Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Press Release Thursday 11 February 2016
Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, and The Embassy of Ireland,

Announces the publication of

Brândușa Răileanu

Dimitrie and Aurelia Ghiață.

Four Retrospective Volumes
ISBN 978-606-760-035-3; 978-606-760-037-7; 978-606-760-036-0; 978-606-760-034-6
Edited by
Lidia Vianu

Die Gedanken sind frei

           Four days older than T.S. Eliot, and twelve years younger than Brancusi, Dimitrie Ghiață was born in the kingdom of Romania. He painted under communism as if communism did not exist. He married Aurelia—creator of tapestries that were equally free from any compromise with totalitarian ideology. Communism took hold of Romania in 1944, when they were both, more or less, nel mezzo del camin.
      Contemporary Literature Press is publishing four retrospective volumes of their work. These volumes are full of extraordinary paintings and tapestries—miracles of strength and colour. They are images of true Romania: as it was, as it still is.
       We are publishing most of their work—as well as documents that betray their life in an indirect way— in order to make a point. Of course, the beauty of their imagination would have been reason enough. Together with it, we hope the reader will grasp the beauty and rectitude of their lives—the elegance of two minds caught in the "nightmare" of history, as James Joyce called it.

Lidia Vianu

Brândușa Răileanu: Dimitrie and Aurelia Ghiață. Four Retrospective Volumes, edited by Lidia Vianu, is formally launched on Thursday 11 February 2016. The volume is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:


http://editura.mttlc.ro/dimitrie-aurelia-ghiata.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro.


If you want to have all the information you need
about Finnegans Wake,
including the full text of Finnegans Wake, line-numbered, go to
 A Manual for the Advanced Study
of James Joyce's Finnegans Wake
in 123 Volumes

by C. George Sandulescu and Lidia Vianu,

at the following internet addresses:

http://sandulescu.perso.monaco.mc/

http://editura.mttlc.ro/Joyce%20Lexicography.html
Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă joi 11 februarie 2016
Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și  Ambasada Irlandei,

Anunță publicarea Volumului

Brândușa Răileanu

Retrospectiva Dimitrie și Aurelia Ghiață.

În patru volume
ISBN 978-606-760-035-3; 978-606-760-037-7; 978-606-760-036-0; 978-606-760-034-6
Editat de
Lidia Vianu

Die Gedanken sind frei

            Cu patru zile mai mare decât T.S. Eliot și cu doisprezece ani mai tânăr decât Brancusi, Dimitrie Ghiață s–a născut în Regatul României. A pictat sub comunism de parcă nu ar fi existat comunism. S–a însurat cu Aurelia—creatoare de tapiserii la fel de libere de orice compromis cu ideologia totalitarismului. România a căzut sub comunism în anul 1944, când amândoi se aflau nel mezzo del camin. 
          Contemporary Literature Press publică astăzi 4 volume retrospective despre opera lor. Aceste volume cuprind nenumărate picturi și tapiserii extraordinare—adevărate miracole de forță și culoare. Din ele se desprinde imaginea adevărată a României: așa cum a fost și mai este încă.
       Publicăm mare parte din opera lor—împreună cu documente edificatoare pentru viața lor—cu un scop. Desigur, imaginația lor frumoasă ar fi fost un motiv suficient. Sperăm, însă că, pe lângă ea, cititorul va percepe frumusețea și verticalitatea vieții lor—eleganța acestor două inteligențe prizoniere în „coșmarul” istoriei, cum l–a numit James Joyce.

Lidia Vianu

Brândușa Răileanu: Retrospectiva Dimitrie și Aurelia Ghiață. În patru volume, editat de Lidia Vianu, se lansează oficial la data de joi 11 februarie 2016, dar ea poate fi consultată și descărcată din acest moment la adresa de internet:


http://editura.mttlc.ro/dimitrie-aurelia-ghiata.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website–ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați–vă Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro.

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitati-ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2016 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.