Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Press Release Bucharest, Wednesday 15 February 2017
Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, and The Embassy of Ireland,

Announces the publication of

Lidia Vianu Translates

Anne Stewart
Let It Come to Us All. Să vină pentru noi toți.


Parallel Texts in English and Romanian
ISBN 978-606-760-092-6

              With this book of poetry by Anne Stewart, published both in English and in Romanian translation, we are beginning a new series, entitled Lidia Vianu Translates. The books included in it are published both online, at Contemporary Literature Press, and on paper, by Editura Integral. The series will include both English writers translated into Romanian, and Romanian writers translated into English. All books will be issued as Parallel Texts.
          The translator is Lidia Vianu, and the patrons of this undertaking are, besides the University of Bucharest, The British Council, The Romanian Cultural Institute, and the Romanian Writers' Union.
           Some of the English poets included in the series so far have worked with Lidia Vianu's graduate students on the translation of an anthology of contemporary Romanian poetry,
http://editura.mttlc.ro/contemporary-romanian-poetry.html.
This collaboration is a mechanism that has perfected with time. The starting point was the moment when Anne Stewart, author of this book that innaugurates the present series, approached Lidia Vianu on behalf of the group of poets that she represents—and who are 300 now. The result was Anne Stewart's poetry pRO project, at http://www.poetrypf.co.uk/poetrypro.html.
           This is a large project, which has led to English poetry being translated, broadcast and published in literary magazines all over Romania. For several years, Lidia Vianu's graduate students (enrolled in the MA Programme for the Translation of the Contemporary Literary Text—MTTLC, at the University of Bucharest) researched and translated English contemporary poetry in their final dissertations. At the same time, the English poets stylized the students' translations of Romanian literature into English. That is how MTTLC has become a brand in literary translation from and into English.
           Last year, this graduate programme was ten years old. As a sign of recognition, its patrons have supported Lidia Vianu, director of the programme, to organize a first Masterclass in literary translation, for which six British poets have been invited to work with Romanian MTTLC graduates on translations from Romanian poetry into English. The second issue of that remarkable encounter will take place this year, between 8–14 May, and it will focus on fiction this time.

Lidia Vianu Translates. Anne Stewart: Let It Come to Us All. Să vină pentru noi toți, is formally launched on Wednesday 15 February 2017. The book is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/lidia-vianu-anne-stewart.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@mttlc.ro.


If you want to have all the information you need
about Finnegans Wake,
including the full text of Finnegans Wake, line–numbered, go to
 A Manual for the Advanced Study
of James Joyce's Finnegans Wake
in 130 Volumes

by C. George Sandulescu and Lidia Vianu,

at the following internet addresses:

http://editura.mttlc.ro/Joyce%20Lexicography.html
Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă București, miercuri 15 februarie 2017
Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și  Ambasada Irlandei,

Anunță publicarea volumului

Lidia Vianu Translates

Anne Stewart
Let It Come to Us All. Să vină pentru noi toți.


Parallel Texts in English and Romanian
ISBN 978-606-760-092-6

            Cu acest volum de poeme de Anne Stewart, publicat în limbile engleză și română, inaugurăm o serie nouă: Lidia Vianu Translates. Volumele acestei serii apar atât online, la Contemporary Literature Press, cât și pe hârtie, la Editura Integral. Seria va consta din scriitori englezi traduși în limba română și scriitori români traduși în limba engleză. Toate aceste volume vor fi publicate sub formă de texte paralele.
           Traducătoarea întregii serii este Lidia Vianu, iar volumele sunt publicate sub auspiciile Universității din București, ale British Council, Institutului Cultural Român și Uniunii Scriitorilor din România.
           Câțiva dintre poeții englezi din această serie au lucrat cu masteranzii Lidiei Vianu la traducerea Antologiei de poezie contemporană românească, http://editura.mttlc.ro/contemporary-romanian-poetry.html. Această colaborare a devenit în timp un mecanism de traducere eficient. El a debutat cu momentul în care Anne Stewart, autoarea volumului care deschide seria prezentă, s–a adresat Lidiei Vianu în numele celor 300 de poeți pe care îi reprezintă. Rezutatul a fost proiectul poetry pRO, creat de Anne Stewart la http://www.poetrypf.co.uk/poetrypro.html.
           Este vorba de un proiect amplu, în cadrul căruia poezia engleză contemporană a fost tradusă, difuzată la radio și publicată în reviste din România. Timp de câțiva ani, masteranzii Lidiei Vianu (Masteratul pentru Traducerea Textului Literar Contemporan—MTTLC, Universitatea din București) au sudiat și au tradus poeți englezi contemporani pentru disertația de absolvire. În egală măsură, poeți englezi au stilizat traducerile făcute de masteranzi din literatura română contemporană. Ca urmare, MTTLC a devenit un brand în traducerea literaturii din și în limba engleză.
           Anul trecut, MTTLC a împlinit zece ani de activitate. În semn de recunoaștere, instituțiile care îl sprijină au ajutat–o pe Lidia Vianu, directoarea programului, să organizeze un prim Master Class de traducere literară, la care au fost invitați șase poeți englezi să lucreze cu masteranzii MTTLC la traducerea poeziei românești în limba engleză. A doua ediție a acelei întâlniri se va desfășura anul acesta între 8–14 mai, și se va ocupa de traducerea prozei.

Lidia Vianu Translates. Anne Stewart: Let It Come to Us All. Să vină pentru noi toți, se lansează oficial miercuri 15 februarie 2017, dar volumul poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/lidia-vianu-anne-stewart.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website–ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați–vă Editurii,  lidia.vianu@mttlc.ro.

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitați–ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@mttlc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2017 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.