Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Comunicat de Presă București, joi 25 ianuarie 2018
Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și Uniunea Scriitorilor din România

Anunță publicarea volumului

Arhiva Margareta Sterian

Culorile cântecului

ISBN 978-606-760-129-9

Editat de Lidia Vianu și Bianca Zbarcea

Lidia Vianu

„Poate m–am întâlnit cu veșnicia...”

            Pictura este pentru Margareta Sterian zidul lui Manole. Fiecare imagine are o poveste, pentru cine o poate desluși. Contemporary Literature Press publică astăzi o posibilă cheie, deschide ușa în spatele căreia se află viața interioară a pictoriței. Culorile cântecului este o selecție de poeme scrise în românește și traduse de însăși autoarea în limbile engleză și franceză. Ele dezvăluie întreaga artă a Margaretei Sterian—ca o împletire de cuvinte, linii și culoare.
            Singurătatea este o constantă. Fie că este vorba de copilărie, părinți, iubire, pictură, ori literatură, tot ce este vremelnic o părăsește pe artistă. Acest volum de poeme scrise pe tot parcursul vieții ne dau măsura forței ei, care pornește din viață și se materializează în artă. Suferința duce la operă, și nu sunt puține lucrurile care o rănesc profund. Sensibilitatea ei este ca spuma mării, din care se naște frumosul. Această sensibilitate à fleur de peau este revărsarea de lumină sub care clocotesc valurile, harul de a se traduce pe sine în ceea ce ajungem noi să vedem și să citim.
            Un singur exemplu vom da, pentru a trezi interesul cititorului care încă nu știe că pictorița Margareta Sterian a fost și poetă:

                        Mi–a trimis Dumnezeu un om de lut
                        să nu fiu singură pe pământ.
                        Om de lut cu ochi de cobalt,
                        în apele lor adânci mă scald.
                        Om de lut cu gură de floare,
                        o vorbă e dulce și alta mă doare.


            Deschideți cartea unei creatoare care s-a măsurat cu o istorie vitregă, cu propriul destin, cu singurătatea. O creatoare care a izbândit prin arta ei. În clipa aceasta, când îi priviți imaginile și îi citiți versurile, Margareta Sterian chiar se întâlnește cu veșnicia.

Arhiva Margareta Sterian: Culorile cântecului, editat de Lidia Vianu și Bianca Zbarcea, se lansează oficial joi 25 ianuarie 2018, dar volumul poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/arhiva-sterian-culorile-cantecului.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website–ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați–vă Editurii,  lidia.vianu@mttlc.ro.


If you want to have all the information you need
about Finnegans Wake,
including the full text of Finnegans Wake, line–numbered, go to
 A Manual for the Advanced Study
of James Joyce's Finnegans Wake
in 130 Volumes

by C. George Sandulescu and Lidia Vianu,

at the following internet addresses:

http://editura.mttlc.ro/Joyce%20Lexicography.html
Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Press Release Bucharest, Thursday 25 January 2018
Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute and The Writers' Union of Romania

Announces the publication of

Margareta Sterian's Archive

The Colours of the Song

ISBN 978-606-760-129-9

Edited by Lidia Vianu and Bianca Zbarcea

Lidia Vianu

„Perhaps I met eternity...”

            Margareta Sterian's art feeds on her whole being. Every image has a story behind it. Not everyone knows about the author's hidden stories. The Colours of the Song opens the door behind which the painter's inner life has been so far locked. The book is a selection of poems written in Romanian and translated into English and French by the author herself. These poems reveal the essence of Margareta Sterian's art, which was a magic mixture of words, lines and colours.
            Everything takes place under the sign of solitude. The poet stands alone, while childhood, parents, love, painting and literature come and go. The painter's suffering feeds her work. Her sensibility à fleur de peau is like the sea that allows Venus to rise. This book of poems written at all ages shows us how the artist's frailty turns into light and strength.
            This is the book of an artist who fought history, her own destiny, and solitude. Her art is her victory over them all. The moment we watch her paintings and read her poems, Margareta Sterian meets eternity—there is no doubt about that at all.

Margareta Sterian: The Colours of the Song, edited by Lidia Vianu and Bianca Zbarcea, is formally launched on Thursday 25 January 2018. It is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/arhiva-sterian-culorile-cantecului.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@mttlc.ro.

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitați–ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@mttlc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2018 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.