Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Press Release Bucharest, Wednesday 30 April 2014
Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, and The Embassy of the Republic of Ireland,

Announces the publication of

Tracy Chevalier
A Reader
Parallel Texts

Edited by Lidia Vianu
Selection of the texts by Brândușa Răileanu
ISBN 978-606-8592-49-7


Born in America, but living in England now, Tracy Chevalier has written seven novels so far. Like Henry James, Ezra Pound, and T.S. Eliot, she left America for the Old World. Unlike them, she takes her leave from Modernism.

Tracy Chevalier belongs to the second AfterModernist generation. That can be inferred from the fact that her focus is on the plot. She is a brilliant author of stories, she creates characters, and she makes both story and heroes share a common sense of time. The subtlety of her understatements, however, as well as her intriguing endings betray her secret ties with writers like Henry James and Virginia Woolf.

Those who will read this Tracy Chevalier Reader, which we are now publishing in both English and Romanian, will find in it both the old sense of suspense that made Henry Fielding so compelling, and the narrative secrecy which came into the novel with enigmatical Henry James.

By publishing this anthology of Tracy Chevalier's fiction, Contemporary Literature Press hopes to make its readers curious enough both to read Chevalier's own novels and to go back in time, and read the Modernist books she must have fed on.

Last but not least, the parallel texts in English and Romanian can teach the Romanian student of English, wherever he may be living, the secrets of the writer's grammar and style.

Lidia Vianu

Tracy Chevalier. A Reader, edited by Lidia Vianu, is formally launched on Wednesday 30 April 2014. The volume is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/tracy-chevalier-ed-vianu.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro.

If you want to have all the information you need about Finnegans Wake,
including the full text of Finnegans Wake, line-numbered, go to
 A Manual for the Advanced Study
of James Joyce's Finnegans Wake
in One Hundred and One Volumes
by C. George Sandulescu and Lidia Vianu,

at the following internet addresses:
http://sandulescu.perso.monaco.mc/
http://editura.mttlc.ro/Joyce%20Lexicography.html
Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă București, miercuri 30 aprilie 2014
Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și  Ambasada Republicii Irlanda,

Anunță publicarea volumului

Tracy Chevalier
A Reader
Texte paralele

Editat de Lidia Vianu
Selecția textelor de Brândușa Răileanu
ISBN 978-606-8592-49-7


Tracy Chevalier s-a născut în America, dar locuiește în Anglia în prezent. Ea a scris șapte romane până acum. Asemeni lui Henry James, Ezra Pound și T.S. Eliot, scriitoarea a preferat să se întoarcă la vechiul continent. Spre deosebire de aceștia, însă, ea se desparte de Modernism.

Tracy Chevalier aparține celei de-a doua generații de după Modernism. Acest lucru se vede cel mai bine în faptul că scriitoarea nu concepe să scrie un roman care nu are o poveste. Ea creează personaje memorabile, ale căror povești au o ordine cronologică familiară cititorului din cărțile altor secole. Două lucruri trădează însă legăturile ei subterane cu Henry James și cu Virgina Woolf: subtilitatea legăturilor dintre incidente și o nedumerire care ne bântuie după încheierea povestirii.

Prin urmare, cei care vor citi această antologie bilingvă alcătuită din scurte fragmente luate din opera lui Tracy Chevalier vor găsi în ea în același timp suspansul irezistibil al unor autori cum ar fi Henry Fielding, dar și ambiguitatea povestirilor enigmatice ale lui Henry James.

Publicând această scurtă introducere în opera lui Tracy Chevalier, Contemporary Literature Press speră să stârnească interesul cititorului nu numai pentru romanele ei, ci și pentru cărțile moderniste care au format-o ca scriitoare.

Nu în ultimul rând, publicăm aceste texte în limbile engleză și română în paralel pentru a-i ajuta pe românii care învață limba engleză, oriunde ar locui ei, să pătrundă secretele limbii engleze cu ajutorul unui bun stilist contemporan.

Lidia Vianu

Tracy Chevalier. A Reader,  editat de Lidia Vianu, se lansează oficial la data de miercuri 30 aprilie 2014, dar volumul poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/tracy-chevalier-ed-vianu.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro.
Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitati-ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2013 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.