Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Press Release Bucharest, Tuesday 11 February 2014
Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, and The Embassy of the Republic of Ireland,

Announces the publication of

Joyce Lexicography. Volumes 79-97.

Clive Hart's Segmentation
as Exemplified by
Romanian.
In 19 volumes. 5,158 pages.

Edited by C. George Sandulescu
Redacted by Lidia Vianu.


ISBN: 978-606-8592-16-9, 978-606-8592-17-6, 978-606-8592-18-3, 978-606-8592-19-0, 978-606-8592-20-6, 978-606-8592-21-3, 978-606-8592-22-0, 978-606-8592-23-7, 978-606-8592-24-4, 978-606-8592-25-1, 978-606-8592-26-8, 978-606-8592-27-5, 978-606-8592-28-2, 978-606-8592-29-9, 978-606-8592-30-5, 978-606-8592-31-2, 978-606-8592-32-9, 978-606-8592-33-6, 978-606-8592-34-3.

WHY Finnegans Wake is Finnegans Wake.
Homework for the Reader.

Not long ago, Contemporary Literature Press linearized and contextualized Clive Hart's alphabetical list of Syllabifications (part two of his Concordance, pages 345-459). George Sandulescu chose the term Segmentation because it is the standard term of theoretical linguistics, and better describes Clive Hart's chopping up of FW lexical items. Hart's confessed aim had been to "put on show the English words."

While dealing with Segmentation, we discovered that the chopping had far-reaching implications: the English words seemed to have a lot of non-English correspondents. All these items opened an unexpected field of further connections. Romanian is one of them. The reader will be amazed to discover that Hart's English Segmentation leads to thousands of Romanian words in Joyce's vocabulary. Sometimes the similarities are amazing. From nearly identical, we moved to remotely suggestive words, and produced 5,158 pages of possible Romanian lexical items that match Clive Hart's cutting. Actually, Romanian—a Romance language—, has more than one approximation for each single English entry.

A few useful questions arise: Did Segmentation really put on show the English words? If Romanian can rival English in FW, how many more languages could possibly do the same? Does Joyce's text encourage this kind of extensive listing?

Joyce's imagination devised a net of multi-language possibilities. The present Romanian Lexicons invite the readers to fit their own language in, and see how it works. Eventually, someone may find an answer to the still enigmatic question: Can Finnegans Wake be translated? Did Joyce even think of translation in the first place?

All these fascinating thoughts arise from the mere cutting of the lexical units Joyce so carefully put together. They are an attempt to understand WHY Finnegans Wake is Finnegans Wake.

C. George Sandulescu and Lidia Vianu

 

Clive Hart's Segmentation as Exemplified by Romanian, edited by C. George Sandulescu, and redacted by Lidia Vianu is formally launched on Tuesday 11 February 2014. The volume is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/FW-segmentation-romanian.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro.

If you want to have all the information you need about Finnegans Wake, including the full text of Finnegans Wake, line-numbered, go to the personal site Sandulescu Online, at the following internet address:
http://sandulescu.perso.monaco.mc/
Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă București, marți 11 februarie 2014
Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și  Ambasada Republicii Irlanda,

Anunță publicarea volumelor

Joyce Lexicography. Volumes 79-97.

Clive Hart's Segmentation
as Exemplified by
Romanian.
În 19 volume. 5,158 pagini.

Editat de C. George Sandulescu
Redactat de Lidia Vianu.


ISBN: 978-606-8592-16-9, 978-606-8592-17-6, 978-606-8592-18-3, 978-606-8592-19-0, 978-606-8592-20-6, 978-606-8592-21-3, 978-606-8592-22-0, 978-606-8592-23-7, 978-606-8592-24-4, 978-606-8592-25-1, 978-606-8592-26-8, 978-606-8592-27-5, 978-606-8592-28-2, 978-606-8592-29-9, 978-606-8592-30-5, 978-606-8592-31-2, 978-606-8592-32-9, 978-606-8592-33-6, 978-606-8592-34-3.

Finnegans Wake este Finnegans Wake
Temă de gândire.

Cu puțin timp în urmă, Contemporary Literature Press a linearizat și contextualizat lista Silabificărilor lui Clive Hart, publicată în volumul A Concordance to Finnegans Wake, pp345-459. George Sandulescu a preferat termenul Segmentare, folosit în lingvistica teoretică și care descrie mai bine tăierea cuvintelor cărții lui Joyce în unități mai mici. Clive Hart declara în anii 1960 că face acest lucru pentru a scoate în evidență cuvintele englezești din FW.

Prelucrând segmentele, ne-am dat seama că toate cuvintele englezești sugerează de fapt o mulțime de alte cuvinte dintr-o mulțime de alte limbi. Româna este și ea una dintre ele. Cititorul va descoperi în aceste 19 Lexicoane mii de cuvinte românești, toate legate de cuvintele lui James Joyce într-un fel sau altul. Asemănările sunt uneori izbitoare. Căutând echivalențe ale segmentelor lui Clive Hart, am adunat cuvinte aproape identice cu cele englezești, dar și unele parțial asemănătoare numai, care însumează 5,158 pagini. Deși limbă romanică, româna aduce cel puțin câteva echivalențe posibile pentru un singur segment englezesc.

Toate acestea ne conduc la câteva întrebări esențiale: A reușit oare Segmentarea să scoată cuvintele englezești în evidență? Să fie româna singura limbă care se regăsește atât de mult în FW? Ce anume în cartea lui Joyce încurajează toate aceste liste și lexicoane?

Imaginația lui James Joyce a construit un labirint pluri-lingvist. Cititorii vor putea desigur să repete încercarea noastră cu limba pe care o vorbesc. Poate vor afla astfel și un răspuns la întrebarea: Putem oare traduce Finnegans Wake? S-a gândit Joyce vreodată că ar fi necesară traducerea cărții lui?

Simpla idee de a tăia în bucăți cuvintele pe care Joyce le-a legat cu atâta migală are consecințe fascinante. Ea este o temă de gândire pentru cititor. Răspunsul la multele întrebări, însă, rămâne același: Finnegans Wake este Finnegans Wake

C. George Sandulescu și Lidia Vianu

 

Clive Hart's Segmentation as Exemplified by Romanian, editat de C. George Sandulescu, și redactat de Lidia Vianu se lansează oficial la data de marți 11 februarie 2014, dar el poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/FW-segmentation-romanian.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro.

If you want to have all the information you need about Finnegans Wake, including the full text of Finnegans Wake, line-numbered, go to the personal site Sandulescu Online, at the following internet address:
http://sandulescu.perso.monaco.mc/

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitati-ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2014 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.