Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Press Release Bucharest, Friday 7 April 2017
Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, and The Embassy of Ireland,

Announces the publication of

Claire Booker, Margento, Anna Maria Mickiewicz, Iulia Militaru, John Riley, Andra Rotaru, Steve Rushton, Aleksandar Stoicovici, Stephen Watts

poetryartexchange (Romania/UK)
A collaborative project

ISBN 978-606-760-103-9

Edited by Violeta Baroană

            poetryartexchange is a book for the next generation. The same as opera voices, light music singers' voices, actors' voices change their tonality over the decades, and thus the recordings can be placed quite accurately in time—the time has come for both poetry and language itself to change. Not just one language, either. Since English has undisputably gone global, it has colonized a huge number of other languages, while quite a number of languages have colonized English in their turn. Speaking English was a must in the 1970's. Writing poetry directly in English is, I think, a must today.
          In the 1930's, James Joyce's Finnegans Wake treated the Tower of Babel with respect, making it an endless source of literary meditation. In the 2020's, probably, English will cure mankind from the confusion created by that Tower. Will poets be any wiser, or more widely read—nobody can tell. One thing is certain, though: poetry will—poetry is already beginning to change. T.S. Eliot is far behind.
            Experimentalism is no longer the choice of a selected, and so often misunderstood, few. Just like English, Experimentalism has gone global. The change in the language of poetry, as well as in its obsessions, is so brutal that somebody like me, who has been teaching 20th Century poetry, plus the early years of the 21st Century, can only wonder at the brave new world which is opening as we speak, and say with me, poetryartexchange is a book for the next generation.

Lidia Vianu

poetryartexchange (Romania/UK), edited by Violeta Baroană, is formally launched on Friday 7 April 2017. The book is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/rushton-poetryartexchange-romania-uk.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@mttlc.ro.


If you want to have all the information you need
about Finnegans Wake,
including the full text of Finnegans Wake, line–numbered, go to
 A Manual for the Advanced Study
of James Joyce's Finnegans Wake
in 130 Volumes

by C. George Sandulescu and Lidia Vianu,

at the following internet addresses:

http://editura.mttlc.ro/Joyce%20Lexicography.html
Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă București, vineri 7 aprilie 2017
Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și  Ambasada Irlandei,

Anunță publicarea volumului

Claire Booker, Margento, Anna Maria Mickiewicz, Iulia Militaru, John Riley, Andra Rotaru, Steve Rushton, Aleksandar Stoicovici, Stephen Watts

poetryartexchange (Romania/UK)
Proiect în colaborare

ISBN 978-606-760-103-9

Editat de Violeta Baroană

            poetryartexchange este o carte a generației viitoare. Tot așa cum se schimbă vocile cântăreților de operă ori de muzică ușoară, ori vocile actorilor, ceea ce face ca înregistrările să–și trădeze exact vârsta—a venit vremea schimbării pentru poezie, și nu numai: limbajul însuși se schimbă la față. Nu este vorba aici de o singură limbă. Engleza a devenit limba globului, și a colonizat un mare număr de alte limbi, care limbi, la rândul lor, au colonizat și ele în felul lor limba engleză. Dacă în anii 1970, era absolut necesar să vorbești limba engleză, astăzi devine imperios necesar pentru poeți să știe să scrie direct în limba engleză.
           În anii 1930, cartea Finnegans Wake de James Joyce privea cu respect către Turnul Babel, scriind în marginea lui peste 600 de pagini de meditație lingvistică și literară. Cred că în anii 2020, limba engleză va mătura ambiguitățile acelui turn biblic. Dacă poeții vor fi după aceea mai inteligenți ori mai citiți, e greu de prezis. Un lucru este, însă, cert: poezia se va schimba. Poezia este deja în curs de a se schimba drastic. T.S. Eliot a rămas departe în urma ei.
          Experimentalismul nu mai este alegerea unui grup restrâns de poeți adesea neînțeleși. Ca și limba engleză, experimentalismul a devenit un fenomen global. Limbajul poeziei și obsesiile ei s–au schimbat atât de brutal încât cineva ca mine, care a predat o viață literatura secolului XX, făcând, e drept, incursiuni în primul deceniu al secolului XXI, nu poate face altceva decât să privească la minunata lume nouă care tocmai se naște, și să spună ca mine, poetryart exchange este o carte a generației viitoare.

Lidia Vianu

poetryartexchange (Romania/UK), editat de Violeta Baroană, se lansează oficial vineri 7 aprilie 2017, dar volumul poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/rushton-poetryartexchange-romania-uk.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website–ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați–vă Editurii,  lidia.vianu@mttlc.ro.

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitați–ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@mttlc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2017 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.