Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Press Release Bucharest, Wednesday 25 October 2017
Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute and The Writers' Union of Romania

Announces the publication of

Lidia Vianu Translates

Angela Baciu

Charli. Rue Sainte–Catherine 34

Parallel Texts. English and Romanian
ISBN 978-606-760-125-1

Edited by Lidia Vianu

           The poetry competition entitled "Lidia Vianu Translates" is held every year in May. The competition is organized and sponsored by Societatea Muzicală, and it is also supported by the Romanian Cultural Institute, The British Council and the Writers' Union of Romania.
            The winners of 2017 have been Angela Baciu and Petruț Dinu. Angela Baciu's book has been published on paper by Editura Integral, and is now published by us online. Petruț Dinu's book will appear online. Both have been translated into English and are published as parallel texts.
            The aim of this competition is to build a cultural bridge between Romanian poetry and all poetry–lovers who know English.

Lidia Vianu Translates. Angela Baciu: Charli. Rue Sainte–Catherine 34, is formally launched on Wednesday 25 October 2017. The book is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/lidia-vianu-translates-baciu.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@mttlc.ro.


If you want to have all the information you need
about Finnegans Wake,
including the full text of Finnegans Wake, line–numbered, go to
 A Manual for the Advanced Study
of James Joyce's Finnegans Wake
in 130 Volumes

by C. George Sandulescu and Lidia Vianu,

at the following internet addresses:

http://editura.mttlc.ro/Joyce%20Lexicography.html
Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă București, miercuri 25 octombrie 2017
Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român și Uniunea Scriitorilor din România

Anunță publicarea volumului

Lidia Vianu Translates

Angela Baciu

Charli. Rue Sainte–Catherine 34

Parallel Texts. English and Romanian
ISBN 978-606-760-125-1

Editat de Lidia Vianu

            Concursul de Poezie intitulat „Lidia Vianu Translates” se ține în luna mai a fiecărui an. Concursul este organizat și sponsorizat de către Societatea Muzicală. El este sprijinit, de asemenea, de către Institutul Cultural Român, British Council și Uniunea Scriitorilor din România.
            Pentru anul 2017, câștigătorii sunt Angela Baciu și Petruț Dinu. Cartea Angelei Baciu a apărut pe hârtie la Editura Integral și apare acum online la Contemporary Literature Press. Cartea lui Petruț Dinu va fi foarte curând publicată online. Ambele apar ca texte paralele, în limbile română și engleză.
            Scopul acestui concurs este să clădească o punte de legătură între poezia românească și toți iubitorii de poezie din lume care cunosc limba engleză.

Lidia Vianu Translates. Angela Baciu: Charli. Rue Sainte–Catherine 34, se lansează oficial miercuri 25 octombrie, dar volumul poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/lidia-vianu-translates-baciu.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website–ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați–vă Editurii,  lidia.vianu@mttlc.ro.

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitați–ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@mttlc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2017 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.