Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Comunicat de Presă București, luni 11 decembrie 2017
Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și Uniunea Scriitorilor din România

Anunță publicarea volumului

Arhiva Margareta Sterian

Eternă bucurie–i frumusețea

Antologie de poezie britanică
Texte paralele

ISBN 978-606-760-127-5

Editată de Lidia Vianu și Bianca Zbarcea

Un comunicat de presă neobișnuit

„Îngerul” Margaretei Sterian

            Parte din Arhiva Margaretei Sterian, încredințată nouă de legatarul acesteia, Mircea Barzuca, traducerile pe care le publicăm acum în volumul intitulat Eternă bucurie–i frumusețea trec în revistă istoria poeziei engleze de la vremurile anglo–saxone până la capăt de secol XX. Ele au fost publicate prima oară de Editura Dacia în anul 1977.
            Am publicat în ultima vreme picturile, grafica și opera decorativă ale Margaretei Sterian. Ele au delicatețea, grația, discreția unei dantele—o dantelă care îmbracă mâna pictoriței. Acea mână, însă, are degete de oțel și putere de ghilotină.
            Ființă încercată de viață la toate vârstele, o singură armă a avut Margareta Sterian: creația. A lucrat neostenit. Zi după zi. În zilele când gândurile nu se închegau, mai tânărul ei discipol se întreba de ce, iar răspunsul ei era mereu același: „Nu întotdeauna îngerul este în spatele meu.”
            Mă gândesc la studenții mei din 2017. Câți oare recunosc în titlul antologiei versul lui John Keats, "A thing of beauty is a joy for ever"? Câți citesc poezia lui D.H. Lawrence, și câți au idee că și James Joyce a scris poeme în tinerețe?
            Interesul traducătoarei pentru poezia prozatorilor și pentru poeții cu mai puțină faimă, faptul că redescoperă lumea „in a grain of sand”, ne arată un spirit generos. Traducerile uită uneori de original, pentru a urma gândurile traducătoarei, care își creează o lume proprie, o lume pe care o poate vedea fără pașaport, fără interdicții. Cum zicea Marc Chagall, care era cu numai zece ani mai mare decât ea: „Seul est mien / Le pays qui se trouve dans mon âme / J'y entre sans passeport / [...] Les habitants vagabondent dans l'air / [...] Ils habitent mon âme.” Deși foarte diferiți unul de celălalt, amândoi pictorii au purtat o istorie grea pe umerii lor.
            Ne aflăm în fața unui volum care nu și–a pierdut actualitatea. „Dacă tinerele generații, cărora în primul rând mă adresez, cercetând întâia dată sau reidentificând aceste cânturi și imagini, le–ar acorda prietenia lor, strădania mea ar fi răsplătită,” încheie autoarea cuvântul ei înainte.
            Nu facem decât să dăm muncii ei o mână de ajutor. Readucem cartea la îndemâna acelora care vor să cerceteze istoria literară, precum și istoria adevărată din sufletul acestei traducătoare discrete, dar cu o personalitate care nu s–a dat bătută atâta vreme cât a putut crea. Margareta Sterian a trăit cu „îngerul” creației pe umărul drept. De–a stânga ei, a însoțit–o un discipol credincios.
            Eternă bucurie–i frumusețea este o mână întinsă tuturor celor care vor să i se alăture autoarei pe drumul spiritului, către lumea sufletului—fie ei generația tânără, ori mai puțin tânără—pentru ca îngerul creației să meargă mai departe.

Lidia Vianu

Arhiva Margareta Sterian: Eternă bucurie–i frumusețea, se lansează oficial luni 11 decembrie 2017, dar volumul poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/arhiva-sterian-eterna-bucurie.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website–ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați–vă Editurii,  lidia.vianu@mttlc.ro.


If you want to have all the information you need
about Finnegans Wake,
including the full text of Finnegans Wake, line–numbered, go to
 A Manual for the Advanced Study
of James Joyce's Finnegans Wake
in 130 Volumes

by C. George Sandulescu and Lidia Vianu,

at the following internet addresses:

http://editura.mttlc.ro/Joyce%20Lexicography.html
Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Press Release Bucharest, Monday 11 December 2017
Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute and The Writers' Union of Romania

Announces the publication of

Arhiva Margareta Sterian

A Thing of Beauty Is a Joy for Ever

Anthology of English Poetry
Parallel Texts

ISBN 978-606-760-127-5

Edited by Lidia Vianu and Bianca Zbarcea

An unusual Press Release

Margareta Sterian's "Angel"

            The translations included in the volume A Thing of Beauty Is a Joy for Ever, which we are publishing today, are part of Margareta Sterian's Archive, entrusted to us by Mircea Barzuca, her legal inheritor. They follow the history of English poetry from Anglo–Saxon times to the end of the 20th century. It was first published in Romanian in the year 1977.
            This book comes after Margareta Sterian's paintings, graphic art and decorative works, which we have already published. All these works have the fragility, the grace, the shyness of a lace glove: underneath it, though, the painter's hand has steel fingers and the force of a guillotine.
            Life was not Margareta Sterian's best friend. What kept her going was her art. She worked incessantly. On those days when creation was slow to visit her, her disciple often wondered why, and she would always reply, "Because the angel is not always with me."
            I am not sure that now, in the year 2017, my students will recognize in the title of her anthology the line written by John Keats on beauty and joy. I have no idea if they still read poems by D.H. Lawrence, or even know that James Joyce wrote poetry in his youth.
            This translator sees the world "in a grain of sand": she often chooses poems written by fiction writers, or by obscure poets. Her translations build a world of her own, a world which she can visit without a passport or a visa. Marc Chagall, ten years her senior, did the same: „Seul est mien / Le pays qui se trouve dans mon âme / J'y entre sans passeport / [...] Les habitants vagabondent dans l'air / [...] Ils habitent mon âme.” Although very different from each other, both these painters have experienced the tragedy of human history in their own lives.
            This book is as much alive today as it was in 1977. "If the young generation"—the poet wrote in her preface—"could befriend the texts and images I am here translating, I would not ask for more."
            Contemporary Literature Press is now trying to help younger, as well as no longer young readers, to discover, wrapped in literary history, the soul of a translator whose need to create was her way of not giving in. Margareta Sterian lived with the "angel" of creation on her right shoulder. A Thing of Beauty Is a Joy for Ever will make her readers realize that the angel of creation will always be there for each of us—provided we can see it.

Lidia Vianu

Margareta Sterian: A Thing of Beauty Is a Joy for Ever, is formally launched on Monday 11 December 2017. It is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/arhiva-sterian-eterna-bucurie.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@mttlc.ro.

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitați–ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@mttlc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2017 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.