Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Press Release Monday 1 February 2016
Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, and The Embassy of Ireland,

Announces the publication of

Frederick A. Laing
Elementary History of English Literature
1873
ISBN 978-606-760-038-4
Edited by
George Sandulescu and Lidia Vianu

Langue et civilisation

           In this "Shakespeare Year", Contemporary Literature Press has chosen to revive an old book that revolves around the author of Hamlet in many ways. It was published by Frederick A. Laing in Collins' School Series almost 150 years ago, in the year 1873.
          This book is—as Laing himself describes it—an "elementary" history of literature, in the sense that it is meant to provide "the junior pupil with tasks he will find easy to prepare, and the teacher with lessons he will find easy to examine".
             Since the book appeared quite a while before the end of the 19th century, the necessary distance from Victorianism is absent. The subsequent writers are inevitably absent, too.
            During the last 40 years, fewer and fewer histories of literature have been written. One possible cause is the contemporary need to specialize in a particular field. The old approach to a foreign language as langue et civilisation sounds irritatingly old–fashioned to present–day teachers.
          Laing uses that approach. Rather than offer detailed information, he prefers to make his pupils read excerpts taken from the English writers themselves. We certainly hope that these writers' langue will, once again, whet the appetite of young readers for the English civilisation.
             Follow this travel in time. You will realize that, in spite of the advent of computers, cell phones and fast cars, Shakespeare's mind is here, with us!

Lidia Vianu

Frederick A. Laing: Elementary History of English Literature, edited by George Sandulescu and Lidia Vianu, is formally launched on Monday 1 February 2016. The volume is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:


http://editura.mttlc.ro/laing-english-literature.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro.


If you want to have all the information you need
about Finnegans Wake,
including the full text of Finnegans Wake, line-numbered, go to
 A Manual for the Advanced Study
of James Joyce's Finnegans Wake
in 123 Volumes

by C. George Sandulescu and Lidia Vianu,

at the following internet addresses:

http://sandulescu.perso.monaco.mc/
http://editura.mttlc.ro/Joyce%20Lexicography.html
Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă luni 1 februarie 2016
Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și  Ambasada Irlandei,

Anunță publicarea volumului

Frederick A. Laing
Elementary History of English Literature
1873
ISBN 978-606-760-038-4
Editat de
George Sandulescu și Lidia Vianu

Langue et civilisation

         În acest „an Shakespeare”, Contemporary Literature Press readuce în atenția cititorilor o carte în care autorul lui Hamlet este foarte prezent. Ea a fost publicată pentru prima dată în Collins' School Series cu aproape 150 de ani în urmă, în anul 1873.
            Așa cum ne spune autorul însuși, această carte este o istorie „elementară” a literaturii, în sensul că „elevii de școală vor găsi în ea teme pe care le vor pregăti cu plăcere, iar profesorii lor vor avea la îndemână lecții cât se poate de accesibile.”
            Întrucât cartea a apărut cu un sfert de veac înainte de sfârșitul secolului al XIX–lea, lipsesc din ea distanța critică față de epoca victoriană și, inevitabil, toți scriitorii de după acea perioadă.
             De cel puțin 40 de ani încoace nu s–au mai scris istorii de literatură. Unul din motive este, probabil, nevoia contemporană de specializare. Vechea metodă de predare a unei limbi străine ca langue et civilisation s–a demodat...
            Ei bine, Laing o folosește. În loc să dea informații detaliate, el alege să se adreseze elevilor prin fragmente scrise de înșiși scriitorii englezi. Avem convingerea că limba engleză așa cum este ea folosită de acești scriitori va stârni din nou interesul tinerilor cititori pentru civilizația engleză de–a lungul timpului.
           Cartea lui Laing este o călătorie intelectuală în timp. Ea ne arată că astăzi, în ciuda calculatoarelor, a telefoanelor mobile și a mașinilor de toate felurile, gândim în esență la fel cum gândeau eroii lui Shakespeare acum 400 de ani.

Lidia Vianu

Frederick A. Laing: Elementary History of English Literature, editat de George Sandulescu și Lidia Vianu, se lansează oficial la data de luni 1 februarie 2016, dar ea poate fi consultată și descărcată din acest moment la adresa de internet:


http://editura.mttlc.ro/laing-english-literature.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website–ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați–vă Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro.

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitati-ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2016 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.