Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Press Release Bucharest, Tuesday 23 July 2013
Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, and The Embassy of the Republic of Ireland,

Announces the publication of

Ioana Ieronim

Ariadne's Veil

Written in English.

Edited by Lidia Vianu.

(ISBN 978-606-8366-64-7)

Finding Daedalus behind the Thread and the Veil

Less than three months ago, we published a book of fiction written in the Romanian language by Doris Plantus, who teaches at an American university. We are now publishing a book of poetry written in the English language, this time, by the Romanian poet Ioana Ieronim. Although the former was born in America, and the latter in Romania, both writers have similar interests: they are also translators from and into Romanian, having translated for the screen and the stage at some point, and both of them are culturally very active promoting Romanian literature. What is more, Ioana Ieronim was the Romanian cultural attaché in Washington for four years in the 1990's.

Ioana Ieronim is now a "freelancer". She translates poetry into Romanian, she writes poetry in both Romanian and English, she even writes theatre plays. It must be added that she has also translated some of Shakespeare's plays into Romanian.

This book of 41 poems, all written in English, has something about it that strikes the reader: it is crystal clear.

Ariadne's Veil has two heroes: Ariadne and Theseus. According to the ancient myth, Ariadne helped Theseus come out alive from the labyrinth. She spun a thread for him to follow. That thread is the poem itself. As for the meaning of the thread, the veil, and the labyrinth — possibly connected to the Romanian city of Râșnov, more than 800 years old, where Ioana Ieronim spent her childhood years —, the reader will find all those things out while reading her poems. They may seem clear, but that is only a first impression. The challenge is to find Daedalus behind Ariadne and Theseus and their thread.

Lidia Vianu

Ioana Ieronim: Ariadne's Veil , edited by  Lidia Vianu is formally launched on Tuesday 23 July 2013. But it is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/ioana-ieronim-ariadnes-veil.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro.

If you want to have all the information you need about Finnegans Wake, including the full text of Finnegans Wake, line-numbered, go to the personal site Sandulescu Online, at the following internet address:
http://sandulescu.perso.monaco.mc/
Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă București, marţi 18 iunie 2013
Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și  Ambasada Republicii Irlanda,

Anunță publicarea volumului

Ioana Ieronim

Ariadne's Veil

Editat de Lidia Vianu.

(ISBN 978-606-8366-64-7)

Labirintul poetului

Acum trei luni publicam o carte de proză scrisă în limba română de profesoara universitară Doris Plantus, din Statele Unite. Publicăm acum, înainte de vacanță, un volum de poezii scrise în limba engleză de poeta româncă Ioana Ieronim. Deși născute în spații diferite, una în America și alta la Râșnov în România, amândouă scriitoarele au preocupări similare: ele sunt și traducătoare din și în limba română, au lucrat pentru ecran și scenă, au o activitate culturală intensă de promovare a literaturii române. Ioana Ieronim a fost chiar atașatul cultural al României la Washington timp de patru ani în anii '90.

Deosebirea dintre ele este că Ioana Ieronim și-a asumat după un timp statutul de "freelenacer". Ea traduce acum poezie în limba română, publică intens în țară dar și în afara ei, mai nou scrie chiar piese de teatru — după ce a retradus câteva piese de Shakespeare, printre altele.

Alcătuit din 41 de poeme, Ariadne's Veil are o trăsătură esențială, care nu poate trece neobservată: limpezimea.

Aceste poeme scurte au personaje: ele sunt Ariadne și Tezeu. Povestea antică spune că Ariadne l-a ajutat pe Tezeu să scape cu viață din cetatea-labirint. Așa și începe cartea Ioanei Ieronim, care a copilărit și ea într-o cetate veche de peste 800 de ani: Ariadne țese un fir pentru Tezeu. Firul acesta este poemul însuși. Ce înseamnă firul, vălul Ariadnei și — undeva, în spatele textului — Dedal care a creat labirintul, veți desluși singuri în timp ce citiți poemele Ioanei Ieronim. Simplitatea lor este numai înșelătoare.

Lidia Vianu

Ioana Ieronim: Ariadne's Veil, editat de Lidia Vianu, se lansează oficial la data de marți 23 iulie 2013, dar cartea poate fi consultată și descărcată din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/ioana-ieronim-ariadnes-veil.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro.

If you want to have all the information you need about Finnegans Wake, including the full text of Finnegans Wake, line-numbered, go to the personal site Sandulescu Online, at the following internet address:
http://sandulescu.perso.monaco.mc/

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitati-ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2013 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.