Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Comunicat de Presă București, luni 20 noiembrie 2017
Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și Uniunea Scriitorilor din România

Anunță publicarea volumului

Aud cântând America

Antologia poeziei americane moderne.
Anthology of Modern American Poetry.
Texte paralele. Parallel Texts
I Hear America Singing

ISBN 978-606-760-127-5

Editată de Lidia Vianu și Bianca Zbarcea


Un comunicat de presă neobișnuit
„Îngerul” Margaretei Sterian

            Traducerile pe care le publicăm acum în antologia de poezie americană modernă intitulată Aud cântând America fac parte din Arhiva Margaretei Sterian, încredințată nouă de legatarul acesteia, Mircea Barzuca. Ele au apărut pentru prima dată în anul 1947, la Editura pentru Literatură Universală. La sfârșitul aceluiași an, după abdicarea regelui Mihai, întreg tirajul a fost dat la topit. Cartea a fost retipărită cu ample adăugiri în anul 1973, la Editura Dacia din Cluj–Napoca.
            Am publicat de curând picturile, grafica și opera decorativă ale Margaretei Sterian. Ele au delicatețea, grația, discreția unei dantele—o dantelă care îmbracă mâna pictoriței. Acea mână, însă, are degete de oțel și putere de ghilotină.
            Ființă încercată de viață la toate vârstele, o singură armă a avut Margareta Sterian: creația. A lucrat neostenit. Zi după zi. În zilele când gândurile nu se închegau, mai tânărul ei discipol se întreba de ce, iar răspunsul ei era mereu același: „Nu întotdeauna îngerul este în spatele meu.”
            Traducând, Margareta Sterian redescoperă lumea „in a grain of sand”. Traducerile uită uneori de original, pentru a urma gândurile traducătoarei, care își creează o lume proprie, o lume pe care o poate vedea fără pașaport, fără interdicții. Cum zicea Marc Chagall, care era cu numai zece ani mai mare decât ea: „Seul est mien / Le pays qui se trouve dans mon âme / J'y entre sans passeport / [...] Les habitants vagabondent dans l'air / [...] Ils habitent mon âme.” Amândoi pictorii, deși foarte diferiți unul de altul, au purtat o istorie grea pe umerii lor.
            Readucem o carte la îndemâna acelora care vor să cerceteze istoria literară, precum și istoria adevărată din sufletul acestei traducătoare discrete, dar cu o personalitate care nu s–a dat bătută atâta vreme cât a putut crea. Margareta Sterian a trăit cu „îngerul” creației pe umărul drept. De-a stânga ei, a însoțit–o un discipol credincios.
            Aud cântând America este o mână întinsă tuturor celor care vor să i se alăture autoarei pe drumul spiritului, către lumea sufletului—pentru ca îngerul creației să meargă mai departe.

Lidia Vianu

Arhiva Margareta Sterian: Aud cântând America, editată de Lidia Vianu și Bianca Zbarcea, se lansează oficial luni 20 noiembrie 2017, dar volumul poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet::

http://editura.mttlc.ro/arhiva-sterian-antologie-america.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website–ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați–vă Editurii,  lidia.vianu@mttlc.ro.


If you want to have all the information you need
about Finnegans Wake,
including the full text of Finnegans Wake, line–numbered, go to
 A Manual for the Advanced Study
of James Joyce's Finnegans Wake
in 130 Volumes

by C. George Sandulescu and Lidia Vianu,

at the following internet addresses:

http://editura.mttlc.ro/Joyce%20Lexicography.html
Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Press Release Bucharest, Monday 20 November 2017
Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute and The Writers' Union of Romania

Announces the publication of

Margareta Sterian's Archive

Aud cântând America

Antologia poeziei americane moderne.
Anthology of Modern American Poetry.
Texte paralele. Parallel Texts
I Hear America Singing

ISBN 978-606-760-127-5

Edited by Lidia Vianu and Bianca Zbarcea


An unusual Press Release
Margareta Sterian's "Angel"

            I Hear America Singing, which we are publishing today, is part of Margareta Sterian's Archive, entrusted to us by Mircea Barzuca, her legal inheritor. It is an anthology of modern American poetry, which first appeared in 1947 in Bucharest. At the end of that year, the Romanian king was forced by communists to abdicate, and all the copies of this book were destroyed. The anthology was published again, largely altered, under communism, in the year 1973.
            This book comes after Margareta Sterian's paintings, graphic art and decorative works, which we have already published. All these works have the fragility, the grace, the shyness of a lace glove—underneath which, though, the painter's hand has steel fingers and the force of a guillotine.
            Life was not Margareta Sterian's best friend. What kept her going was her art. She worked incessantly. On those days when creation dozed off, her disciple wondered why, and the painter would always reply, "Because the angel is not always with me."
            When she translates, Margareta Sterian looks for the world "in a grain of sand". Her translations build a world of her own, a world which she can visit without a passport or a visa. Marc Chagall, ten years her senior, did the same: „Seul est mien / Le pays qui se trouve dans mon âme / J'y entre sans passeport / [...] Les habitants vagabondent dans l'air / [...] Ils habitent mon âme.” Both these painters, though very different from each other, have experienced the tragedy of human history in their own lives.
            With I Hear America Singing, Contemporary Literature Press hopes to help its readers discover, wrapped in literary history, the soul of a translator whose need to create was her way of not giving in. Margareta Sterian lived with the "angel" of creation on her right shoulder. This anthology of modern American poetry will make her readers realize that the angel of creation will always be there for each of us—provided we can see it.

Lidia Vianu

Margareta Sterian: I Hear America Singing, edited by Lidia Vianu and Bianca Zbarcea, is formally launched on Monday 20 November 2017. It isavailable for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/arhiva-sterian-antologie-america.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@mttlc.ro.

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitați–ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@mttlc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2017 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.