Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Comunicat de Presă București, luni 30 octombrie 2017
Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român și Uniunea Scriitorilor din România

Anunță publicarea volumului

Lidia Vianu Translates

Petruț Dinu

What's Your Name?
Cum te cheamă?

Parallel Texts. English and Romanian.

ISBN 978-606-760-126-8

Editat de Lidia Vianu

            Un început de drum. Cu valiza în urma lui, în căutarea cărții următoare. Scriitor la 19 ani... Inutil să–l întrebi „Cine ești?” Probabil că, tot mergând așa, cu bagajul, pe jos—cândva o să afle. Deocamdată, întrebarea lui este: Cum te cheamă?
            Avem o scurtă discuție. La telefon. Crede în inspirație. Eu nu. Dar e mic, la vârsta lui încă mai primește cadouri. Sunt sigură că va veni vremea să–și scrie poezia de unul singur, cu mâinile goale, cu sufletul plin de cuvinte, mintea neștiind ce să aleagă și războindu–se cu fiecare literă. Ca un adevărat cruciat al limbajului.
            Inspirația nu ne găsește niciodată. Trebuie să ne căutăm singuri. Atunci când va avea certitudinea că s–a descoperit pe sine însuși, Petruț Dinu va fi poet cu adevărat. Și intuiesc că acest lucru chiar se va întâmpla.
            Acum, la început de drum, când are în brațe mai mult har decât poate duce, atâta i–aș ura: să nu se lase îmbătat de ce nu este, și să se lupte pentru ceea ce poate să fie. Bucuria unui scriitor nu stă în momentul succesului, ci în lungul drum al vorbelor către sens.
            Felicitări câștigătorului premiului doi la concursul de poezie intitulat „Lidia Vianu Translates”, al cărui volum de poeme îl publicăm astăzi.

Lidia Vianu

Lidia Vianu Translates. Petruț Dinu: What's Your Name? Cum te cheamă? se lansează oficial luni 30 octombrie, dar volumul poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/lidia-vianu-translates-petrutdinu.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website–ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați–vă Editurii,  lidia.vianu@mttlc.ro.


If you want to have all the information you need
about Finnegans Wake,
including the full text of Finnegans Wake, line–numbered, go to
 A Manual for the Advanced Study
of James Joyce's Finnegans Wake
in 130 Volumes

by C. George Sandulescu and Lidia Vianu,

at the following internet addresses:

http://editura.mttlc.ro/Joyce%20Lexicography.html
Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Press Release Bucharest, Monday 30 October 2017
Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute and The Writers' Union of Romania

Announces the publication of

Lidia Vianu Translates

Petruț Dinu

What's Your Name?
Cum te cheamă?

Parallel Texts. English and Romanian.

ISBN 978-606-760-126-8

Edited by Lidia Vianu

            A beginning. On foot, suitcase behind him, he walks towards his next book. Writer, at the age of 19... We must not ask, "Who are you?" Walking like this, he will probably find out—who he is—in the long run. His question, for the time being, is simply this: What's your name?
            We have a brief conversation. On the phone. He believes in inspiration. I do not. But, young as he is, he still receives presents from grownups, of course. His time will come: he will learn how to write poetry with his bare hands, his soul flooded by words, his mind at a loss, struggling for every letter. He will be a true crusader of language, I am sure.
            Inspiration cannot help us find ourselves. We must do that on our own. When he finds himself and knows it, Petruț Dinu will be a true poet—which I am sure will happen soon.
            At the beginning of his trip, at a time when he is dragging behind him more talent than he can handle, all I can tell him is not to allow himself to be carried away by what is not yet there, but fight for what can be: fight for what he can become. A writer's true joy lies not in the brief moment of glory, but in the long way of words towards meaning.
            Let us congratulate the winner of the second place in the poetry competition entitled "Lidia Vianu Translates"—whose poems we are publishing today.

Lidia Vianu

Lidia Vianu Translates. Petruț Dinu: What's Your Name? Cum te cheamă? is formally launched on Monday 30 October 2017. The book is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/lidia-vianu-translates-petrutdinu.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@mttlc.ro.

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitați–ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@mttlc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2017 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.