Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Press Release Bucharest, Wednesday 31 May 2017
Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, and The Embassy of Ireland,

Announces the publication of

Ioan–Ioviț Popescu

Optics.
I. Geometrical Optics


Translated into English by Bogdan Voiculescu
ISBN 978-606-760-105-3

Edited by Lidia Vianu

            Ioan–Ioviț Popescu's Geometrical Optics is essentially a book about light rays: about what can be seen in our universe. The name of the author is well-known to physicists all over the world. He is the scientist who predicted the Etheron in the year 1982. We have already published the book of that unique discovery: Ether and Etherons. A Possible Reappraisal of the Concept of Ether,  http://editura.mttlc.ro/iovitz-etherons.html.
            What students have to know about the book we are publishing now is that it was handwritten by its author over and over again, dozens of times—formulas, drawings and everything. It was meant to be published as such, in facsimile, and its cover was intentionally black. It was so much used by students at the library of the Romanian Faculty of Physics, that all the copies are almost illegible now...
             Very soon, we also mean to publish the original book as facsimile in Romanian. For the time being, we are offering students all over the world its English version, reminding them that Ioan–Ioviț Popescu is the first physicist who brought to light and gave a name to the smallest particle in our universe: the Etheron.

Lidia Vianu

Ioan–Ioviț Popescu: Optics. I. Geometrical Optics, translated into English by Bogdan Voiculescu and edited by Lidia Vianu, is formally launched on Wednesday 31 May 2017. The book is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/iovitz-optics.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@mttlc.ro.


If you want to have all the information you need
about Finnegans Wake,
including the full text of Finnegans Wake, line–numbered, go to
 A Manual for the Advanced Study
of James Joyce's Finnegans Wake
in 130 Volumes

by C. George Sandulescu and Lidia Vianu,

at the following internet addresses:

http://editura.mttlc.ro/Joyce%20Lexicography.html
Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă București, miercuri 31 mai 2017
Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și  Ambasada Irlandei,

Anunță publicarea volumului

Ioan–Ioviț Popescu

Optics.
I. Geometrical Optics


Tradus în limba engleză de Bogdan Voiculescu
ISBN 978-606-760-105-3

Editat de Lidia Vianu

            Optica geometrică de Ioan–Ioviț Popescu se ocupă de buna aproximație a luminii sub forma de raze (traiectorii). Numele autorului le este cunoscut fizicienilor din lumea întreagă. Ioviț este acela care a prezis existența Etheronului încă din anul 1982. Editura noastră a publicat nu demult cartea acelei descoperiri absolut unice: Ether and Etherons. A Possible Reappraisal of the Concept of Ether,
http://editura.mttlc.ro/iovitz-etherons.html.
            Studenții facultății de fizică din București știau în anul 1988—așa cum știam și eu de la autorul însuși—că această carte a fost îndelung scrisă de mână de către autor cu scopul de a fi publicată în facsimil: ea a fost rescrisă de la capăt la fiecare nouă corectură, și au fost refăcute de nenumărate ori figurile, forumulele, tot ce era pe pagină. Cartea a fost atât de mult folosită încât exemplarele de la biblioteca facultății abia dacă se mai pot desluși... Pentru noi, cei izolați în comunism, această carte sfida, odată cu tiparnița, un întreg 1984 devenit realitate. Coperta ei era, în mod semnificativ, neagră.
             Urmează să publicăm în curând și volumul olograf în limba română. Oferim acum studenților din întreaga lume versiunea lui în limba engleză. Le reamintim cu această ocazie că, primul din lume, Ioan–Ioviț Popescu a argumentat și a calculat cea mai mică particulă din univers, numind–o Etheron.

Lidia Vianu

Ioan-Ioviț Popescu: Optics. I. Geometrical Optics, tradus în limba engleză de Bogdan Voiculescu și editat de Lidia Vianu, se lansează oficial miercuri 31 mai 2017, dar volumul poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/iovitz-optics.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website–ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați–vă Editurii,  lidia.vianu@mttlc.ro.

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitați–ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@mttlc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2017 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.