Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Press Release Bucharest, Friday 24 January 2014
Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, and The Embassy of the Republic of Ireland,

Announces the publication of

Joyce Lexicography Volume 78.
Theoretical Backup Four.

How to Read Finnegans Wake?
Why to Read Finnegans Wake?
What to Read in Finnegans Wake?

Texts put together by Tatsuo Hamada.

ISBN: 978-606-8592-14-5


Edited by C. George Sandulescu & Lidia Vianu

The Story in Finnegans Wake

Place of origin: Japan. Profession: retired scientist and professor. Why Finnegans Wake? This book we are publishing in our Joyce Lexicography Series will tell you the story of Tatsuo Hamada, if a story it is. Maybe you will also find out while reading it whether there is a story in Finnegans Wake too, whether Joyce's last book is or is not a novel, considering that, as Hamada quotes, "What you cannot tell the story of is not a novel." (C. George Sandulescu, The Language of the Devil).

Tatsuo Hamada's book asks three very didactic questions: How to Read Finnegans Wake? Why to Read Finnegans Wake? What to Read in Finnegans Wake? He interviews the top Joycean scholars. Those whom he cannot interview, he quotes. Nothing written about FW seems to have escaped him: he has done his homework with Japanese precision, to the least detail. His aim is not to parade his knowledge. All he wants to do is understand and help his readers do the same.

Maybe his English betrays his unEnglishness. Joyce, however, would have welcomed this Japanese researcher, since there are Japanese words in FW which someone had to find at some point. Maybe Tatsuo Hamada is the one.

The opinions recorded in this book have a common denominator. Hamada is trying to demonstrate that the composite woman+sex is the key to FW. He starts with Joyce's daughter Lucia, and ends with ALP—Joyce's wife, who, he tells us, closes the book with her monologue. In an introductory poem written by himself, he even gives an explanation in a contemporary key: Marilyn Monroe.

This Japanese synthesis of FW research to date opens a gate that most certainly leads somewhere. It is for the reader to go in and find his way now.

18 January 2014

C. George Sandulescu & Lidia Vianu

 

How to Read Finnegans Wake? Why to Read Finnegans Wake? What to Read in Finnegans Wake? by Tatsuo Hamada edited by C. George Sandulescu & Lidia Vianu is formally launched on Friday 24 January 2014. The volume is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/FW-lexicography-hamada.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro.

If you want to have all the information you need about Finnegans Wake, including the full text of Finnegans Wake, line-numbered, go to the personal site Sandulescu Online, at the following internet address:
http://sandulescu.perso.monaco.mc/
Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă București, miercuri 22 ianuarie 2014
Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și  Ambasada Republicii Irlanda,

Anunță publicarea volumului

Joyce Lexicography Volume 78.
Theoretical Backup Four.

How to Read Finnegans Wake?
Why to Read Finnegans Wake?
What to Read in Finnegans Wake?

Texts put together by Tatsuo Hamada.

ISBN: 978-606-8592-14-5


Editat de C. George Sandulescu & Lidia Vianu

Despre ce este vorba în Finnegans Wake?

Locul nașterii: Japonia. Profesia: om de știință și profesor; pesnionar. De ce Finnegans Wake? Publicăm acum în seria Joyce Lexicography o carte care dezvăluie într-un fel indirect povestea lui Tatsuo Hamada, autorul ei. Citind-o, e posibil să aflați dacă are și Finnegans Wake o poveste a lui, dacă această ultimă carte a lui James Joyce este ori nu este roman. Este de remarcat că Hamada dă la acest punct, printre alții, cuvântul lui C. George Sandulescu, citând din Language of the Devil: "Ceea ce nu poate fi povestit nu este roman."

Cartea de față pune trei întrebări simple, didactice: Cum să citim FW? De ce să citim FW? Ce să citim în FW? Ele sunt adresate cercetătorilor Joyce cu reputație internațională. Aceia care, pentru un motiv sau altul, nu au putut fi intervievați, sunt prezenți cu citate din cărțile lor. Nu pare să fi scăpat nimic: Hamada și-a făcut temele cu precizie japoneză, până la cel mai mic amănunt. Scopul volumului nu este, însă, să etaleze lecturile impresionante ale autorului în domeniu. Tatsuo Hamda urmărește să înțeleagă și, implicit, să ne ajute să înțelegem.

Ideile cuprinse în interviurile și citatele din cartea lui Hamada au un numitor comun, și anume ideea ce-l obsedează pe autor că îmbinarea dintre imaginea feminină și sex este o cheie pentru FW. Introducerea se ocupă de fiica lui Joyce, Lucia. În încheiere găsim părerile personale ale lui Hamada în ce privește prezența în text a soției lui Joyce—ALP, care, afirmă el, închide cartea cu un monolog. Mai mult decât atâta, Hamada prelungește explicația către contemporani, prefațând cartea cu un poem scris de el însuși despre Marilyn Monroe.

Această sinteză japoneză a cercetării FW la zi deschide un drum care cu certitudine are un sens. Suntem încredințați că cititorii lui Tatsuo Hamada îl vor descoperi.

18 ianuarie 2014

C. George Sandulescu & Lidia Vianu

 

How to Read Finnegans Wake? Why to Read Finnegans Wake? What to Read in Finnegans Wake? de Tatsuo Hamada,  editat de C. George Sandulescu & Lidia Vianu se lansează oficial la data de vineri 24 ianuarie 2014, dar el poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/FW-lexicography-hamada.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro.

If you want to have all the information you need about Finnegans Wake, including the full text of Finnegans Wake, line-numbered, go to the personal site Sandulescu Online, at the following internet address:
http://sandulescu.perso.monaco.mc/

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitati-ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2013 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.