Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
29 July 2022
Press Release

Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural InstituteThe Writers' Union of Romania  and The National Museum of Romanian Literature

Announces the publication of

Robert Șerban

What's left of life


ISBN 978-606-760-201-2
Parallel Texts
Translated into English by
Lidia Vianu and Anne Stewart

Edited by Lidia Vianu

A poet who loves silence more than words

              Robert Șerban (b. 1970) is well–known in Romania as writer, journalist and editor. He lives in Timișoara [the European Capital of Culture 2023]. He is very much present in Romanian literary life, hosting a TV show, editing a magazine, and organizing festivals of literature in his town. He has published twenty books so far, has been granted many prizes, has been translated in some 30 countries and into as many languages.
              I first read him when I translated into English a poetry anthology of the Romanian Writers' Union. He stood out by his direct simplicity and depth of emotion. He is a shy poet who loves silence more than words. The shorter the poem, the more intense it is.
              Robert's poems are very much about the time and place he lives in: he is not a novelist, and yet his books tell many stories and explain Romania to those who have never seen it.

Lidia Vianu

Robert Șerban. What's left of life, Translated into English by Lidia Vianu and Anne Stewart, edited by Lidia Vianu, is formally launched on 29 July 2022, but it is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/robert-serban-life.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro.


Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

29 iulie 2022
Comunicat de Presă

Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român, Uniunea Scriitorilor din România  și Muzeul Național al Literaturii Române

Anunță publicarea volumului

Robert Șerban

Ce rămâne din viață


ISBN 978-606-760-201-2
Ediție bilingvă
Traducere în limba engleză de
Lidia Vianu și Anne Stewart

Editat de Lidia Vianu

Un poet care iubește tăcerea

              Robert Șerban (n. 1970) e bine cunoscut în România ca scriitor, jurnalist și editor. Locuiește la Timișoara [Capitala Europeană a Culturii 2023]. Foarte prezent în viața literară românească, face emisiuni pentru televiziune, editează o revistă și organizează festivaluri de literatură în orașul lui. A publicat până acum 20 de volume, a fost premiat de mai multe ori, a fost tradus în peste 30 de limbi.
              L–am citit prima dată atunci când am tradus în limba engleză o antologie de poezie a Uniunii Scriitorilor din România. L–am remarcat pentru simplitatea și profunzimea emoției. Este un poet timid. Iubește tăcerea mai mult decât vorbele. Cu cât e mai scurt poemul lui, cu atât este mai intens.
              Poezia lui Robert Șerban este foarte legată de locul și timpul în care trăiește. Nu este romancier, dar cărțile lui spun multe povești și pot explica ce înseamnă România cititorilor care nu au văzut țara niciodată.
              Calitatea de căpătâi a pomelor lui este forța limbajului poetic, care se hrănește, înainte de toate, din concizie. Am adunat aici un mic grupaj de poeme „mute”, care exprimă mai mult decât unele cărți de o mie de pagini.

Lidia Vianu

Robert Șerban. Ce rămâne din viață. Ediție bilingvă. Traducere în limba engleză de Lidia Vianu și Anne Stewart, editat de Lidia Vianu, se lansează oficial la 29 iulie 2022, dar volumul poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/robert-serban-life.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website–ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați–vă Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro

coperta.gen.press.jpg

METODA LIDIA VIANU ÎN 7 VOLUMEContemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitați–ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2022 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.