Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Press Release Monday 23 November 2015
Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, and The Embassy of Ireland,

Announces the publication of

C. George Sandulescu

Constraints on Discourse
ISBN 978-606-760-022-3
Edited by Lidia Vianu

               This is a difficult book, and to minimize the difficulties, we must try to give as many definitions as possible. Discourse is a language unit, analysable with the same methods as the sentence, but larger than the sentence.
              For example, a question is a sentence, the answer to that question is a sentence, but the question and the answer taken together within the same context are a discourse. The great problem is that linguists cannot usually handle discourse. They can only handle sentences. And the top example of linguists in that context is N. Chomsky.
            In consequence, the discourse analyst must get accustomed to operate within different dimensions. This book suggests dimensions, it does not impose them. And it must be said strong and clear that the most important factor in discourse is presupposition. Now, you must have it very clear in your mind that presuppositions are concepts of logic, not of grammar. Therefore, with discourse we are slowly, or more rapidly moving away from conventional grammar, and getting closer to different ways of looking at language.
              It is only after having studied this book that you can begin to understand—if you have some intelligence—that discourse moves into various branches of logic rather than within what antiquity called grammar. The future lies with discourse, and the constraints are the restrictions we impose on the text, which are not exactly restrictions of grammar, though sometimes they may coincide.
             The only thing I can say is: Forget grammar! Learn the principles and the restrictions of logic! Good luck.

George Sandulescu

C. George Sandulescu: Constraints on Discourse is formally launched on Monday 23 November 2015. The book is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:


http://editura.mttlc.ro/sandulescu-discourse.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro.


If you want to have all the information you need
about Finnegans Wake,
including the full text of Finnegans Wake, line-numbered, go to
 A Manual for the Advanced Study
of James Joyce's Finnegans Wake
in 123 Volumes

by C. George Sandulescu and Lidia Vianu,

at the following internet addresses:

http://sandulescu.perso.monaco.mc/
http://editura.mttlc.ro/Joyce%20Lexicography.html
Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă luni 23 noiembrie 2015
Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și  Ambasada Irlandei,

Anunță publicarea Volumului

C. George Sandulescu

Constraints on Discourse
ISBN 978-606-760-022-3
Editat de Lidia Vianu

            Aveți în față o carte dificilă: pentru a ușura înțelegerea, va trebui să recurgem la cât mai multe definiții. Discursul este o categorie a limbajului: el poate fi analizat cu aceleași metode ca și propoziția, dar este mai cuprinzător decât ea.
            O întrebare, de exemplu, este o propoziție, tot așa cum și răspunsul la întrebare este și el o propoziție: pe de altă parte, dacă luăm întrebarea și exemplul împreună, în același context, ele devin discurs. Marea problemă este că lingviștii nu știu să opereze cu discursul. Ei operează cu propoziția. Cel mai de seamă lingvist din această categorie este, desigur, N. Chomsky.
           Prin urmare, analiza discursului operează cu dimensiuni de cu totul altă natură. Volumul acesta le sugerează, dar nu le impune. Trebuie subliniat însă faptul că cel mai important factor în interiorul discursului este presupoziția—care este, cu siguranță, un concept al logicii și nu al gramaticii. Prin urmare, discutând discursul, ne îndepărtăm cu pași repezi de gramatica convențională și ne apropiem de alte moduri de a cerceta limbajul.
           Abia după ce veți fi studiat această carte veți începe să înțelegeți—dacă sunteți pregătiți să faceți acest lucru—că discursul are de–a face cu ramurile logicii, și nicidecum cu ceea ce se numea „gramatică” în antichitate. Viitorul este al discursului. Constrângerile sunt acele restricții pe care le impunem textului: ele nu sunt gramaticale, cu toate că pot fi și de această natură câteodată.
           Nu pot decât să închei cu un îndemn: Lăsați gramatica deoparte. Studiați principiile și constrângerile logicii! Vă doresc succes.

George Sandulescu

C. George Sandulescu: Constraints on Discourse se lansează oficial la data de luni 23 noiembrie 2015, dar volumul poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:


http://editura.mttlc.ro/sandulescu-discourse.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website–ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați–vă Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro.

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitati-ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2015 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.