Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
18 June 2022
Press Release

Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural InstituteThe Writers' Union of Romania  and The National Museum of Romanian Literature

Announces the publication of

Lidia Vianu

The Wind and the Seagull
Vântul și Pescărușul
La Mouette et le Vent...


ISBN 978-606-760-196-1

The Wall
Zidul

The Wind and the Seagull
Vântul și Pescărușul
La Mouette et le Vent...

Let the poem haunt you until you are me
Lasă poemele să te schimbe până ce ești eu

Shadow Halo Flame Light
DuhUmbră Aură Flacără Lumină

              This is a mere story of love like so many others. All you have to do is allow yourself to feel every sound of it.
              Read the immaterial text online, or give the letters a body of visible ink on paper. Write it yourself, using the signs of any language that you know.
              What matters is to fill your soul with a treasure which, the more you share, the more it grows in you.

The Author

"I could not cease reading.
The author should write, write, write...
Read the text a thousand times!
It expresses everything,
it is deep, poetic, physical, esoteric,
simply everything.
It is a treasure."

Gabriel Altmann
Linguist, mathematician, musician

"We are made of atoms coming from the entire universe.
We stand absolutely no chance of ever coming back exactly as we are now."
The Physiscist

Thank you, Ioan Iovitz Popescu,
for discovering the Etheron, and patiently explaining it to me.

Lidia Vianu, The Wind and the Seagull. Vântul și Pescărușul. La Mouette et le Vent, is formally launched on 18 June 2022, but it is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/vianu-the-wind-and-the-seagull.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro.


Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

18 iunie 2022
Comunicat de Presă

Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și Uniunea Scriitorilor din România

Anunță publicarea volumului

Lidia Vianu

The Wind and the Seagull
Vântul și Pescărușul
La Mouette et le Vent...


ISBN 978-606-760-196-1

The Wall
Zidul

The Wind and the Seagull
Vântul și Pescărușul
La Mouette et le Vent...

Let the poem haunt you until you are me
Lasă poemele să te schimbe până ce ești eu

Shadow Halo Flame Light
DuhUmbră Aură Flacără Lumină

              Aceasta este o simplă poveste de dragoste ca multe, foarte multe altele. Îngăduiți–vă să simțiți fiecare sunet al ei—doar atât.
              Citiți textul virtual, ori creați pentru literele lui corpuri vizibile din cerneală pe hârtie. Scrieți–l cu mâna voastră, folosind semnele oricărei limbi vă e la îndemână.
              Important este să vă umpleți sufletul cu o comoară pe care, cu cât o dăruiți mai multora, cu atât va crește în voi.

Autorul

„Nu mă puteam opri din citit.
Autorul ar trebui să scrie, să scrie și iar să scrie...
Citiți textul de o mie de ori!
Exprimă tot,
este profund, poetic, fizic, ezoteric,
absolut tot.
E o comoară.”

Gabriel Altmann
Lingvist, matematician, muzician

„Sunt în noi atomi din tot universul.
Șansa de a ne reface exact ca acum este nulă.”
Fizicianul

Mulțumesc, Ioan Iovitz Popescu,
pentru că ai descoperit Etheronul și mi l–ai explicat cu atâta răbdare.

Lidia Vianu, The Wind and the Seagull. Vântul și Pescărușul. La Mouette et le Vent, se lansează oficial 18 iunie 2022, dar volumul poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/vianu-the-wind-and-the-seagull.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website–ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați–vă Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro

coperta.gen.press.jpg

METODA LIDIA VIANU ÎN 7 VOLUMEContemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitați–ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2022 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.