Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Press Release Tuesday 1 March 2016
Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, and The Embassy of Ireland,

Announces the publication of

Geoffrey Chaucer
The Canterbury Tales. Povestirile din Canterbury.

The General Prologue. Prologul.
ISBN 978-606-8592-43-5
The Miller's Tale. Povestirea Morarului.
ISBN 978-606-760-042-1
Translated into Romanian by Dan Duțescu.
Parallel Texts: Middle English, Modern English and Romanian.
Edited by George Sandulescu and Lidia Vianu

           We are publishing Chaucer for two reasons. One reason is a literary one; the other one is more technical in character.
          Chaucer is the first English writer. As his writing is hundreds of years older than Shakespeare's, it is not very easy to read. But it deserves it more than one expects. Try it, and you will see.
           The more technical reason is the translator. It is difficult to find somebody who would undertake this task. Well, Dan Duțescu, Levițchi's equal and friend, set himself the task of translating the whole of Geoffrey Chaucer, who lived between 1340 and 1400.
          When you start reading it, you will be surprised how easy and casual it is. And pleasant. And instructive. We are not asking you to read the whole of Chaucer. We only propose to you the most celebrated fragments. Try to read them, and you will see that you will not put the book down. At times, it will remind you of Boccaccio.
          We wish you good reading of the whole of Chaucer.

George Sandulescu and Lidia Vianu

Geoffrey Chaucer: The Canterbury Tales. Povestirile din Canterbury,  edited by George Sandulescu and Lidia Vianu, is formally launched on Tuesday 1 March 2016. The volumes are available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet addresses:


http://editura.mttlc.ro/chaucer-prologue.html

http://editura.mttlc.ro/chaucer-miller.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro.


If you want to have all the information you need
about Finnegans Wake,
including the full text of Finnegans Wake, line-numbered, go to
 A Manual for the Advanced Study
of James Joyce's Finnegans Wake
in 123 Volumes

by C. George Sandulescu and Lidia Vianu,

at the following internet addresses:

http://sandulescu.perso.monaco.mc/
http://editura.mttlc.ro/Joyce%20Lexicography.html
Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă marți 1 martie 2016
Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și  Ambasada Irlandei,

Anunță publicarea volumului

Geoffrey Chaucer
The Canterbury Tales. Povestirile din Canterbury.

The General Prologue. Prologul.
ISBN 978-606-8592-43-5
The Miller's Tale. Povestirea Morarului.
ISBN 978-606-760-042-1
Traducerea în limba română de Dan Duțescu.
Texte paralele: Middle English, Modern English
și limba română.

Editate de George Sandulescu and Lidia Vianu

         Publicăm aceste două volume de Chaucer din două motive. Unul este literar, celălalt este mai degrabă de natură tehnică.
           Chaucer a fost primul scriitor englez. Întrucât opera lui este cu sute de ani mai veche decât a lui Shakespeare, ea nu este ușor de citit. Merită, însă, a fi citită—mai mult decât ne–am aștepta. Încercați și vă veți convinge.
        Motivul tehnic al publicării acestor două volume este traducătorul. Nu oricine s–ar fi încumetat să se apuce. Ei bine, Dan Duțescu, prietenul și colegul lui Leon Levițchi, și–a asumat sarcina de a traduce în întregime opera lui Geoffrey Chaucer—scriitor care a trăit între anii 1340 și 1400.
           Atunci când vă veți apuca să–l citiți, vă va surprinde cât de accesibil și relaxat scrie. Și cât de plăcut. Și instructiv în același timp. Nu vă supunem atenției toată opera lui Chaucer. Am ales cele mai cunoscute fragmente. Citiți–le și veți vedea că nu veți putea lăsa cartea din mână. Pe alocuri, ea vă va duce cu gândul la Boccaccio.
          Vă dorim să citiți cu plăcere tot ceea ce a scris Geoffrey Chaucer.

George Sandulescu și Lidia Vianu

Geoffrey Chaucer: The Canterbury Tales. Povestirile din Canterbury, editate de George Sandulescu și Lidia Vianu, se lansează oficial la data de marți 1 martie 2016, dar volumele pot fi consultate și descărcate din acest moment la adresele de internet:


http://editura.mttlc.ro/chaucer-prologue.html

http://editura.mttlc.ro/chaucer-miller.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website–ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați–vă Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro.

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitati-ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2016 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.