Georges SANDULESCO,
The Chemistry Researcher (1896-1978). Collected Papers.

edited in facsimile by C. George Sandulescu.

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Georges SANDULESCO,
The Chemistry Researcher (1896-1978)

Note: This is a large (10 Mb) file. If you cannot open it using the link above, please click here to download it from SkyDrive.

At the age of only twenty-six, Georges Sandulesco graduated from the Sorbonne, in the fields of General Chemistry, Applied Chemistry and Biological Chemistry. The year of his graduation was 1922. After the First World War, this particular year was the time of great achievements in all fields, be they humanistic or scientific. For instance, in the Humanities, it was the year when James Joyce published his novel Ulysses, and T.S. Eliot published his Nobel-winning poem entitled The Waste Land. In a word, the whole period between 1922 and 1938 was a period of remarkable results all over the place, as Mircea Eliade rightly points out in his Autobiography.

Born in Romania, four years before the beginning of the twentieth century, he did all his hormone discoveries in Paris between 1925 and 1940. In 1937 he was invited to join the Romanian Academy of Sciences — Academia de Științe din România. This he gladly accepted at the time. But only in writing, as can be seen from his reply, for he never visited that Institution… The War was starting already.

His Collected Papers contain ten communications, all published by the Académie des sciences de Paris, in their standard publication, entitled Comptes rendus. The outcome of all this research materialized in the issuing of eleven Patents, registered in the following three different countries: France, Germany and the United States, before the Second World War. The international impact was more than considerable at the time, on account of the fact that Georges Sandulesco was first in the world to point to the existence of a second sexual hormone (SEE the attached relevant press cuttings).

His scientific work, his personal documents and his photographs, published here, can only hint at who Georges Sandulesco really was. Who was he? Where was he coming from? We must all remember that he was a mere Romanian boy, born in the Port of Sulina, within the premises of La Commission Internationale du Danube, at a time when Europe had but very few railway lines and there was no air communication at all. In other words, the Danube was all powerful, as a means of communication.

This volume is more than a mere memento. It aims at bringing this particular Romanian researcher of major international status back to where he belongs by birth and scientific achievement. Just because one must take into account the important fact that he refused all communication with his native Romania between the years 1940 and the time of his death, in 1978: the reason was simple – in his thinking, both German rule in the war years, and Soviet monitoring in the postwar years had definitively erased his own country out of any physical existence. His position is not unlike that taken publicly in the same period and for the same reasons, by the well known Paris playwright Eugène Ionesco, membre de l’Académie Française.

To conclude: he had made all his discoveries in Paris. Subsequently, they have spread all over the world. Now, thirty-three years after his death (the exact life of Jesus Christ!), and one hundred and fifteen years after his birth, it is high time the Romanian Academy of 2011 and all Romanian endocrinologists turn their attention again to the research impact created world-wide by his findings in the solid seventy years which have passed since his deliberate rejection of his country.

It is high time that his own country gives him his due for what he has done as a Romanian citizen. Or not at all. (He was made a French citizen only in 1947, 33 solid years after his first arrival in France!)

 

Monaco, June 2011

C. George Sandulescu

(Romanian follows below)


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Georges SANDULESCO, The Chemistry Researcher (1896-1978)

Note: This is a large file. If you cannot open it using the link above, nor save it before opening (by right-clicking on the link and choosing "Save Link As"), please click here to download it from SkyDrive.

 

Back to General


 

Georges SANDULESCO: Endocrinolog de frunte (1896-1978).

La numai douăzeci și șase de ani, Georges Sandulesco termina la Sorbona studiile de Chimie Generală, Chimie Aplicată și Chimie Biologică. Era anul 1922. Cel dintâi război mondial se încheiase. Acesta a fost anul marilor realizări în toate domeniile, umanist precum și științific. În literatură, de pildă, James Joyce și-a publicat romanul Ulysses, iar T.S. Eliot a publicat poemul The Waste Land, care i-a adus Premiul Nobel. Întregul interval dintre 1922 și 1938 a fost, într-un cuvânt, un timp al reușitei în lumea întreagă, așa cum de altfel remarca și Mircea Eliade în Autobiografia sa.

Născut în România cu patru ani înainte de începutul veacului XX, și-a făcut descoperirile, legate toate de hormoni, la Paris, între anii 1925 și 1940. În anul 1937 Academia de Ştiințe din România l-a invitat să-i fie membru. La vremea aceea, a acceptat cu bucurie. Numai în scris, însă, așa cum se poate vedea limpede în scrisoarea lui de răspuns; nu a trecut pragul acelei instituții niciodată… Începea războiul.

Acest volum de Collected Papers conține zece comunicări, toate publicate de Académie des sciences de Paris în publicația ei oficială, intitulată Comptes rendus. Rezultatele comunicărilor au fost cele unsprezece Brevete, eliberate înainte de al doilea război mondial de trei țări diferite: Franța, Germania și Statele Unite. Impactul internațional a fost puternic la vremea aceea, dat fiind că Georges Sandulesco era primul în lume care descoperea existența unui al doilea hormon sexual (V. extrasele de presă din volum, care sunt mai mult decât edificatoare).

Lucrările științifice, documentele personale și fotografiile pe care le publicăm, însă, nu ne pot spune cine a fost Georges Sandulesco cu adevărat. Cine era? De unde venea? Un băiat din România, așa a început. S-a născut în Portul Sulina, chiar în clădirea ocupată de La Commission Internationale du Danube, într-un timp când Europa nici căi ferate nu prea avea, cu atât mai puțin transporturi aeriene. Altfel spus, Dunărea era una din cele mai de seamă căi de comunicare.

Volumul acesta nu este un simplu memento. El readuce la matcă un endocrinolog de frunte. Redă României un cercetător cu statut internațional, care îi aparține prin origine și ale cărei izbânzi o reprezintă. Acest lucru era necesar, pentru că Georges Sandulesco a refuzat să aibă orice legături cu România din anul 1940 până la moartea sa în 1978: a considerat că dominația germană din anii de război și controlul postbelic exercitat de Soviete au șters complet țara de pe fața pământului. Aceeași poziție a fost adoptată public, din aceleași rațiuni, de binecunoscutul dramaturg parizian Eugène Ionesco, membre de l’Académie Française.

Prin urmare, și-a făcut toate descoperirile la Paris. Ele s-au răspândit peste tot în lume. Azi, la 33 de ani de la moartea lui (durata exactă a vieții lui Iisus Christos!) și la 115 ani de la naștere, a venit vremea ca Academia Română și endocrinologii din România din anul 2011 să-și îndrepte atenția către importanța cercetării lui pentru lumea întreagă, o cercetare sub semnul căreia s-au scurs 70 de ani bătuți pe muchie de la momentul când cercetătorul și-a refuzat țara în mod deliberat.

A venit vremea ca propria lui țară să-i recunoască meritele pentru toate aceste descoperiri, făcute în calitate de cetățean român. Acum ori niciodată. (Cetățenia franceză i s-a acordat abia în 1947, la nu mai puțin de 33 de ani de la momentul sosirii în Franța!)

 

Monaco, Iunie 2011

C. George Sandulescu

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Georges SANDULESCO, The Chemistry Researcher (1896-1978)

Note: This is a large file. If you cannot open it using the link above, nor save it before opening (by right-clicking on the link and choosing "Save Link As"), please click here to download it from SkyDrive.

 

Back to General