Shakespeare Criticism

trei volume, editate de C. G. Sandulescu şi Lidia Vianu


Volumul Întâi.
Anglia. Secolele XVIII, XIX.

Volumul Doi.
Anglia, Secolul XX. S.U.A.


Volumul Trei.
România.

Note: If you cannot open the files using the link above, please click here to download the volumes from SkyDrive.

 

As the only online Publishing House of the Bucharest University, Contemporary Literature Press is trying with this new volume to retrieve the past of Romanian English Studies.

Like many of the achievements of the Bucharest English Department, the book Shakespeare Criticism was from the start initiated and then put together by Professor Leon Levițchi, who recruited several translators to do the job, one different translator for each century. It was a special Edition, marking 400 years since 1564, the year William Shakespeare was born.

This book, here reissued in three volumes of facsimile, includes criticism of Shakespeare’s work during the 18th, 19th and 20th centuries, in Britain, the United States, and Romania. (The printed volume was much bigger, carrying representative criticism of many other countries. All that we have deliberately left out, for reasons of space.) Among the writers whose texts on Shakespeare Leon Levițchi selected are: Ben Jonson, John Milton, Alexander Pope, Samuel Johnson, Charles Lamb, A. Quiller-Couch, G. Wilson-Knight, Arnold Kettle, Ralph Waldo Emerson, Cezar Bolliac, B.P. Hasdeu, M. Eminescu, I.L. Caragiale, Liviu Rebreanu, N. Iorga, Camil Petrescu, Leon Levițchi, Tudor Vianu.

Together with the English-Romanian Dictionary (1974), the most comprehensive English Grammar (1962) in the Romanian language so far, the Translator’s Manual (1975), and all Shakespeare’s plays translated into Romanian, Shakespeare Criticism (1964) is a major project that Leon Levițchi set out to accomplish and brought to successful completion.

Since Contemporary Literature Press is a publishing house aiming at the study of the English language by means of literature, the publication of Levițchi’s homage to Shakespeare could hardly have been overlooked.

 

București, 1 September 2011

Lidia VIANU

(Romanian follows below)


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Shakespeare Criticism. Volumul Întâi: Anglia. Secolele XVIII, XIX

Shakespeare Criticism. Volumul Doi: Anglia, Secolul XX. S.U.A.

Shakespeare Criticism. Volumul Trei: România

Note: If you find you cannot open the files using the link above, nor save them before opening (by right-clicking on the link and choosing "Save Link As"), please click here to download the volumes from SkyDrive.

 

Back to Literature Studies


 

Singura editură online a Universității din București, Contemporary Literature Press, își propune, cu acest nou volum, să continue procesul de recuperare a realizărilor trecute ale anglisticii românești pe care l-a început deja.

Ca foarte multe dintre lucrurile cu care se mândrește Catedra de Engleză din București, Shakespeare Criticism este un volum inițiat și alcătuit de Profesorul Leon Levițchi, care a ales el însuși câțiva traducători, câte unul pentru fiecare secol. Avem de-a face cu o Ediție specială, menită să marcheze 400 de ani de la nașterea lui William Shakespeare.

Această carte, pe care o reedităm în trei volume în facsimil, include critică despre opera lui Shakespeare din secolele XVIII, XIX și XX, din Anglia, Statele Unite și România. (Volumul tipărit pe hârtie era mult mai mare, cuprinzând și critici reprezentativi din multe alte țări. Am renunțat la restul textelor din rațiuni de spațiu.) Printre autorii ale căror texte despre Shakespeare au fost alese de Leon Levițchi se numără: Ben Jonson, John Milton, Alexander Pope, Samuel Johnson, Charles Lamb, A. Quiller-Couch, G. Wilson-Knight, Arnold Kettle, Ralph Waldo Emerson, Cezar Bolliac, B.P. Hasdeu, M. Eminescu, I.L. Caragiale, Liviu Rebreanu, N. Iorga, Camil Petrescu, Leon Levițchi, Tudor Vianu.

Alături de Dicționarul Român-Englez (1974), cea mai cuprinzătoare Gramatică a Limbii Engleze (1962) scrisă în limba română până în prezent, Manualul Traducătorului (1975), precum și traducerea tuturor pieselor lui Shakespeare în limba Română, Shakespeare Criticism (1964) este un proiect major, pe care și l-a propus Leon Levițchi și pe care l-a realizat, ca pe toate celelalte, la modul superlativ.

Contemporary Literature Press este o editură care își propune să sprijine studiul limbii engleze prin literatură. Prin urmare, publicarea acestui volum omagial Shakespeare alcătuit de Levițchi nu ar fi putut să fie trecut cu vederea.

 

București, 1 septembrie 2011

Lidia VIANU

 


Pentru a descărca volumele în format PDF vă rugăm să apăsați legăturile de mai jos:

Shakespeare Criticism. Volumul Întâi: Anglia. Secolele XVIII, XIX

Shakespeare Criticism. Volumul Doi: Anglia, Secolul XX. S.U.A.

Shakespeare Criticism. Volumul Trei: România

Notă: Documentele au între 7.6Mb si 15.5MB. Dacă întâmpinați probleme, puteți să descărcați volumele de pe SkyDrive.

 

Back to Literature Studies