Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Comunicat de Presă București, miercuri 11 octombrie 2017
Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și Uniunea Scriitorilor din România

Anunță publicarea volumului

Arhiva Margareta Sterian
Opera pictată
În șase volume

ISBN 978-606-760-111-4, 978-606-760-112-1, 978-606-760-113-8, 978-606-760-114-5, 978-606-760-115-2, 978-606-760-116-9

Editată de Bianca Zbarcea și Lidia Vianu

Margareta Sterian: opera

            Unica profesie pe care mi–am dorit–o—atunci și toată viața după aceea—abia începea. Țin bine minte momentul. Căutam un cadou pentru profesorul care mă îndrumase într–un mod esențial. Un cadou special. De suflet. Era o amiază de toamnă luminoasă, ca acum. Abia începuseră cursurile primului meu an ca asistentă la facultatea de engleză. Am intrat pe strada Lipscani: un fel de consignație de tablouri. Mi–au rămas ochii pironiți pe un mac roșu, un tablou cât două palme lipite... Nu l–am uitat, așa cum nu am uitat nici începuturile mele ca profesor.
            Mă întâlnesc acum cu autoarea acelui tablou. Margareta Sterian era un nume în pictura românească.
            Publicăm astăzi la Contemporary Literature Press arhiva Margaretei Sterian. Ea va cuprinde tablouri, grafică, opera literară și de traducătoare, jurnalele pictoriței. Toate ne–au fost încredințate de legatarul Margaretei Sterian, Mircea Barzuca. Este prima arhivă totală a unui artist plastic pe care o publicăm. Am mai publicat arhiva unui autor modernist român aproape necunoscut înainte, poate pentru că a murit tânăr și în Franța. Este vorba de Mihail C. Vlădescu, ale cărui cărți au mai fost uneori semnate și cu pseudonimul Alexis V. Drăculea.
            Am decis să continuăm publicarea artelor de toate felurile la CLP. Internetul este un loc de publicare generos cu imaginile, culorile și dimensiunile volumelor. El este nu numai bibliotecă, dar și librărie, și ajunge în toate colțurile lumii, cu atât mai mult cu cât accesul la aceste cărți este total gratuit.
            În esență, nu ne îndepărtăm de literatură. Ut pictura poesis...Pictura este acea poezie care se slujește de linii și de culori pe post de cuvinte—pentru a construi cu ele inexprimabilul. Înțelesul artei este, în ultimă instanță, mut. El nu se reformulează: se simte, se gândește... Fiecare dintre noi o facem în felul nostru. Invităm, așadar, cititorul să se descopere pe sine confruntându–se cu arta intens personală și atât de generoasă în sugestii a Margaretei Sterian.
            Pânza cu macul acela al începuturilor mele de universitar nu se află printre tablourile reproduse aici. Tabloul cu mac a ajuns acolo unde e bine să ajungă orice obiect de artă: în sufletul unui privitor care își împarte viața cu el. A rămas acel tablou și în amintirea unui început de carieră... Cititori, găsiți Margaretei Sterian un loc de neuitat printre amintirile voastre.

Lidia Vianu

Arhiva Margareta Sterian: Opera pictată, editată de Bianca Zbarcea și Lidia Vianu, se lansează oficial miercuri 11 octombrie 2017, dar cele șase volume pot fi consultate și descărcate din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/arhiva-sterian-pictura.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website–ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați–vă Editurii,  lidia.vianu@mttlc.ro.


If you want to have all the information you need
about Finnegans Wake,
including the full text of Finnegans Wake, line–numbered, go to
 A Manual for the Advanced Study
of James Joyce's Finnegans Wake
in 130 Volumes

by C. George Sandulescu and Lidia Vianu,

at the following internet addresses:

http://editura.mttlc.ro/Joyce%20Lexicography.html
Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Press Release Bucharest, Wednesday 11 October 2017
Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute and The Writers' Union of Romania

Announces the publication of

Margareta Sterian's Archive
In six volumes

ISBN 978-606-760-111-4, 978-606-760-112-1, 978-606-760-113-8, 978-606-760-114-5, 978-606-760-115-2, 978-606-760-116-9

Edited by Bianca Zbarcea and Lidia Vianu

Margareta Sterian's Work

            My career was just beginning. It all started in my third year as a student of English. One of my teachers showed me the way. One sunny autumn midday, I left home trying to find a meaningful gift—for him. It was my first year as a teaching assistant at the University of Bucharest. There was in the old, mediaeval centre of the town a small shop that sold paintings. As soon as I had stepped in, I could not take my eyes off one small canvas in a corner. A red poppy flower. I have never forgotten that red, the same as I have never forgotten my first days as an academic.
            This book is my virtual encounter with the painter of that poppy flower. Margareta Sterian was at the time an important name in Romanian painting.
            We are publishing today Margareta Sterian's archive. Eventually, it will include paintings, graphic art, poetry, fiction, diaries, and translations. We are beginning with her paintings. Her entire work has been entrusted to us by Mircea Barzuca, her legal inheritor. It is for the second time that we are publishing a complete archive. We began with a remarkable Modernist Romanian writer, Mihail C. Vlădescu, who signed some of his books as Alexis V. Drăculea.
            Contemporary Literature Press is now opening a series of visual arts. Unlike the beautiful books on paper that most of us like, the internet can afford all images, all colours and all sizes. It is also the ideal library and bookshop, since it can travel anywhere on the globe in a matter of seconds. Besides, these particular books can be downoladed for free.
            We are not deserting literature at all. Ut pictura poesis...Painting is that type of poetry that, with lines and colours, builds the unspeakable. Meaning in art is unutterable. One does not name it: one simply feels and thinks... We all do that in our own way. Consequently, we hope that our readers will learn how to find themselves in this painter's intensely personal art, so rich in suggestions.
            The poppy flower that marked my beginnings as a teacher of English literature is not among the images of this book. Like the true art object that it was, that little fiery canvas has reached its goal: for half a century now, it has shared a room with an art lover... Look at these paintings. Make room, among your thoughts and memories, for Margareta Sterian.

Lidia Vianu

Margareta Sterian: Paintings, edited by Bianca Zbarcea and Lidia Vianu, is formally launched on Wednesday 11 October 2017. The six volumes available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/arhiva-sterian-pictura.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@mttlc.ro.

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitați–ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@mttlc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2017 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.