Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Comunicat de Presă București, luni 4 decembrie 2017
Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și Uniunea Scriitorilor din România

Anunță publicarea volumului

Arhiva Margareta Sterian

Antologia poeziei contemporane poloneze,
1934


Editată de Bianca Zbarcea și Lidia Vianu
ISBN 978-606-760-131-2

Un comunicat de presă neobișnuit
„Îngerul” Margaretei Sterian

            Volumul pe care îl publicăm acum, Antologia poeziei contemporane poloneze, 1934, face parte din Arhiva Margaretei Sterian, încredințată nouă de legatarul acesteia, Mircea Barzuca. El a fost tipărit prima oară de Editura Albatros în anul 1974.
            Am publicat în ultima vreme picturile, grafica și opera decorativă ale Margaretei Sterian. Ele au delicatețea, grația, discreția unei dantele—o dantelă care îmbracă mâna pictoriței. Acea mână, însă, are degete de oțel și putere de ghilotină.
            Ființă încercată de viață la toate vârstele, o singură armă a avut Margareta Sterian: creația. A lucrat neostenit. Zi după zi. În zilele când gândurile nu se închegau, mai tânărul ei discipol se întreba de ce, iar răspunsul ei era mereu același: „Nu întotdeauna îngerul este în spatele meu.”
            Readucem această carte la îndemâna acelora care vor să cerceteze istoria literară, precum și istoria adevărată din sufletul acestei traducătoare discrete, dar cu o personalitate care nu s–a dat bătută atâta vreme cât a putut crea. Margareta Sterian a trăit cu „îngerul” creației pe umărul drept. De–a stânga ei, a însoțit–o un discipol credincios.
            Antologia poeziei contemporane poloneze, 1934 este o mână întinsă tuturor celor care vor să se alăture autoarei, pentru ca îngerul creației să meargă mai departe.

Lidia Vianu

Arhiva Margareta Sterian: Antologia poeziei contemporane poloneze, 1934, se lansează oficial luni 4 decembrie 2017, dar volumul poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/arhiva-sterian-lirica-poloneza.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website–ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați–vă Editurii,  lidia.vianu@mttlc.ro.


If you want to have all the information you need
about Finnegans Wake,
including the full text of Finnegans Wake, line–numbered, go to
 A Manual for the Advanced Study
of James Joyce's Finnegans Wake
in 130 Volumes

by C. George Sandulescu and Lidia Vianu,

at the following internet addresses:

http://editura.mttlc.ro/Joyce%20Lexicography.html
Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Press Release Bucharest, Monday 4 December 2017
Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute and The Writers' Union of Romania

Announces the publication of

Margareta Sterian's Archive

An Anthology of Contemporary Polish Poetry,
1934


Edited by Bianca Zbarcea and Lidia Vianu
ISBN 978-606-760-131-2

An unusual Press Release
Margareta Sterian's "Angel"

            The book we are publishing today, An Anthology of Contemporary Polish Poetry, 1934, is part of Margareta Sterian's Archive, entrusted to us by Mircea Barzuca, her legal inheritor. The book first appeared in Romanian in the year 1974.
            This book comes after Margareta Sterian's paintings, graphic art and decorative works, which we have already published. All these works have the fragility, the grace, the shyness of a lace glove: underneath it, though, the painter's hand has steel fingers and the force of a guillotine.
            Life was not Margareta Sterian's best friend. What kept her going was art. She worked incessantly. On those days when creation was slow to visit her, her disciple often wondered why, and she would always reply, "Because the angel is not always with me."
            Contemporary Literature Press is trying to help readers, to discover, wrapped in literary history, the soul of a translator whose need to create was her way of not giving in. Margareta Sterian lived with the "angel" of creation on her right shoulder. An Anthology of Contemporary Polish Poetry, 1934, will make her readers realize that the angel of creation will always be there for each of us—provided we can see it.

Lidia Vianu

Margareta Sterian: An Anthology of Contemporary Polish Poetry, 1934, is formally launched on Monday 4 December 2017. It is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/arhiva-sterian-lirica-poloneza.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@mttlc.ro.

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitați–ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@mttlc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2017 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.