Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Tuesday 7 July 2020
Press Release

Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, and The Writers' Union of Romania,

Announces the publication of

Authors and Books published by Contemporary Literature Press
2006—2020

https://editura.mttlc.ro


            Founded in the year 2006, Contemporary Literature Press aims at supporting the study of the English language through its literature. It is the online publishing house of the University of Bucharest. It publishes mainly bilingual volumes, as parallel texts, English and Romanian: classical and contemporary English literature, contemporary Romanian literature translated into English [among others, by the students of the MA Programme for the Translation of the Contemporary Literary Text]. It also publishes handbooks of teaching and testing English, archives of authors and painters [Margareta Sterian, Dumitru Ghiață, Aurelia Ghiață], histories of English literature.
            Contemporary Literature Press has published the largest online database concerning James Joyce's Finnegans Wake.
            All the books published can be downloaded FOR FREE, accessing the link below each title in this catalogue.
            One of the major aims of our publishing house is to offer free books of good intellectual quality to readers all over Romania, and to the English speaking world.

Authors and Books published by Contemporary Literature Press, 2006–2020, is formally launched on Tuesday 7 July 2020. It is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/authors-books-clp.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro.


Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

marți 7 iulie 2020
Comunicat de Presă

Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și Uniunea Scriitorilor din România

Anunță publicarea volumului

Catalogul volumelor publicate de Contemporary Literature Press
2006—2020

https://editura.mttlc.ro


             Înființată în anul 2006, Editura Contemporary Literature Press și–a propus să vină în sprijinul studiului limbii engleze prin literatură. Ea este în prezent editura online a Universității din București. Publică volume bilingve, majoritatea în limbile română și engleză: literatură engleză clasică și contemporană, literatură română contemporană tradusă în limba engleză [printre alții, de studenții Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan]. Publică de asemenea manuale de învățare și testare a limbii engleze la toate nivelurile, arhive de autori [Margareta Sterian] și pictori [Dumitru Ghiață, Aurelia Ghiață], istorii ale literaturii engleze.
            Contemporary Literature Press găzduiește ce mai mare bază de date online James Joyce—Finnegans Wake.
            Toate volumele publicate se pot descărca gratuit, accesând linkul de sub fiecare titlu al acestui catalog.
            Unul dintre scopurile esențiale ale editurii este să ofere gratuit cărți de bună calitate intelectuală cititorilor din întreaga Românie, precum și din lumea anglofonă internațională.

Catalogul volumelor publicate de Contemporary Literature Press 2006–2020, se lansează oficial marți 7 iulie 2020, dar volumul poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/authors-books-clp.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website–ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați–vă Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro

If you want to have all the information you need
about Finnegans Wake,
including the full text of Finnegans Wake, line–numbered, go to
 A Manual for the Advanced Study
of James Joyce's Finnegans Wake
in 130 Volumes

by C. George Sandulescu and Lidia Vianu,

at the following internet addresses:

http://editura.mttlc.ro/Joyce%20Lexicography.html
Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitați–ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2020 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.