Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Press Release Monday 24 November 2014
Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, and The Embassy of Ireland,

Announces the publication of

The Exam Book !

A Christmas present to all teachers of literature,
from the students themselves


Edited by
Lidia Vianu
Violeta Baroană
Ștefan Mălaimare

ISBN 978-606-8592-79-4

Merry Christmas, Mr Joyce !
(Version Nine)

We are now in the 31st Century, at a time when words such as pupil or student have lost their meaning. Everyone wears a QUARK behind their ear. The Quark is a device that instantly connects absolutely everyone to the entire culture of the Universe. Everybody can talk about absolutely everything without having studied one single day in their lives: they merely ask for the needed information, and everything ever accomplished in the field is on the spot transferred to their minds.

It is the year 3041. The University of Bucharest is 1177 years old. Like all other 'educational' buildings, it had closed its gates long ago. A group of young people in their twenties, coming from several planets, have been assigned to discard the incredibly old computers that have been hanging around the university premises for at least ten centuries! They have made an intriguing discovery: the name of their discovery is Contemporary Literature Press. It was found in a lost loop of the Quark-net.

The youths are now refusing to leave the University of Bucharest. They have taken up English-a 'language' as old as all universities, and as useless nowadays, when everyone OMNI-THINKS. They are reading a 'book'. Its title is The Exam Book! It originated in an 'examination' that came at the end of a 'course' in 20th and 21st Centuries English Literature, attended long ago by undergraduates of Bucharest University. The book consists of the examination subject, the students' written papers, the students' answers to a questionnaire, and a number of statements regarding their opinions as to the importance of literature in the study of the English language. The teacher who gave the examination deliberately refrained from mentioning any marks in this volume. Together with her students, she was 'reading' Finnegans Wake, written by a 20th Century writer, called James Aloysius Joyce.

The Exam Book! passed unnoticed in the year 2014 — the memorable year of the Crimean War!

Now, 1027 years later, the young team are going through it word by word. They will not leave the English Department headquarters located in The Street of the Old Breadmaker and of Children. They are on the first floor, in a room still bearing the name it had had back in 2014: James Joyce. The subtitle of The Exam Book! is 'A Christmas present to all the teachers of literature, from the students themselves.'

'This is nat language at any sinse of the world' (Finnegans Wake 083.12:1). But it works, once you realize it can be learned. Merry Christmas again, Mr Joyce!

Lidia Vianu

Professor at the Old University of Bucharest

The Exam Book!, edited by Lidia Vianu, Violeta Baroană and Ștefan Mălaimare is formally launched on Monday 24 November 2014. It is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:


http://editura.mttlc.ro/the-exam-book.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro.

If you want to have all the information you need about 
Finnegans Wake,
including the full text of Finnegans Wake, line-numbered, go to
 A Manual for the Advanced Study
of James Joyce's Finnegans Wake
in One Hundred and Five Volumes
by C. George Sandulescu and Lidia Vianu,

at the following internet addresses:
http://sandulescu.perso.monaco.mc/
http://editura.mttlc.ro/Joyce%20Lexicography.html
Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă luni 24 noiembrie 2014
Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și  Ambasada Irlandei,

Anunță publicarea volumului

The Exam Book !

Dar de Crăciun pentru toți profesorii de literatură,
de la studenții lor


Editat de
Lidia Vianu
Violeta Baroană
Ștefan Mălaimare

ISBN 978-606-8592-79-4

Crăciun fericit, Domnule Joyce !
(Versiunea a noua)

Suntem în secolul XXXI. Cuvinte ca elev sau student au ieșit din vocabular. Toată lumea are un QUARK în spatele urechii. Quark-ul conectează pe loc pe absolut toată lumea la întreaga cultură a universului. Putem vorbi despre absolut orice vrem fără să fi studiat nici măcar o singură zi: ajunge să cerem o informație și ni se transferă în minte absolut tot ce s-a făcut vreodată în domeniu.

Suntem în anul 3041. Universitatea din București are o vechime de 1177 ani. Porțile ei, ca de altfel ale tuturor clădirilor legate de "educație", s-au închis de mult. Un grup de tineri în jur de douăzeci de ani, provenind de pe diverse planete, au primit însărcinarea să scoată și să arunce computerele vechi de când lumea care zac prin universitate de peste zece secole. Cu această ocazie, tinerii au descoperit ceva neașteptat: descoperirea lor se numește  Contemporary Literature Press. Au găsit-o pe Quark-net, într-o buclă de informații rătăcite.

În acest moment, tinerii refuză să mai părăsească Universitatea din București. S-au apucat să învețe engleza — o "limbă străină". Limbile sunt chiar mai vechi decât universitățile și la fel de inutile ca și ele în ziua de azi, când absolut toată lumea folosește OMNI-THINK. S-au apucat să citească o "carte" intitulată The Exam Book! Cartea pare să fi pornit de la un "examen" cu care s-a încheiat "cursul" de literatură engleză din secolele XX și XXI, predat în urmă cu foarte mult timp la Universitatea din București. Cartea aceasta cuprinde subiectul care s-a dat la examenul scris, lucrările studenților, răspunsurile lor la un chestionar și părerile lor în ceea ce privește importanța literaturii în studiul limbii engleze. Profesoara care a dat examenul cu studenții nu a inclus în volum și notele primite de fiecare, pentru că, spunea ea, nu nota contează. Important era faptul că putea "citi" cot la cot cu studenții o carte care fusese scrisă de un scriitor din secolul XX, pe numele lui James Aloysius Joyce.

Volumul The Exam Book! pare să fi trecut neobservat în anul 2014 — anul memorabil al războiului din Crimeea!

Astăzi, cu 1027 de ani mai târziu, acești tineri îl citesc literă cu literă. Nu mai vor să iasă din Catedra de Engleză din strada Pitar Moș. Stau cu toții la etajul întâi, într-o sală care încă poartă același nume pe care îl avea în 2014: James Joyce. Subtitlul cărții The Exam Book! este "Dar de Crăciun pentru toți profesorii de literatură, de la studenții lor".

'This is nat language at any sinse of the world' (Finnegans Wake 083.12:1). Da, limba aceasta se poate citi, odată ce-ți dai seama că ajunge s-o înveți. Încă o dată, Crăciun fericit, Domnule Joyce!

Lidia Vianu

Profesor la Vechea Universitate din București

The Exam Book!, editat de Lidia Vianu, Violeta Baroană și Ștefan Mălaimare se lansează oficial la data de luni 24 noiembrie 2014, dar volumul poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:


http://editura.mttlc.ro/the-exam-book.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro.
Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitati-ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright 2013 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.