Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Comunicat de Presă luni 30 noiembrie 2015
Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și  Ambasada Irlandei,

Anunță publicarea volumului

Max Richter

What a Pleasure to Learn Real English!
Ce plăcere să înveți adevărata engleză!
1946
În patru volume, cu cheie.
ISBN 978-606-760-028-5, 978-606-760-029-2, 978-606-760-030-8, 978-606-760-031-5

Editat de George Sandulescu și Lidia Vianu

Real English: Engleza adevărată

              Publicăm, cu puțin înainte de 30 decembrie, un manual de limba engleză scris de Max Richter, poliglot și universitar care a mai dat învățăceilor români manuale de franceză și germană, juxte de latină, traduceri literare în limba germană. A predat la Academia Comercială din București. Unica menționare a numelui lui am găsit-o pe internet în felul următor: „Max Richter (?–1978), prof. univ. dr., traducător, ginerele lui Ioan Slavici.”
            Publicăm acest manual pentru că el conține povestea unui intelectual, necunoscut altfel, pe scrisul căruia, printre alții, s–a clădit Istoria Anglisticii Românești. Cartea a apărut în 1946, cu un an doar înainte de abdicarea Regelui Mihai și la doi ani după intrarea României în comunism. Importanța ei ca moment istoric este explicată de imaginile copertei. Lăsăm cititorul să le descifreze.
            Din punct de vedere filologic, nu recomandăm acest manual începătorilor. El este manualul unui bun practician al predării mai multor limbi străine, practician care merge pe ideea de langue et civilisation, introducând neapărat texte literare în predare. Metodele sunt listele de cuvinte, conversația, rezumarea, și nu în ultimul rând, traducerile din limba română în limba engleză, cu cheie. Max Richter caută să predea noțiunile prin compararea limbii materne a studentului—limba română, în cazul de față—cu limba pe care acesta vrea s–o învețe—limba engleză. Probabil că niciuna dintre cele două nu a fost limba maternă a autorului, și, împreună cu o listă lungă de scăpări de altă natură, acest lucru face ca manualul lui Richter să nu mai fie actual.
             Îl recomandăm, însă, profesorilor de limba engleză, care vor găsi în el multe soluții de predare a unor situații din limba engleză greu de înțeles pentru elevii români, dar și cum anume să NU pună problema în unele cazuri. Volumul acesta este o verigă necesară în șirul de manuale Engleza fără profesor, care se folosesc de literatura clasică, de umor, și dau rezolvarea exercițiilor. Profesorii Levițchi și Duțescu l–au cunoscut în epocă, de bună seamă. Max Richter este un predecesor din vremuri tulburi. Se ghicește în Ce plăcere să înveți adevărata engleză! o întreagă epocă frământată pentru intelectualul român, și devenită astăzi istorie.
            Poate că nu greșea foarte rău Grigore Alexandrescu atunci când scria în anul 1838: „Sunt mult mai vrednici de slavă acei care au făcut, /în științi sau mesteșuguri, fericitul început.” Nu în ultimul rând, What a Pleasure to Learn Real English! este un titlu care a fost—și rămâne—atât de actual!

George Sandulescu și Lidia Vianu

What a Pleasure to Learn Real English! de Max Richter, editat de George Sandulescu și Lidia Vianu, se lansează oficial la data de luni 30 noiembrie 2015, dar volumul poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:


http://editura.mttlc.ro/max-richter-real-english.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website–ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați–vă Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro.

If you want to have all the information you need
about Finnegans Wake,
including the full text of Finnegans Wake, line-numbered, go to
 A Manual for the Advanced Study
of James Joyce's Finnegans Wake
in 123 Volumes

by C. George Sandulescu and Lidia Vianu,

at the following internet addresses:

http://sandulescu.perso.monaco.mc/
http://editura.mttlc.ro/Joyce%20Lexicography.html
Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitati-ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2015 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.