Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Comunicat de Presă
Bucureşti, 23 august 2011

Contemporary Literature Press,
sub auspiciile Universităţii din Bucureşti,
în colaborare cu Consiliul Britanic şi Institutul Cultural Român,

Anunță publicarea volumului

Exerciții de gramatică engleză.
English Grammar Exercises

de C. George SANDULESCU


ediție revizuită 2011, ISBN 978-606-92388-7-5.

Exerciții de gramatică engleză de C. Sandulescu a fost prima oară publicată de Editura Stiințifică în 1964, în 30.000 de exemplare, care s-au vândut aproape imediat. Editura a solicitat o reeditare cam prin 1969, dar autorul nu mai se mai afla în țară. Timp de patruzeci și șapte de ani, cartea a circulat de la unul la altul, din mână în mână.

Este astăzi momentul ca ea să revină pe masa celor ce învață și predau limba engleză în România.

Multe serii de studenți ai Facultății de Engleză au crescut cu acest volum și apoi au învățat din el cum să predea. Exercițiile acestea au o siguranță a limbii, o eleganță a raționamentului clar și simplu, un standard de corectitudine care nici la jumătate de secol de la apariție nu sunt știrbite câtuși de puțin.

Nimic în aceste exerciții nu trădează momentul dificil în care au fost publicate. Autorul nu a făcut nici cel mai mic compromis. Respectul lui pentru cuvânt, pentru spiritul neîngenuncheat de „vremi”, și – înainte de toate – pentru limba engleză, care, pentru el, se confundă cu limba maternă, a fost forma de rezistență a lui C. George Sandulescu în fața masacrării instituționalizate a limbajului.

Editura pentru Literatură Contemporană publică aceste exerciții la scurt timp după ce a pus la îndemâna celor ce predau și a celor ce învață limba engleză volumul cunoscut ca Gramatica Catedrei, coordonat vreme de trei ani de Profesorul Leon Levițchi, și apărut în 1962 în numai 1800 de exemplare.

Profesorul C. Sandulescu, unul din co-autorii acelei Gramatici, a readus-o ca instrument de lucru pentru angliști, îngrijind republicarea ei în facsimil anul acesta. În acest fel, continuăm prin Exerciții de gramatică engleză direcția de Language Learning în care am pornit. Volumul acesta se sprijină în mod logic pe Gramatica Catedrei, și e publicat ca o continuare firească a ei.

Volumul Exerciții de gramatică engleză de C. George Sandulescu poate fi consultat și descărcat începând cu data de 23 august 2011 la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/sandulescu-exercitii.html


Contemporary Literature Press vă invită să accesaţi Website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât şi în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresaţi-vă Editurii, lidiavianu@yahoo.com.

 

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitaţi-ne pe Facebook

Press Release
Bucharest, 23 August 2011

Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in permanent conjunction
with The British Council, and The Romanian Cultural Institute,

Announces the publication of

English Grammar Exercises,
by C. George SANDULESCU.


ISBN 978-606-92388-7-5

English Grammar Exercises, by C. Sandulescu was first published in Bucharest by Editura Stiințifică in 1964, in 30.000 copies, which were sold out almost immediately. The publishing house wanted to reprint it in 1969, but its author had already left the country. For forty-seven years now, the book has been handed from one series of students to another, the same old copies, borrowed and lent again and again.

It is now high time for this book to be published again for those who learn and teach English in Romania.

For forty-seven years students have used this handbook to prepare for their entrance examination, then, again, upon graduation, to learn form it how to teach English in their turn. These exercises have a sense of the English language, an elegance of clear judgment and an unerring standard of correctness which, almost half a century after it was written, are still there.

Nothing in these exercises betray that they were published at a difficult time in Romania’s history. The author never compromised with the communist régime, whose first effect, as he said himself, was to “destroy language”. The impeccable language this book of exercises teaches was its author’s way of opposing a political reality which he left for good soon afterwards.

Contemporary Literature Press publishes these exercises shortly after Gramatica Catedrei – an overview of English grammar written by the members of the English Department of the University of Bucharest in 1962. Professor Sandulescu was himself one of its authors, and has this year edited it for online publication in facsimile. His aim in doing so was to offer those involved in English Studies a tool to learn and teach the language.

By publishing these grammar exercises, we pursue the line of Language Learning which our publishing house has opened. C. G. Sandulescu’s book relies heavily on the explanations in Gramatica Catedrei, and teaches students of English both theory and usage at the same time.

English Grammar Exercises, by C. George Sandulescu is available for consultation and downloading as from 23 August 2011 on the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/sandulescu-exercitii.html


You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press Website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the Publisher lidiavianu@yahoo.com.

 

Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact Us

Visit our Facebook page

Contact us at lidiavianu@yahoo.com | Visit our Facebook page

Copyright ©2011 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.