Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Press Release Bucharest, Thursday 7 August 2014
Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, and The Embassy of Ireland,

Announces the publication of

Joyce Lexicography. Volumele 999.1, 999.2, 999.3.

C. George Sandulescu and Lidia Vianu

Long Words in Finnegans Wake

ISBN 978-606-8592-53-4, 978-606-8592-54-1, 978-606-8592-55-8

Since 2011, Contemporary Literature Press has published over one hundred Finnegans Wake Lexicons. They all deal with languages, literature, geography, music, even story and characters in James Joyce's last book. We have also published our own online version line-numbered of Finnegans Wake. It contains significantly fewer errors than many other versions. Our Lexicons have literally brought Finnegans Wake to Romania, possibly to almost all former communist countries. Students of English are beginning to come to terms with this most enigmatic of Joyce's books even in places where English was thought so little about.

It is now time for us to change the angle of approach: we are switching from Meaning to Number. We are now listing most nine-letter words, and longer, in the order in which they occur in the text itself. Our first remark was that most of them do not really exist in English as such. They are James Joyce's own concoctions.

George Sandulescu's article entitled "Cartouching" is the most adequate introduction to these three volumes. In a forthcoming volume, renowned physicist Ioan-Iovitz Popescu, Member of the Romanian Academy, will apply to Finnegans Wake his latest discoveries in Quantitative Linguistics.

Our Manual for the Advanced Study of Finnegans Wake, in 105 volumes now, is asking a very simple question: What exactly did Joyce do to the words we all used to know? As has become customary with Contemporary Literature Press, we encourage our readers to find their own answers, in the wake of Heidegger's philosophy. These lists of Long Words might prove useful to them along the way.

Don't forget linguistics: it is very important!

C. George Sandulescu and Lidia Vianu

Long Words in Finnegans Wake, by C. George Sandulescu and Lidia Vianu is formally launched on 7 August 2014. The volumes are available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:


http://editura.mttlc.ro/FW-long-words.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro.

If you want to have all the information you need about Finnegans Wake,
including the full text of Finnegans Wake, line-numbered, go to
 A Manual for the Advanced Study
of James Joyce's Finnegans Wake
in One Hundred and Five Volumes
by C. George Sandulescu and Lidia Vianu,

at the following internet addresses:
http://sandulescu.perso.monaco.mc/
http://editura.mttlc.ro/Joyce%20Lexicography.html
Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă București, joi 7 august 2014
Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și  Ambasada Irlandei,

Anunță publicarea volumului

Joyce Lexicography. Volumes 999.1, 999.2, 999.3.

C. George Sandulescu și Lidia Vianu

Long Words in Finnegans Wake

ISBN 978-606-8592-53-4, 978-606-8592-54-1, 978-606-8592-55-8

Din 2011 până în prezent, Contemporary Literature Press a publicat peste o sută de Lexicoane Finnegans Wake . Acestea se ocupă de limbile străine, literatură, geografie, muzică, ba chiar și de intriga ori personajele din ultima carte scrisă de James Joyce. Am publicat de asemenea și o versiune a cărții Finnegans Wake online, cu rândurile numerotate pe pagină. Această versiune este făcută de noi și conține mai puține erori decât multe altele. Lexicoanele noastre au adus Finnegans Wake în România, și probabil în mai toate fostele țări comuniste. Ele au pus în mâna studenților culturii și literaturii engleze o carte mai enigmatică decât tot restul cărților scrise de Joyce, o carte la care prea puțini meditaseră până atunci în acest spațiu geografic.

A venit vremea să ne schimbăm unghiul de abordare: trecem acum de la Sens la Număr. Publicăm pentru început majoritateea cuvintelor care conțin nouă litere ori mai mult decât atât, în ordinea în care apar cuvintele respective în text. Va fi ușor de observat de la prima vedere că aceste cuvinte nu există în limbă: în nicio limbă. Ele au fost născocite de James Joyce.

Cea mai potrivită introducere pentru aceste trei volume este articolul lui George Sandulescu intitulat "Cartouching". În viitorul foarte apropiat, vom publica un volum în care renumitul fizician Ioan-Iovitz Popescu, Membru al Academiei Române, va aplica la  Finnegans Wake descoperirile lui din domeniul Lingvisticii Cuantice.

A Manual for the Advanced Study of Finnegans Wake, care ajunge acum la 105 volume, pune o întrebare cât se poate de simplă: Ce anume face Joyce cu cuvintele pe care fiecare dintre noi credea că le știe? Așa cum a făcut  Contemporary Literature Press și până acum, ne invităm cititorii să răspundă ei înșiși, mergând în felul acesta pe urmele filosofiei lui Heidegger. În găsirea unui răspuns, listele acestea de Cuvinte Lungi s-ar putea să le fie de folos.

Un lucru nu trebuie să uităm: de lingvistică nu ne putem lipsi!

C. George Sandulescu și Lidia Vianu

Long Words in Finnegans Wake, de C. George Sandulescu și Lidia Vianu  se lansează oficial la data de 7 august 2014, dar volumele pot fi consultate și descărcate din acest moment la adresa de internet:


http://editura.mttlc.ro/FW-long-words.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro.
Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitati-ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright 2013 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.