Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Press Release Bucharest, Thursday 21 September 2017
Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute and The Writers' Union of Romania

Announces the publication of

Joseph Conrad
Victory.

Victorie
Parallel Texts
in three volumes

Translated into Romanian by Ștefan Mălaimare.

ISBN 978-606-760-041-4; 978-606-760-109-1; 978-606-760-110-7.

Edited by C. George Sandulescu and Lidia Vianu

Why Victory?

            Conrad learned English in Marseilles, when he was almost a mature man. He left his native Poland when he was 16, and he ended up as the best stylist in the English language. Written in 1915, Victory was his last novel. It is as enigmatic as everything else that had to do with Joseph Conrad, whose real name was, actually, Józef Teodor Konrad Korzeniowski [1857–1924]. Why did he choose English? How did he learn it? We know for instance that, even though a sailor, Conrad never learnt how to swim. We know next to nothing as to who taught him English and how.
            I am trying to imagine the people who read this book from generation to generation, the coincidences in their lives... A few years before Victory, Conrad published, in 1912, in Last Essays, an essay about the "future" of Constantinople, "the jewel of the Balkans and once the only luminous spot through nearly five centuries of European night"... A young man born on the night between the sign of the crab and that of the lion [21 July, last decade of the 19th Century] was sent by his father—important official at the Commission Européenne du Danube in Sulina—to study at Robert College in Constantinople.
            When the time came, this young man passed on to his own son his love for English. His son noticed at some point, a generation later, that this particular book by Conrad, Victory, had been the only book that his father had signed his name on. In memory of his father, the son passed on to me this magic novel. I read it when I was 19. I wrote my diploma paper on Joseph Conrad.
            Here I am, half a century later, wondering, probably just like the student of Robert College in Constantinople, and then just like this student's son—who gave me the book to read: why Victory? Whose victory? When? Against whom? Who wins in this enigmatic story of a man and a woman, a story of two moral humans faced with two desperados? Whose victory is it, and what is the prize?
            Pro captu lectoris habent sua fata libelli. According to the capabilities of the reader, books have their own destiny... It is our belief that those who read this book we are publishing now in two Romanian translations will help this question survive. It is more than certain that answering it is not essential here...

Lidia Vianu

Joseph Conrad: Victory. Victorie, edited by C. George Sandulescu and Lidia Vianu, is formally launched on Thursday 21 September 2017. The book is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/joseph-conrad-victory.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@mttlc.ro.


If you want to have all the information you need
about Finnegans Wake,
including the full text of Finnegans Wake, line–numbered, go to
 A Manual for the Advanced Study
of James Joyce's Finnegans Wake
in 130 Volumes

by C. George Sandulescu and Lidia Vianu,

at the following internet addresses:

http://editura.mttlc.ro/Joyce%20Lexicography.html
Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă București, joi 21 septembrie 2017
Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român și Uniunea Scriitorilor din România

Anunță publicarea volumului

Joseph Conrad
Victory.

Victorie
Texte paralele
în trei volume.

Tradus în limba română de Ștefan Mălaimare

ISBN 978-606-760-041-4; 978-606-760-109-1; 978-606-760-110-7.

Editat de C. George Sandulescu și Lidia Vianu

De ce Victorie?

            Conrad a învățat engleza la Marsilia, când era aproape la maturitate. A plecat din Polonia la 16 ani, și a ajuns cel mai bun stilist englez. Victorie (1915) este ultimul lui roman. Este o carte enigmatică, așa cum este, în foarte mare măsură tot ceea ce–l înconjoară pe Joseph Conrad, [pe numele lui adevărat Józef Teodor Konrad Korzeniowski, 1857–1924]. De ce tocmai engleza? Cum a învățat–o? Știm, de pildă, că, deși marinar, Conrad nu a învățat niciodată să înnoate. Cu cine a învățat engleza, nu știm.
            Încerc să refac povestea a acestui roman, gândindu–mă la oamenii care l–au citit, la coincidențele din viața lor... Puțin înainte de Victory, Conrad publica în 1912, în Last Essays, un eseu despre „viitorul” Constantinopolelui, orașul lui Constantin, „the jewel of the Balkans and once the only luminous spot through nearly five centuries of European night”... Un tânăr născut la cumpăna dintre Rac și Leu [21 iulie, ultimul deceniu din veacul al XIX–lea] pleacă trimis de tatăl lui—funcționar important în cadrul Commission Européene du Danube de la Sulina—la liceul american din Constantinopol, Robert College.
            Fiul lui—căruia i–a transmis bucuria limbilor străine, și mai ales a limbii engleze—observă, o generație mai târziu, că tatăl său nu și–a scris numele pe nicio altă carte în afară de aceasta: Victory. În amintirea tatălui care nu mai era, el mi–a pus în mână acest roman magic. L–am citit la 19 ani, mi–am scris lucrarea de diplomă având ca subiect opera lui Joseph Conrad.
            Iată–mă cu aproape jumătate de veac mai târziu, întrebându–mă încă, la fel ca liceanul din Constantinopol, fără îndoială, și la fel ca profesorul meu, care mi–a pus cartea în mână (pentru că ea nu se studia la cursuri): de ce Victorie? A cui victorie? Când? Asupra cui? Cine învinge în povestea enigmatică a unui bărbat și a unei femei, a relației dintre doi oameni morali și doi bandiți ucigași? A cui să fie victoria, și ce câștigă oare învingătorul?
            Pro captu lectoris habent sua fata libelli. Cărțile își au destinul lor, care depinde de priceperea cititorului... Sperăm că cititorii acestui volum vor duce întrebarea mai departe. În mod sigur, nu răspunsul este esențial aici...

Lidia Vianu

Joseph Conrad: Victory. Victorie, edited by C. George Sandulescu and Lidia Vianu, is formally launched on Thursday 21 September 2017. The book is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/joseph-conrad-victory.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website–ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați–vă Editurii,  lidia.vianu@mttlc.ro.

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitați–ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@mttlc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2017 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.