Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Press Release 6 January 2015
Epiphany
Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, and The Embassy of Ireland,

Announces the publication of

Mihail C. Vlădescu
The Complete Works

Edited by C. George Sandulescu and Lidia Vianu

ISBN 978-606-8592-82-4; 978-606-8592-83-1; 978-606-8592-84-8; 978-606-8592-85-5; 978-606-8592-86-2; 978-606-8592-87-9; 978-606-8592-88-6; 978-606-8592-89-3; 978-606-8592-90-9; 978-606-8592-91-6;978-606-8366-93-7, 978-606-8592-93-0, 978-606-8592-94-7

At the very beginning of the year 2015, Contemporary Literature Press is publishing The Complete Works of a writer who was born almost at the same time as T.S. Eliot and James Joyce. He wrote about 'restlessness', 'insatiable, ruthless observation', 'foreigners from all over the world', 'desire' and 'violence': these words come from Mihail C. Vlădescu himself. They reveal him as a Modernist in early 20th Century Romania. This is the reason why we are publishing one of his books in both English and Romanian.

Who exactly was Mihail C. Vlădescu? A 'Former MP' (as he signs two of his books) who graduated from Law School at the University of Bucharest, who fought as an officer in World War I, was a journalist, a Member of Parliament, a political and military commentator. A traveller above everything else. Theoretically, he resided in Bucharest, number 18 Pictor Romano street. He was born in 1886, and died very young, at only 45 years of age. The Vlădescu builiding, owned by his family, was just a few steps away from number 9 Plantelor Street, where the Romanian national poet Mihail Eminescu died three years later, in 1889...

The books we are now publishing fall into two categories: books of reality and books of the imagination. The writer signed the books in the first group with his real name. The books in the second category were written under the pseudonym Alexis V. Drăculea. The implications of this invented name are hinted at in the Editors' Introductions.

This writer is not present in any history of literature so far. The important libraries of the country know little about him. When you least expect it, you come across one more of his books in some obscure second-hand bookshop.

Mihail C. Vlădescu, however, was more than just a writer: he was also a political personality of his time. The proof of that statement can be found, among others, in his political discourses in the Romanian Parliament. They betray an irresistible intelligence, biting irony, breathtaking presence of mind, and a remarkable knowledge of international politics during World War I and after.

Contemporary Literature Press is now launching an invitation to its readers to join the game and investigate the case of a writer who travelled the world, fought in the war, made Modernism in his books, and who is still hiding under the enigmatic mantle of the pseudonym Alexis V. Drăculea!

Bucharest-Monaco, 2015

George Sandulescu and Lidia Vianu

Mihail C. Vlădescu: The Complete Works, edited by George Sandulescu and Lidia Vianu is formally launched on 6 January 2015. The volumes are available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:


http://editura.mttlc.ro/vladescu-opere-complete.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro.

Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă 6 ianuarie 2015
Epifania
Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și  Ambasada Irlandei,

Anunță publicarea volumului

Mihail C. Vlădescu
Opere Complete

Editate de C. George Sandulescu şi Lidia Vianu

ISBN 978-606-8592-82-4; 978-606-8592-83-1; 978-606-8592-84-8; 978-606-8592-85-5; 978-606-8592-86-2; 978-606-8592-87-9; 978-606-8592-88-6; 978-606-8592-89-3; 978-606-8592-90-9; 978-606-8592-91-6;978-606-8366-93-7, 978-606-8592-93-0, 978-606-8592-94-7

Începem anul 2015 cu Operele Complete ale unui scriitor care este fiul Alexandrinei Noica şi face parte din familia Noica, familie care a întemeiat oraşul Alexandria. El s-a născut cam în acelaşi timp cu T.S. Eliot şi James Joyce. Un scriitor român care ne vorbeşte despre "neastâmpăr", "sete de observație nemiloasă şi crudă", "străini pripăşiți de prin toate părțile", "dorințe" şi "violență": l-am citat pe Mihail C. Vlădescu. Expresiile surprind esența operei lui moderniste. "Fluxul Conştiinței" şi "monologul interior" au încolțit, aşadar, şi în România anilor 1920. Tocmai pentru acest motiv, unul dintre volumele pe care le publicăm acum apare bilingv, în limbile română şi engleză.

Cine era Mihail C. Vlădescu? În mod sigur un "Fost Deputat" (cum apare pe coperta câtorva dintre cărțile lui), absolvent de Drept la Universitatea din Bucureşti, ofițer în primul război mondial, gazetar, membru în Parlament şi comentator politic. Dar mai presus de toate, mare iubitor de călătorii. Teoretic, domiciliat în Bucureşti, pe strada Pictor Romano numărul 18, s-a născut în anul 1886 şi a murit foarte tânăr, la numai 45 de ani. Blocul Vlădescu, unde locuia cu familia lui, era la doi paşi de strada Plantelor numărul 9, locul unde a murit Mihail Eminescu cu trei ani după naşterea lui Vlădescu, în anul 1889...

Cărțile pe care le publicăm acum se împart în două categorii: cărțile realității şi cărțile imaginate. Pe primele, scriitorul le semnează cu numele lui adevărat. Celelalte au apărut sub pseudonimul Alexis V. Drăculea. "Alexis" trimite la numele mamei, Alexandrina Noica, şi al localității unde tatăl său a fost primar, Alexandria. Inițiala "V" inidică numele de familie, Vlădescu. "Drăculea" trimite la personalitatea tatălui, prin sugerarea moşiei Drăculeşti, pe care acesta o ținuse în arendă înainte de anul 1900, sub domnia regelui Carol I.

Nu figurează în Istoria Literaturii a lui George Călinescu. Marile biblioteci ale țării nu ştiu mare lucru despre el şi nici nu au toate cărțile lui. Atunci când te aştepți mai puțin, mai descoperi printr-o întâmplare încă un volum pe care îl vinde un anticar obscur.

Mihail C. Vlădescu a fost nu numai unul dintre scriitorii modernişti ai României: el a fost şi om politic. Dovedesc acest lucru discursurile lui în Parlamentul României, ca Deputat de Teleorman. Găsim în aceste discursuri o remarcabilă inteligență vie, o ironie muşcătoare, o prezență de spirit cuceritoare, şi o cunoaştere impecabilă a situației internaționale interbelice. O adevărată personalitate a anului 1922... Ca să-l parafrazăm pe cronicarul Miron Costin din veacul al XVII-lea, "Nasc şi la Alexandria oameni."

Contemporary Literature Press îşi invită cititorii să intre în jocul acesta şi să descopere cine a fost scriitorul care a bătut lumea, a făcut războiul, a scris aproape la aceeaşi masă cu marii modernişti, şi care încă se ascunde în mantia enigmatică a pseudonimului Alexis V. Drăculea!

Bucureşti-Monaco, 2015

George Sandulescu şi Lidia Vianu

Mihail C. Vlădescu: Opere Complete, editate de George Sandulescu şi Lidia Vianu se lansează oficial la data de luni 6 ianuarie 2015, dar volumele pot fi consultate şi descărcate din acest moment la adresa de internet:


http://editura.mttlc.ro/vladescu-opere-complete.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro.
Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitati-ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright 2015 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.