Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Press Release Bucharest, Monday 30 June 2014
Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, and The Embassy of Ireland,

Announces the publication of

Liviu Ioan Stoiciu
Born in Romania
Născut în România
Parallel Texts

Edited by Lidia Vianu
Translated into English by Leah Fritz and Alina Bușe
Illustrated by Cristina Ioana Young
ISBN 978-606-8592-52-7

We are publishing now, in the year 2014, 25 years after the fall of communism, and 24 years after what we call "Piața Universității", an anthology of poems by Liviu Stoiciu, a poet who was not fooled by any of the traps history set him. .

The poet allowed the Publishing House to choose a title for this book. We have chosen, from one of his lines, Born in Romania. The reason is in the poems, which we hope our readers will decode.

The book was first translated by Ioana Bușe, a former student of the MA Programme for the Translation of the Literary Text, and, then, the remarkable American-born poet Leah Fritz worked on it for two full years. We all knew translating a Romanian poet, and especially translating Liviu Ioan Stoiciu, would be a hard nut to crack. Once again, we do hope our readers will read his poems and understand why.

 

Born in Romania / Născut în România. Parallel Texts, by Liviu Ioan Stoiciu is formally launched on Monday 30 June 2014. The volume is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:


http://editura.mttlc.ro/liviu-stoiciu-poems.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro.

If you want to have all the information you need about Finnegans Wake,
including the full text of Finnegans Wake, line-numbered, go to
 A Manual for the Advanced Study
of James Joyce's Finnegans Wake
in One Hundred and One Volumes
by C. George Sandulescu and Lidia Vianu,

at the following internet addresses:
http://sandulescu.perso.monaco.mc/
http://editura.mttlc.ro/Joyce%20Lexicography.html
Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă București, luni 30 iunie 2014
Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și  Ambasada Irlandei,

Anunță publicarea volumului

Liviu Ioan Stoiciu
Born in Romania
Născut în România
Texte paralele.

Editat de Lidia Vianu
Tradus în limba engleză de Leah Fritz și Alina Bușe
Ilustrat de Cristina Ioana Young
ISBN 978-606-8592-52-7

Publicăm, la 25 de ani de la căderea comunismului și la 24 de ani de la ceea ce a fost "Piața Universității", o antologie de poezie de Liviu Stoiciu, poet care nu a căzut în niciuna din capcanele istoriei.

Poetul a îngăduit Editurii să aleagă un titlu pentru această carte. Am ales, chiar dintr-un poem al lui, Născut în România. Rațiunea acestei alegeri se regăsește în poemele ce alcătuiesc volumul. Nădăjduim că cititorul o va descoperi singur.

Volumul a fost tradus mai întâi de Ioana Bușe, absolventă a Masteratului pentru Traducerea Textului Literar. El a fost stilizat de poeta Leah Fritz, născută în America și locuind în Anglia în prezent. A fost o muncă de doi ani de zile, timp în care poeta a parcurs drumul incomod al înțelegerii versurilor. Poemele lui Liviu Stoiciu nu se traduc ușor.

Cei care vor citi antologia vor înțelege de ce se traduce greu poezia lui Liviu Stoiciu în limba unei țări cu care istoria a fost mai generoasă decât cu România.


Born in Romania / Născut în România. Texte paralele, de Liviu Ioan Stoiciu se lansează oficial la data de luni 30 iunie 2014, dar volumul poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:


http://editura.mttlc.ro/liviu-stoiciu-poems.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro.
Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitati-ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright 2013 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.