Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Press Release Bucharest, Friday 7 June 2019
Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, and The Writers' Union of Romania,

Announces the publication of

Bloodaxe Books
at
"Lidia Vianu's Students Translate"


Literary Translation Masterclass
The fourth edition
13–17 May 2019

            A graduate student of literary translation sees a publishing house as a sanctuary. Or this used to be the case until not long ago, anyway. Specialised translation is a job. Literary translation is a calling.
            Translation of poetry is the trickiest of them all. It requires the translator to understand the meaning entirely—no word can be neglected. One usually translates best into one's mother tongue.
            It may be for the first time that a big publishing house meets the students of a large university. Five poets published by Bloodaxe Books worked with the students of the University of Bucharest, the MA Programme for the Translation of the Literary Text. The result was magic. It brought back poetry into the lives of about one hundred students. And this is only the beginning.

Bloodaxe Books at "Lidia Vianu's Students Translate", is formally launched on Friday 7 June 2019. The book is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/masterclass-bloodaxe-books-2019.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro.

If you want to have all the information you need
about Finnegans Wake,
including the full text of Finnegans Wake, line–numbered, go to
 A Manual for the Advanced Study
of James Joyce's Finnegans Wake
in 130 Volumes

by C. George Sandulescu and Lidia Vianu,

at the following internet addresses:

http://editura.mttlc.ro/Joyce%20Lexicography.html
Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă București, vineri 7 iunie 2019
Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și Uniunea Scriitorilor din România

Anunță publicarea volumului

Bloodaxe Books
at
"Lidia Vianu's Students Translate"


Masterclass de Traducere Literară
Ediția a patra
13–17 mai 2019

            Pentru studenții unui masterat de traducere, editura este un loc râvnit. Traducerile specializate sunt o slujbă. Traducerea literaturii este o vocație.
            Traducerea de poezie este cea mai buclucașă dintre toate. Traducătorul nu are voie să lase niciun cuvânt netranspus. Cine traduce, o face de obicei dintr–o limbă străină în limba maternă.
            Probabil pentru prima oară, poeții unei edituri mari s–au întâlnit cu viitorii lor traducători, încă studenți la o universitate de renume. Cinci poeți de la Bloodaxe Books și directorul editurii au lucrat împreună cu studenții Universității din București, Masteratul pentru Traducerea Textului Literar Contemporan. A fost un moment magic. Poezia a revenit în viețile a o sută de studenți. Iar acesta nu este decât începutul...

Bloodaxe Books la "Lidia Vianu's Students Translate", se lansează oficial vineri 7 iunie 2019, dar volumul poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/masterclass-bloodaxe-books-2019.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website–ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați–vă Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro.


Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitați–ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2019 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.