Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Press Release Monday 13 July 2015
Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, and The Embassy of Ireland,

Announces the publication of

Poesis
Poetry Anthology of the Romanian Writers' Union 2015.
Parallel Texts
ISBN 978-606-760-011-7

Translated into English by Leah Fritz and Lidia Vianu
Edited by Lidia Vianu

The Scheherazades of Transition

          Communism in Romania was dead and gone about 25 years ago, plus or minus. For communism never dies in a day. If it ever dies... We can safely talk about a new generation of poets, young, uninhibited, free from censorship of any kind—of the communist one, but not only. As far as poetry is concerned, Romania has crossed the desert, and has reached what the legend calls the Promised Land. This anthology is not concerned with how the young poets feel in their Brave New World.
            Contemporary Literature Press is publishing Poesis, the 2015 Poetry Anthology of the Romanian Writers' Union, in the hope of offering readers an image of the quarter of the century that has elapsed. It will appeal to all those interested in the 1001 ways in which Romania has changed—because Romanian minds have changed indeed. Poesis is an X–ray of that change. The 31 poets chosen by the Romanian Writers' Union are the scheherazades of transition.
              Most of the poems in this book—published as parallel texts—have been translated into English by an Anglo–American writer, Leah Fritz, and a Romanian one, Lidia Vianu. Some were written in English from the start: this was the case with Romanian poets lately.
           Each and every poem is, to quote Matei Vișniec, 'a shrug to eternity'.
              Read  Poesis as a possible key to understanding where Romania is coming from, and how History has been treating her. Poets may qualify as guides, if we are to believe Ioan Es Pop when he writes here: 'History is the poem of the victors. Poetry is the story of the vanquished.'

Lidia Vianu

Poesis. Poetry Anthology of the Romanian Writers' Union 2015. Translated into English by Leah Fritz and Lidia Vianu. Edited by Lidia Vianu, is formally launched on Monday 13 July 2015. The book is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:


http://editura.mttlc.ro/poesis-anthology.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro.


Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă luni 13 iulie 2015
Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și  Ambasada Irlandei,

Anunță publicarea Volumului

Poesis
Antologia de poezie a Uniunii Scriitorilor din România.
2015
Texte paralele
ISBN 978-606-760-011-7

Traducerea în engleză: Leah Fritz și Lidia Vianu.
Editată de Lidia Vianu

Șeherezadele tranziției

          România nu mai este comunistă de vreo 25 de ani, aproximativ. Comunismul, însă, nu moare dintr–odată. Dacă moare... A apărut o generație nouă de poeți, tineri, dezinvolți, liberi de cenzura de toate felurile—comunistă și nu numai. În ceea ce privește poezia, România a terminat de traversat deșertul, și a ajuns, într–un fel, la Țara Făgăduinței. Dar antologia noastră nu se ocupă de ce fac azi poeții tineri în Minunata lor Lume Nouă.
          Contemporary Literature Press publică volumul  Poesis, Antologia de poezie a Uniunii Scriitorilor din România pentru anul 2015, în dorința de a oferi o imagine a acestui sfert de secol care tocmai s–a scurs. El cuprinde cele 1001 de lucruri care s–au schimbat în România—pentru că înțelegerea românilor s–a modificat, cu siguranță. Poesis este o radiografie a schimbării. Cei 31 de poeți aleși de Uniunea Scriitorilor sunt chiar șeherezadele tranziției.
          Majoritatea poemelor care apar în această carte sunt texte paralele. Ele au fost traduse de Leah Fritz, scriitoare anglo–americană, și de Lidia Vianu, scriitoare din România. Câteva au fost scrise direct în limba engleză, lucru care se întâmplă din ce în ce mai des la poeții români de la o vreme încoace.
          Poemele acestea sunt o "veșnică ridicare din umeri", cum zice Matei Vișniec.
          Citiți Poesis, dacă vreți să înțelegeți România și relația ei cu istoria. Poeții sunt cele mai bune călăuze, pentru că, așa cum ne spune Ioan Es Pop, "istoria este poezia învingătorilor, iar poezia—istoria celor învinși."

Lidia Vianu

Poesis. Antologia de poezie a Uniunii Scriitorilor din România. 2015. Traducerea în engleză: Leah Fritz și Lidia Vianu. Editată de Lidia Vianu, se lansează oficial la data de luni 13 iulie 2015, dar volumul poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:


http://editura.mttlc.ro/poesis-anthology.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro.

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitati-ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2015 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.