Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Comunicat de Presă București, miercuri 5 iulie 2017
Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român, Uniunea Scriitorilor din România  și  Ambasada Irlandei,

Anunță publicarea volumului

Studenții Lidiei Vianu traduc
mai 2017
Jurnalele studenților MTTLC

Masterclass de traducere literară
Șase poeți britanici stilizează

ISBN 978-606-760-107-7

Editat de Lidia Vianu

Studenții traduc...

            Este traducerea literaturii o profesie ori un hobby? Fără îndoială, oricine ar răspunde: dacă ne apucăm să traducem o carte, trebuie s–o traducem profesionist. Oricine, e drept, în afară de Uniunea Europeană—adică de job–urile bine plătite de prezentul imediat al traducătorilor în devenire care își scriu părerile în acest volum. Spun UE, pentru că rețeaua European Masters in Translation ne–a răspuns în felul următor atunci când MTTLC [NB: masterat de traducere literară...] a cerut să fie inclus în EMT: programul este remarcabil, face lucruri pe care niciun alt masterat european nu le face, dar... Nu folosește softurile europene, nu face traduceri specializate, nu se ocupă de terminologia Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, MTTLC este încă ne–robotizat. Și va rămâne așa, pentru că traducerea literaturii este tot ce poate fi mai ne–convențional și irepetabil. Fiecare carte este un limbaj în sine.
            Este lucru știut că, atunci când cunoștințele acumulate nu duc la o meserie prin care absolventul să–și câștige un trai decent, facultatea, departamentul, catedra care le predă sfârșesc inevitabil prin a nu mai avea studenți. În mod paradoxal, MTTLC, după 11 ani de existență, încă umple cele 50 de locuri alocate, cu toate că munca de traducător literar este mai degrabă un apostolat în România. Autorii vor să–și vadă traduse cărțile în lume, cititorii pasionați vor să citească volume scrise în alte limbi—dar mulți alții vor spune că ceea ce descriu eu aici este un sector de nișă, o coterie, un fel de „țara arde și traducătorii literari se piaptănă”.
            Aș atrage atenția celor care se simt îmboldiți să spună acest lucru: oare ce s–ar face tot omul când e liber, dacă pastime–ul de căpătâi, adică filmul, nu ar mai fi dublat ori subtitrat? Turnul Babel—în care se adunaseră oamenii pământului pentru a se înțelege vorbind aceeași limbă—s–a dărâmat depuis pas mal de temps. E drept că jocurile pentru computer sunt din ce în ce mai mute, mai nevorbitoare—ceea ce este de–a dreptul alarmant, dacă ne întrebăm ce IQ vor avea urmașii noștri.
            Mai facem un pas, și afirmăm: limbajele specializate sunt comunicarea în profesie. Traducerea literară, sau mai bine zis traducerea culturală în general, se adresează acelei părți din zi, acelei părți din viața omului, când fiecare caută ceva strict pentru sufletul lui. Ca orice generalizare, și această frază poate fi nuanțată, dar, în mare, ea este corectă.
            Am ajuns, în fine, la statutul traducătorilor pe care încearcă să–i pregătească MTTLC, pe numele lui întreg, Masteratul pentru Traducerea Textului Literar Contemporan. De ce vin sudenții către acest program? Voi fi foarte directă: ei vin la noi pentru că le plac literatura și limba engleză, unite în acel conglomerat numit cândva de francezi langue et civilisation. Pentru că ei văd în operele literare o cale către limba engleză, și, în egală măsură, văd în limba engleză o cale către cărți pe care, dacă nu știu englezește, nu le pot citi. Vin, prin urmare, doritori de a–și face o profesie din cultură, din traducerea, din comunicarea culturală. Nu vor nici teorie lingvistică, nici studii culturale. Vor să știe englezește atât de bine încât să poată traduce profesionist un roman, un volum de versuri, un film. În esență, vor să traducă acele texte care le îmbogățesc viața intelectuală.
            Așa cum bine știm, în literatură este aproape imposibil să afirmi că un scriitor este mai bun decât altul. El este bun, sau nu este scriitor. Traducătorul lui, însă, se poate compara cu alți traducători—de unde deducem că este totuși vorba de o meserie—oricât de adevărat ar fi că traducătorii sunt creatori și că au și ei nevoie de inspirație. When all is said and done, cum zic englezii—în final, adică—, adevărul despre un traducător se reduce la cuvântul elocvent al teoreticianului Lawrence Venuti: este el „vizibil”, au ba? Dacă îl vedem în text, traducătorul acesta și–a greșit menirea. Traducătorul mediază, și, da, această mediere cere talent, inspirație și har al limbii. Dacă avem de–a face cu un traducător cu adevărat profesionist, nu vom spune niciodată la încheierea lecturii: Ce traducător bun! Vom zice pur și simplu: Îmi place autorul acesta [sau nu].
            E adevărat că munca traducătorului literar este aproape imposibil de cuantificat. El nu este un robot hrănit cu „softuri” europene. Traducătorul literar nu traduce numai cu dicționarul: el traduce cu toată cultura lui, câtă a adunat până în clipa când s–a pus pe treabă. Nu voi detalia deosebirea evidentă dintre un text despre rulmenți și poemul The Waste Land. A făcut înconjurul lumii gluma despre traducerea efectuată de un computer: cerința era să traducă Out of sight, out of mind [proverb care înseamnă pe românește „Ochii care nu se văd se uită”]. Computerul a tradus: a blind idiot [un idiot orb]. Opusul acelui blind idiot este ceea ce speră MTTLC să pregătească.
            În mod semnificativ, un apreciat scriitor, care este inginer de meseria lui, dar și traducător, ne–a descris, în cunoștință de cauză, cu gândul la un titlu care și–a depășit autorul în circulație: „Frumoșii nebuni [ai marilor orașe...]”. Cu alte cuvinte, traducerea literară nu ține de cald, nici de foame. Masteranzii noștri sunt mai mult sau mai puțin entuziasmați de ceea ce fac, în funcție de exigențele existenței lor concrete. Dar faptul că sunt temerari ca Don Quijote în căutarea unui destin autentic nu poate fi negat. MTTLC îmbogățește înțelesurile termenului de masterat „vocațional”: el predă în același timp o meserie și o vocație.

