Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Press Release Friday 18 December
Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, and The Embassy of Ireland,

Announces the publication of

Kenneth Grahame
The Wind in the Willows
Vântul prin sălcii
1908
Parallel Texts
Translated into Romanian by Gabriela Monica Rusu
ISBN 978-606-760-032-2
Edited by
George Sandulescu and Lidia Vianu

          To children all over the world, The Wind in the Willows has been for over a hundred years now a book about friendship. It falls under the same category as Stalky & Co. (Rudyard Kipling) and Winnie the Pooh (A. A. Milne), among others—many others. It shapes the character of young readers.
          In addition to that, for most children growing up under communism, Mole, Rat, Badger, Otter and Toad were more than funny characters who taught moral values. They were five friends who TRUSTED EACH OTHER. Young readers in communist Romania were besieged by the violence of a lying ideology. They had to defend themselves as best they could. Grahame's book gave them the courage to go on.
           We are publishing this story of true friendship now, in 2015, as a "Grownup Book for Children", hoping to revive its core of human solidarity. Alone in front of their computers, the children of the third millennium play violent games, watch equally violent and cruel cartoons, but long for a world of friendship and trust. This is a Dickensian Christmas Carol brought by Contemporary Literature Press to the door of all our readers: Merry Christmas and "God bless us every one!"

Lidia Vianu

Kenneth Grahame: The Wind in the Willows. Vântul prin sălcii, edited by George Sandulescu and Lidia Vianu, is formally launched on Friday 18 December 2015. The volume is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:


http://editura.mttlc.ro/kenneth-grahame-the-wind.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro.


If you want to have all the information you need
about Finnegans Wake,
including the full text of Finnegans Wake, line-numbered, go to
 A Manual for the Advanced Study
of James Joyce's Finnegans Wake
in 123 Volumes

by C. George Sandulescu and Lidia Vianu,

at the following internet addresses:

http://sandulescu.perso.monaco.mc/
http://editura.mttlc.ro/Joyce%20Lexicography.html
Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă vineri 18 decembrie
Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și  Ambasada Irlandei,

Anunță publicarea Volumului

Kenneth Grahame
The Wind in the Willows
Vântul prin sălcii
1908
Texte paralele
Tradus în limba română de Gabriela Monica Rusu
ISBN 978-606-760-032-2
Editat de
George Sandulescu și Lidia Vianu

           Pentru copiii din lumea întreagă, Vântul prin sălcii este de peste o sută de ani o carte despre prietenie. Ea face parte din aceeași categorie cu Stalky & Co. (Rudyard Kipling) și Winnie the Pooh (A. A. Milne), printre multe, foarte multe alte cărți de acest gen. Este un roman care modelează caracterul tinerilor cititori.
          Pentru copiii care creșteau în comunism, însă, Cârtiță, Șobolănel, Bursucul, Vidra și Broscoiul au fost mai mult decât simple personaje amuzante care propovăduiau valori morale. Acești cinci prieteni NU SE ÎNDOIAU UNUL DE CELĂLALT. Tinerii cititori din România comunistă erau înconjurați de o violentă ideologie a minciunii. Trebuiau să se apere de ea. Cartea lui Kenneth Grahame le–a insuflat curajul că vor reuși.
           Publicăm acum, la sfârșitul anului 2015, această poveste despre prietenie, în seria "Grownup Books for Children", în dorința de a vorbi prin ea noii generații despre solidaritatea umană. Singur în fața computerului, adolescentul mileniului III joacă jocuri ori se uită la desene animate—ambele marcate profund de violență. În tot aceste timp, el caută de fapt prietenia și încrederea. Vântul prin sălcii este un Colind Dickensian adresat tuturor cititorilor noștri: Crăciun fericit și "God bless us every one!"

Lidia Vianu

Kenneth Grahame: The Wind in the Willows. Vântul prin sălcii, editat de George Sandulescu și Lidia Vianu, se lansează oficial la data de vineri 18 decembrie 2015, dar ea poate fi consultată și descărcată din acest moment la adresa de internet:


http://editura.mttlc.ro/kenneth-grahame-the-wind.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website–ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați–vă Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro.

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitati-ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2015 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.