Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
27 iunie 2022
Comunicat de Presă

Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român, Uniunea Scriitorilor din România  și Muzeul Național al Literaturii Române

Anunță publicarea volumului

Până în prezent viitorul este foarte bun.

Acest volum include poemele celor 43 de câștigători ai
Concursului Național
pentru Traducerea Poeziei Românești
„Lidia Vianu Translates” 2020.


Antologie de poezie
Ediție bilingvă

ISBN 978-606-760-202-9

Traducere în limba engleză de
Lidia Vianu și Anne Stewart

Editat de Lidia Vianu

              ...În loc de unul sau doi câștigători ai concursului pentru traducerea poeziei românești „Lidia Vianu Translates”, am anunțat o listă de 43 de poeți. Un confrate scriitor mi–a timis un mesaj mânios: „Ai ales niște necunoscuți care numai poeți nu sunt!”
              De bună credință, eu anunțasem chiar de la început că voi alege poemele pe care voi simți că le pot eu traduce... Nu mi–aș permite să neg harul niciunui autor. Doar știm cu toții: românul e născut poet.
              În câteva pagini, cei 43 de poeți aduc un suflu proaspăt de poveste, lirism, dramă, umor, flux al conștiinței. Ei scriu foarte intens. La un loc, alcătuiesc o carte minunată. Ordinea poeților este de la cel mai tânăr până la cel mai în vârstă, pentru că, așa cum zicea Corneille în Cidul [1636], la valeur n'attend point le nombre des années. Furtuni emoționale și un minunat je–m'en–fichisme—„Nu–mi pasă de nimic!”
              Această scurtă notă nu este o prefață. Ea este doar un răspuns onest acelei voci care m–a necăjit rău la anunțarea câștigătorilor. Am ținut doar să spun: a fost o mare bucurie să traduc fiecare cuvânt din această carte. Dacă cineva mă mai acuză vreodată, am învățat de la poeții acestui volum să dau din umeri relaxat: Nu–mi pasă de nimic! Je m'en fiche royalment.
              Ca dovadă, anunț cu prilejul acestui volum publicat de Contemporary Literature Press [Editura online pentru Literatură a Universității din București], că lansez oficial inivtația către toți cei care se simt poeți:
              Participați la ediția următoare a Concursul pentru Traducerea Poeziei Românești, intitulat „Lidia Vianu Translates, 2023.” Ediția se va încheia cu apariția unei antologii bilingve.
               Înscrierile încep de azi. Vă rog trimiteți până la 7 iulie 2022, trei poeme scurte, sau unul mai lung, însoțite de un foarte scurt Bio și o fotografie, pe adresa Editurii:  lidia.vianu@g.unibuc.ro

Lidia Vianu

Până în prezent viitorul este foarte bun. Ediție bilingvă. Traducere în limba engleză de Lidia Vianu și Anne Stewart, editat de Lidia Vianu, se lansează oficial luni 27 iunie 2022, dar volumul poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/the-future-has-been-2022.html

Carte apărută cu sprijinul APLER.
Ediția pe hârtie se poate comanda la:
Editura Tracus Arte, 2022. ISBN 978-606-023-384-8.

Contemporary Literature Press vă invită să accesați website–ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați–vă Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro


Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

27 June 2022
Press Release

Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural InstituteThe Writers' Union of Romania  and The National Museum of Romanian Literature

Announces the publication of

The Future Has Been Fabulous So Far.

This volume appears as a result of the
National Contest for the Translation of Romanian Poetry "Lidia Vianu Translates" 2020.

Poetry Anthology
Parallel Texts

ISBN 978-606-760-202-9

Translated into English by
Lidia Vianu and Anne Stewart

Edited by Lidia Vianu

              ... At the end of the competition for the translation of Romanian poetry entitled "Lidia Vianu Translates", I announced a list of 43 winners instead of just one or two. A fellow writer emailed me angrily: "You have chosen unknown writers, they are all good for nothing!"
              I had announced beforehand that I would choose the poems which I would afterwards be able to translate... I would never take it upon myself to judge the quality of a writer. As we say in my country, "All Romanians are born to be poets".
              In just a few pages, the chosen poets bring to poetry the freshness of inetnse stories, lyricism, drama, humour, stream–of–consciousness. Together, these 43 winners make a wonderful book. I have ranged them from the youngest to the oldest because la valeur n'attend point le nombre des années. [Pierre Corneille, Le Cid, 1636.] Tempests of feeling and a wonderful je–m'en–fichisme—"I could not care less!"
              This short note is not a preface at all. It is an honest answer to that one voice that made me unhappy back then, when I announced the winners. I simply had to say this: I enjoyed every minute I spent on translating and editing this book. If any other voice ever accuses me again, I have learned learned my lesson—So what? Je m'en fiche royalment.

Lidia Vianu

The future has been fabulous so far, Translated into English by Lidia Vianu and Anne Stewart, edited by Lidia Vianu, is formally launched on Monday 27 June 2022. The book is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/the-future-has-been-2022.html

Book published with the support of APLER.
The book on paper can be ordered at :
Editura Tracus Arte, 2022. ISBN 978-606-023-384-8.

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro.

coperta.gen.press.jpg

METODA LIDIA VIANU ÎN 7 VOLUMEContemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitați–ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2022 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.