Lidia Vianu

Studenții Lidiei Vianu traduc. Mai 2017, se lansează oficial miercuri 5 iulie 2017, dar volumul poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/students-translate-2017.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website–ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați–vă Editurii,  lidia.vianu@mttlc.ro.


If you want to have all the information you need
about Finnegans Wake,
including the full text of Finnegans Wake, line–numbered, go to
 A Manual for the Advanced Study
of James Joyce's Finnegans Wake
in 130 Volumes

by C. George Sandulescu and Lidia Vianu,

at the following internet addresses:

http://editura.mttlc.ro/Joyce%20Lexicography.html
Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Press Release Bucharest, Wednesday 5 July 2017
Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, The Writers' Union of Romania, and The Embassy of Ireland,

Announces the publication of

Lidia Vianu's Students Translate
May 2017
MTTLC Graduate Students' Diaries

Masterclass of Literary Translation
The experience of translating into English
with six English poets


ISBN 978-606-760-107-7

Edited by Lidia Vianu

Students Translate...

            Is the translation of literature a mere hobby? Only one answer comes to mind: if a thing is worth doing, it is worth doing well. Once we begin, we have a duty to the book: we must be professional when we translate. The European Union has not granted the students included in this volume the right to belong to the network European Masters in Translation. The reason they gave was that MTTLC, although one of a kind in Europe, does not buy European software, does not do specialized translations, and does not teach European terminology. In other words, MTTLC is refusing to conform to certain practices. The translation of literature is, indeed, completely unconventional. Every book is its own language, in a way.
            When an academic department does not teach abilities that further a profession, it ends up without students in the long run. For eleven years, MTTLC has filled all the places allotted to it by the University of Bucharest, despite the fact that a literary translator can barely make ends meet in Romania these days. On the one hand, Romanian writers are very eager to see their books translated into English; passionate readers are also eager to read in translation books written in other languages. On the other hand, the opinion prevails that these are hard times, and literary translation is the least of our concerns right now.
            There is a question I would like to ask all those in the latter category: what would most people do in their spare time, considering that the pastime of our days is the screen, and quite often it requires dubbing or subtitling? The Tower of Babel—where all humans had gathered in order to communicate in one and the same language—has vanished depuis pas mal de temps. It is true that computer games tend to dispense with language more and more—which makes one wonder at the IQ of the future generation.
            Specialized language furthers communication in one's profession. Literary, or rather broadly cultural, translation is accessed at a time when one looks for food for thought and for the "soul". This is a broad statement, indeed, and corrections can be made, but on the whole it tends to be true for all of us.
            This brings us to the graduate students of the MA Programme for the Translation of the Contemporary Literary Text. Why do students choose it? Well, mainly because they like the English language and its literature, not separately, but together, as a package, once labelled by the French as langue et civilisation. Our students improve their English translating literature, and, then, English leads them to new books. These students are eager to make a profession of culture and cultural translation. They do not come to MTTLC for theoretical linguistics or cultural studies. What they want is to be able to use their English in order to translate professionally a novel, a book of poetry, subtitles for a film. They translate texts that give them intellectual pleasure, actually.
            As we all know, it is impossible to rank one writer higher than another. Either he is a good writer, or he is no writer at all. A translator, on the other hand, can be compared to other translators, which leads us to the idea that literary translation is a craft after all, despite the fact that it does require creativity, inspiration even. When all is said and done, there is only one proof of a good translation, and it gets its name from the theoretician Lawrence Venuti: is the translator "visible", or isn't he? If we do see him in the translated text, he has failed. He is a mediator above all. If he is a good professional, we will never say, once we have finished reading his translation: What a good translator this is! We will simply state: I like this author, or I do not.
            We must admit, however, that a literary translator's job is unquantifiable. He is no robot: he needs far more than European software. A dicionary is, in his line of work, only the beginning. When he translates, he uses all his education, his gift of words, his whole being, actually. I am not going to enlarge upon the difference between two texts, one of which deals with an engine, while the other one discusses The Waste Land. The joke with a computer translating Out of sight, out of mind by A blind idiot has become commonplace. Well, MTTLC is trying very hard not to send out into the world blind–idiot translators.
            A Romanian writer, who also happens to be an engineer, once called us "the beautiful crazy people of our cities", and he meant by it that one can hardly make a living as a literary translator. Our students may not all be enthusiastic about their work, but there is a brave Don Quixote in all of them, looking for genuine intellectual life. MTTLC is not just the promise of a craft: it is the discovery of one's true calling.

Lidia Vianu

Lidia Vianu's Students Translate. May 2017, is formally launched on Wednesday 5 July 2017. The book is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/students-translate-2017.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@mttlc.ro.

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitați–ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@mttlc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2017 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.