Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Comunicat de Presă București, marti 23 aprilie 2013
Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și  Ambasada Republicii Irlanda

Anunță publicarea volumului

Doris Plantus

Sihastrul. The Hermit.
Carte scrisă în limba română.
Bilingual Edition.
(ISBN 978-606-8366-46-3)

Editată de Lidia Vianu.


O carte neaoş românească ne soseşte din America


          Doris Plantus s-a născut la Detroit dintr-un tată bucovinean şi o mamă din Banat. În anul 2013, când autoarea împlineşte 56 de ani, Contemporary Literature Press îi publică, iată, în premieră, o carte scrisă într-o limbă română splendidă   — cu care foarte puţini români, născuţi şi crescuţi în România, se pot cu adevărat mândri.
          În Statele Unite, Doris Plantus este profesoară universitară de literatură. Ea însăşi se descrie ca "traducătoare şi scriitoare bilingvă, publicată în măsură modestă." Îndreptăm această stare de lucruri, publicând în limbile română şi engleză, chiar în traducerea autoarei, o povestire despre Facerea Lumii, sau, mai bine zis, o sumă de povestiri despre facerea lumilor, legate la un loc într-un text care aduce cu "Luceafărul" şi cu "Meşterul Manole" în acelaşi timp.
          Sihastrul parcurge aventurile limbii române de la Biblie la The Big Bang. În egală măsură, el îmbină tonul grav al căderii şi înălţării cu zâmbetul zeflemitor al lui Anton Pann. În plus, Doris Plantus răstoarnă mitul lui Satan, care, în The Hermit, este Lucifer în persoană — mesagerul luminii, respectat de Divinitatea însăşi.
          Povestirile se întrepătrund, căderile anticipează ridicările repetate spre lumină, îngerul intră în trupul omenesc al eroilor, şi toate întâmplările curg cât se poate de spontan. Peştera Sihastrului este cosmosul, iar naraţiunea nu are nici început, nici sfârşit.
          Meditaţia cosmogonică nu este un subiect nou: ea revine tot mereu, de la Biblie la contemporanul nostru, Julian Barnes, în cartea lui intitulată Lumea în 10 capitole şi ½. Acest mic volum despre o obsesie fără limite a minţii omeneşti are meritul de a face din nesfârşire povestea spiritualităţii româneşti. Este o poveste scrisă într-o limbă română de mare forţă expresivă, într-un stil cum nu se poate mai elegant, şi cu reale valenţe filosofice. Să nu uităm că autoarea s-a ocupat îndelung nu numai de Lucian Blaga, ci şi de Ionel Teodoreanu.

C. George Sandulescu & Lidia Vianu


Doris Plantus: Sihastrul. The Hermit, editat de Lidia Vianu se lansează oficial la data de marţi 23 aprilie 2013, dar cartea poate fi consultată şi descărcată din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/doris-plantus-sihastrul.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro.

If you want to have all the information you need about Finnegans Wake, including the full text of Finnegans Wake, line-numbered, go to the personal site Sandulescu Online, at the following internet address:
http://sandulescu.perso.monaco.mc/
Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitaţi-ne pe Facebook

Press Release Bucharest, Tuesday 23 April 2013
Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, and The Embassy of the Republic of Ireland,

Announces the publication of

Doris Plantus

Sihastrul. The Hermit.
Written in Romanian.
Bilingual Edition.
(ISBN 978-606-8366-46-3)

Edited by Lidia Vianu.


A Genuinely Romanian Book, Freshly Sent from America


           Doris Plantus was born and bred in Detroit. Her father came from Bucovina and her mother is from Banat. Doris will be 56 this year. While living in America, she has written and sent us a book in the Romanian language. Her style is superb and her words are very well chosen.
           She is a teacher of literature: to us, she introduced herself as 'a modestly published translator and bilingual writer of Romanian and English.' Her book which we are publishing now in a bilingual edition will certainly change that description to a great extent.
          The Hermit is a story about Genesis, or, rather, a sequence of stories about the repeated birth of the universe. Its roots go deep into poems Romanians everywhere know only too well, such as 'Luceafărul'—who is Lucifer, or the Morning Star, and 'Meşterul Manole' — a Master Builder of churches for our kings. The author intended it as a history of the Romanian language between the words of the Bible and The Big Bang.
          The Ascent and Fall are described in a style whose philosophical turn is tempered by the well-meant irony of a Balkanic Anton Pann — classical Romanian humanist, musician, lexicographer, and a teacher himself. In The Hermit, Doris Plantus gives us Satan as Lucifer, the messenger of light, and God's equal. She builds a number of stories that melt into each other. Repeated falls anticipate the rising into light again and again. The angel is slipping into human bodies. All the incidents imagined in the book flow naturally. The Hermit's cave is the universe: the narrative that is taking place inside it has no beginning and no end.
          Cosmogonic meditation is nothing new, from the Bible, where there is a lot of it in the Genesis, to our contemporary writer Julian Barnes, who takes it up in his novel A History of the World in 10½ Chapters. But this book about an overwhelming obsession of the human mind chooses the Romanian sense of 'veşnicie' — translated 'eternity' — as a central topic. Its remarkably forceful Romanian style is both elegant and breathtakingly abstract. By translating writers as far apart as the philosopher Lucian Blaga and the novelist Ionel Teodoreanu, Doris Plantus has practically covered the whole territory of Romanian prose.

C. George Sandulescu & Lidia Vianu

Doris Plantus: Sihastrul. The Hermit, edited by Lidia Vianu is formally launched on Tuesday 23 April 2013. But it is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/doris-plantus-sihastrul.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro.

If you want to have all the information you need about Finnegans Wake, including the full text of Finnegans Wake, line-numbered, go to the personal site Sandulescu Online, at the following internet address:
http://sandulescu.perso.monaco.mc/

Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact Us

Visit our Facebook page

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2013 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.