Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Press Release Tuesday 7 October 2014
Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, and The Embassy of Ireland,

Announces the publication of

Henry L. Lolliot

The Publication of the Very First Major
English-Romanian Dictionary
1900

Edited by C. George Sandulescu and Lidia Vianu
ISBN 978-606-8592-67-1

At the beginning of this academic year, Contemporary Literature Press is publishing the greatest, the most famous, and also the most widely used English-Romanian dictionary of the 20th Century. Its accuracy is absolutely amazing, in spite of the fact that it was compiled so long ago.

If you do not already have an English dictionary, use it. I did so all the time during the five years when I studied English in a department led by Petre Clinca. At that time, Leon Levițchi was not a professor yet: he was a teaching assistant dealing with the translation of technical texts.

If you look at it carefully, this dictionary is surprisingly up to date. It gives the perfect image of the Romanian language as it was spoken when King Carol I ruled Romania. Let nobody forget — young students and old teachers alike — that, as far as synonyms are concerned, this dictionary is far better than the one published by the communist Academy in the 1980's.

Except for the undeniable differences in current spelling (Romanian spelling had changed far too much and far too often over the years), this dictionary is still the best of tools, whether those who use it are young or old. Young Romanians will find in it their language as it was used 125 years ago, considering that it must have taken its author at least ten years to compile it. They will be struck by the modernity of this language — by the essential modernity of the Romanian language at all times.

I hope it will be as useful to you as it was to myself at a time, more than half a century ago, when there was no other English dictionary in Romania. Let those who teach English today learn from Lolliot how a dictionary must be made.

Lolliot's dictionary preserves Romanian exactly as it was spoken at the time James Joyce began and ended his books, all of them. When you need to solve a difficult problem encountered in Finnegans Wake, remember to use this dictionary compiled by a famous lexicographer, who also taught at the best three highschools in Bucharest.

C. George Sandulescu

Henry L. Lolliot: Dicționar Englez-Român, edited by C. George Sandulescu and Lidia Vianu is formally launched on Tuesday 7 October 2014. It is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:


http://editura.mttlc.ro/lolliot-dictionar.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro.

If you want to have all the information you need about 
Finnegans Wake,
including the full text of Finnegans Wake, line-numbered, go to
 A Manual for the Advanced Study
of James Joyce's Finnegans Wake
in One Hundred and Five Volumes
by C. George Sandulescu and Lidia Vianu,

at the following internet addresses:
http://sandulescu.perso.monaco.mc/
http://editura.mttlc.ro/Joyce%20Lexicography.html
Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă marți 7 octombrie 2014
Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și  Ambasada Irlandei,

Anunță publicarea volumelor

Henry L. Lolliot

Primul mare Dicționar Englez-Român
1900

Editat de C. George Sandulescu și Lidia Vianu
ISBN 978-606-8592-67-1

Publicăm la acest început de an școlar cel mai mare, cel mai celebru și cel mai folosit dicționar englez-român al secolului XX. Precizia sa de realizare este de fapt uluitoare, dacă ținem seamă de distanța în timp.

Dacă nu aveți dicționar englez, folosiți-l cu încredere. Eu l-am folosit în fiecare minut ai celor cinci ani de universitate pe care i-am petrecut în perioada în care Petre Clinca era șef de catedră, iar Leon Levițchi practic nu exista în calitate de cadru didactic: nu era decât un asistent care preda traducerea textelor tehnice.

În plus, dacă îl examinezi atent, este surprinzător de modern. Cititorul obține o imagine a limbii române de pe vremea când era la conducerea țării Regele Carol I. În unele privințe, mai ales în domeniul sinonimelor, nimeni să nu uite, elev tânăr sau profesor bătrân, că acest dicționar rămâne superior dicționarului publicat prima oară de Academia comunistă în anii optzeci.

Afară de evidentele diferențe ortografice (ortografia română s-a schimbat mult prea mult și mult prea des), acest dicționar rămâne o unealtă de lucru excelentă și pentru cei mici și pentru cei mari, și pentru cei tineri și pentru cei bătrâni. Cei tineri descoperă limba așa cum era ea acum aproape un secol și un sfert — căci autorul a avut nevoie de cel puțin zece ani ca să-l întocmească. Cei tineri vor fi uimiți de modernitatea sa, de trăirea în modernitate a limbii române.

Vă urez să-l întrebuințați la fel de bine și cu tot atâta folos ca și mine personal atunci când alt dicționar englez nu exista în Țara Românească. Profesorii de azi nu pot decât să-l ia ca exemplu în întocmirea de dicționare.

Limba română în acest dicționar trăiește exact așa cum exista ea în zilele în care și-a scris James Joyce opera sa de la început până la sfârșit. Când vreți să rezolvați o problemă grea în Finnegans Wake, nu uitați să consultați acest dicționar scris de Lolliot, celebru lexicograf și profesor la trei licee bucureștene de frunte.

C. George Sandulescu

Henry L. Lolliot: Dicționar Englez-Român, editat de C. George Sandulescu şi Lidia Vianu se lansează oficial la data de marți 7 octombrie 2014, dar volumul poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:


http://editura.mttlc.ro/lolliot-dictionar.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro.
Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitati-ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright 2013 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.