Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Press Release Bucharest, 10 May 2014
Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, and The Embassy of Ireland,

Announces the publication of

Joyce Lexicography. Volume 102.

C. George Sandulescu

James Joyce's Word-Poetry:
Context-Free Graphotactics of FW

ISBN 978-606-8592-50-3

What is Graphotactics?

In this presentation we go down below the level of the word. We are now at the level of the LETTER.

Graphotactics simply means the 'arrangement of letters' — and Joyce was highly interested in it — as against phonotactics, 'the arrangement of sounds.' Which is far better known by phoneticians.

By comparison, graphotactics has never been systematically studied. But it is impossible to understand at least segments of Finnegans Wake without paying close attention to it. The order of letters is for Joyce as important as the order of words — perhaps even more important.

Next point to remember is that letters — just like phonemes — do not carry meaning. An individual letter taken separately carries no meaning at all.

But Joyce manages to extract poetry and to make it shine from the idiosyncratic arrangement of individual letters — called graphemes.

Hence graphotactics: their arrangement, with Joyce, is as important as phonotactics is with, say, Gerard Manley Hopkins. Attend to that!

This volume contains the preliminary elements of future research in this most difficult field.

România, 10 May 2014

C. George Sandulescu

James Joyce's Word-Poetry: Context-Free Graphotactics of FW, by C. George Sandulescu is formally launched on 10 May 2014. The volume is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:http://editura.mttlc.ro/FW-poetic-graphotactics.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro.

If you want to have all the information you need about Finnegans Wake,
including the full text of Finnegans Wake, line-numbered, go to
 A Manual for the Advanced Study
of James Joyce's Finnegans Wake
in One Hundred and One Volumes
by C. George Sandulescu and Lidia Vianu,

at the following internet addresses:
http://sandulescu.perso.monaco.mc/
http://editura.mttlc.ro/Joyce%20Lexicography.html
Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă București, 10 mai 2014
Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și  Ambasada Irlandei,

Anunță publicarea volumului

Joyce Lexicography. Volume 102.

C. George Sandulescu

James Joyce's Word-Poetry:
Context-Free Graphotactics of FW

ISBN 978-606-8592-50-3

Ce este grafotactica?

În această abordare coborâm sub nivelul cuvântului. Ne aflăm la nivelul LITEREI.

Grafotactică înseamnă 'ordinea literelor' — deosebit de importantă pentru Joyce — în vreme ce fonotactica este 'ordinea sunetelor'. De cea de-a doua se ocupă foneticienii.

În ce privește grafotactica, însă, aceasta nu a fost niciodată studiată sistematic.

În absența ei, este imposibil să înțelegem chiar și segmentele foarte scurte din Finnegans Wake. Ordinea literelor este pentru Joyce la fel de importantă ca și ordinea cuvintelor — poate chiar mai importantă decât ea.

Un lucru esențial este că literele — ca și fonemele — nu au un sens. O literă luată separat nu are absolut niciun înțeles.

Și totuși Joyce izbutește să facă poezie din astfel de litere, să le dea viață, prin simpla ordonare idiosincratică a ceea ce numim grafeme.

De aici și termenul de grafotactică: pentru Joyce, ordinea grafemelor are exact aceeași importanță pe care o are fonotactica pentru un poet cum ar fi de pildă Gerard Manley Hopkins. Iată o direcție de cercetare.

Volumul pe care îl publicăm acum este etapa preliminară necesară în studiul acestui domeniu atât de complicat, de care ne vom ocupa în volumele următoare.

România, 10 mai 2014

C. George Sandulescu

James Joyce's Word-Poetry: Context-Free Graphotactics of FW, de C. George Sandulescu se lansează oficial la data de 10 mai 2014, dar el poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:http://editura.mttlc.ro/FW-poetic-graphotactics.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro.
Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitati-ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright �2013 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.