Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Friday 14 January 2022
Press Release

Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, and The Writers' Union of Romania,

Announces the publication of

Lidia Vianu
© Bumble–Bea.


A tiny book about a huge heart
[in English and Romanian].


ISBN 978-606-760-194-7

              I am writing this in order to see myself for who I am: survivor into Light. It frees me from the fear of the end. Love never dies. We do not need to find it. We ARE it. You have always been myself, and will be so for all universes to come.

Children and grownups:
make your own books on paper
printing this,
and read me.
Make the book and draw it
with your own two hands.
Book in hand, I can see you all.
And you will all see me.

© Bumble–Bea

Lidia Vianu. © Bumble–Bea is formally launched on 14 January 2022, but it is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/vianu-bumble-bea.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro.


Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

vineri 14 ianuarie 2022
Comunicat de Presă

Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și Uniunea Scriitorilor din România

Anunță publicarea volumului

Lidia Vianu
 © Buburuză–Bea


O carte mică despre o inimă mare
[pe englezește și pe românește].


ISBN 978-606-760-194-7

              Am scris aceste rânduri ca să aflu cine sunt: supraviețuitor în Lumină. Cu ele înlătur spaima de sfârșit. Iubirea nu se sfârșește. Și nici nu avem nevoie să o căutăm. Iubirea suntem noi. Ai fost și vei fi ființa mea în toate universurile ce stau să vie.

Oameni mari și mici:
faceți–vă cărțulia voastră de hârtie,
imprimând–o pe a mea,
și citiți–mă.
Faceți cartea și desenați–o cu mâna voastră.
Ajunge să țineți cartea în mână
pentru ca eu să vă văd pe toți.
Iar voi o să mă vedeți pe mine.

 © Buburuză–Bea

Lidia Vianu. © Buburuză–Bea se lansează oficial vineri 14 ianuarie 2022, dar volumul poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/vianu-bumble-bea.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website–ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați–vă Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro

coperta.gen.press.jpg

METODA LIDIA VIANU ÎN 7 VOLUME



Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitați–ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2022 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.