Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Press Release Bucharest, Wednesday 22 February 2017
Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, and The Embassy of Ireland,

Announces the publication of

Ben Jonson
Volpone

Parallel Texts: English, Romanian, and French.
Edited by C. George Sandulescu and Lidia Vianu
ISBN 978-606-760-095-7

              It was ben Jonson who wrote that Shakespeare was "not of an age, but for all time". He was Shakespeare's contemporary. His best known play, Volpone, or the Fox, was first acted some four hundred years ago. As a hero, Volpone has become global and almost timeless. We find him in every paper or book or movie today. In his own words, Ben Jonson means to "scourge those apes", and "see the time's deformity": these are very much the words a politician or a journalist would use today.
          Soon after Ben Jonson, La Fontaine tried to do the same: he made made Maître Renard the hero of one of his Fables starring animals. Much closer to our times, James Joyce himself took a cat as the symbol of cunning in the story he wrote for his grandson, Stephen Joyce, "The Cat and the Devil".
           For the last hundred years, quite a number of adaptations and screened versions have been made, in many European languages. That is another reason why we publish Volpone now, in Romanian and French translations, alongside with the English original.

C. George Sandulescu and Lidia Vianu

Ben Jonson: Volpone, edited by C. George Sandulescu and Lidia Vianu, is formally launched on Wednesday 22 February 2017. The book is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/ben-jonson-volpone.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@mttlc.ro.


If you want to have all the information you need
about Finnegans Wake,
including the full text of Finnegans Wake, line–numbered, go to
 A Manual for the Advanced Study
of James Joyce's Finnegans Wake
in 130 Volumes

by C. George Sandulescu and Lidia Vianu,

at the following internet addresses:

http://editura.mttlc.ro/Joyce%20Lexicography.html
Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă București, miercuri 22 februarie 2017
Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și  Ambasada Irlandei,

Anunță publicarea volumului

Ben Jonson
Volpone

Texte paralele: Engleză, Română, Franceză
Editat de C. George Sandulescu și Lidia Vianu
ISBN 978-606-760-095-7

            Ben Jonson a fost acela care l–a numit pe contemporanul lui, Shakespeare, „autorul tuturor timpurilor”. Piesa Volpone, sau Vulpea s–a jucat pentru prima dată cu patru sute de ani în urmă. Ca erou, Volpone este și astăzi de mare actualitate. Îl găsim în ziare, cărți și filme la tot pasul. Creându–l, intenția autorului, în cuvintele lui, a fost să „biciuiască” moravurile și să acuze corupția („time's deformity”): ideile par desprinse dintr–un discurs politic ori dintr–un ziar al anului în care ne aflăm.
           La scurtă vreme după Ben Jonson, La Fontaine a a încercat ceva foarte asemănător, în Fabulele lui cu eroi–animale. Maître Renard este și el eroul uneia dintre ele. Mai aproape de noi în timp, James Joyce a scris pentru Stephen Joyce, nepotul lui, o scurtă povestire despre viclenie și înțelepciune, al cărei erou era o pisică: este vorba despre „Pisica și diavolul”.
           În ultima sută de ani, s–au făcut după Volpone multe adaptări și ecranizări, în multe limbi europene. Acesta este și el un motiv pentru care publicăm acum originalul englezesc împreună cu două traduceri ale lui: în limba română și în limba franceză.

C. George Sandulescu și Lidia Vianu

Ben Jonson: Volpone, editat de C. George Sandulescu și Lidia Vianu, se lansează oficial miercuri 22 februarie 2017, dar volumul poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/ben-jonson-volpone.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website–ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați–vă Editurii,  lidia.vianu@mttlc.ro.

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitați–ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@mttlc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2017 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.