Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Press Release Monday 19 October 2015
Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, and The Embassy of Ireland,

Announces the publication of

H. G. Wells

A Short History of the World
In Three Volumes
Illustrated

Edited by George Sandulescu and Lidia Vianu
ISBN 978-606-760-018-6; 978-606-760-019-3; 978-606-760-020-9

          Contemporary Literature Press is publishing a book about the past, written by a visionary writer who, along with Jules Verne, is considered to be the father of science fiction.
          H. G. Wells's Short History of the World was published in 1922, the peak year of Modernism—the year when James Joyce's Ulyssses and T.S. Eliot's The Waste Land appeared. Its author was a novelist who also wrote books about the future, such as The Time Machine, The Invisible Man, The First Men in the Moon. Partly, the scientific and technical future imagined by Wells at the beginnig of the 20th Century has already happened.
          This clearly written and amply illustrated book provides both teachers and students with possible stories about life on earth. Whether these stories follow one another logically, whether evolution is the key word, the readers will decide for themselves. One thing is certain: Wells's book is bound to improve the English of all the students who decide to read it.

Lidia Vianu

H. G. Wells: A Short History of the World, edited by George Sandulescu and Lidia Vianu, is formally launched on Monday 19 October 2015. The book is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:


http://editura.mttlc.ro/wells-short-history.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro.


If you want to have all the information you need
about Finnegans Wake,
including the full text of Finnegans Wake, line-numbered, go to
 A Manual for the Advanced Study
of James Joyce's Finnegans Wake
in 123 Volumes

by C. George Sandulescu and Lidia Vianu,

at the following internet addresses:

http://sandulescu.perso.monaco.mc/
http://editura.mttlc.ro/Joyce%20Lexicography.html
Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă luni 19 octombrie 2015
Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și  Ambasada Irlandei,

Anunță publicarea Volumului

H. G. Wells

A Short History of the World
În trei volume
Ilustrat

Editat de George Sandulescu și Lidia Vianu
ISBN 978-606-760-018-6; 978-606-760-019-3; 978-606-760-020-9

         Contemporary Literature Press publică acum o carte despre trecut, scrisă de un vizionar care, împreună cu Jules Verne, este considerat a fi creat genul science fiction.
           Scurtă istorie a lumii a fost publicată de H.G. Wells în anul 1922, anul modernist prin excelență, având în vedere că exact atunci au apărut Ulysses de James Joyce și The Waste Land de T.S. Eliot. Autorul acestui volum de istorie a scris și cărți despre viitor, cum ar fi Mașina timpului, Omul invizibil, Primii oameni pe lună. Unele descoperiri științifice și tehnice imaginate de Wells la începutul secolului XX chiar au fost ulterior făcute cu adevărat.
          Cartea aceasta scrisă limpede și bogat ilustrată aduce, pentru profesori și elevii lor, tot felul de istorii despre viața pe Pământ. Există oare o logică în înșiruirea lor, este evoluția explicația corectă? La aceste întrebări va răspunde fiecare în felul său. Cu siguranță, însă, aveți în față o carte din care, cei care doresc, pot învăța mai bine englezește.

Lidia Vianu

H. G. Wells: A Short History of the World, editat de George Sandulescu și Lidia Vianu, se lansează oficial la data de luni 19 octombrie 2015, dar volumul poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:


http://editura.mttlc.ro/wells-short-history.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website–ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați–vă Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro.

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitati-ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2015 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.