Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Press Release Bucharest, Monday 15 April 2013
Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, and The Embassy of the Republic of Ireland,

Announces the publication of

Adaline Glasheen's Third Census Linearized:
A Grid

Edited by C. George Sandulescu.


Redacted by Lidia Vianu.

In four volumes:
ISBN 978-606-8366-42-5, 978-606-8366-43-2, 978-606-8366-44-9, 978-606-8366-45-6


          Our academic Publishing House is today in a position of issuing four volumes simultaneously, totalling 1,500 pages. They all deal with one single aspect of the 'story' or 'narrative' of James Joyce's last book entitled Finnegans Wake. That single aspect of it is THE CHARACTERS—real, potential, hypothetical, or possible. They are ALL mentioned by Joyce, and discussed and explained in fairly great detail by Adaline Glasheen, in her book A Third Census of Finnegans Wake, put on the market almost 40 years ago, in 1977.
          But the great drawback of Glasheen's book at the time was that it was  alphabetically organized, which made sustained and systematic use difficult, slow, imprecise.
          We have done two very important changes to the text: we have first removed ALL explanations, and, secondly, we have rearranged all entries in their normal order of occurrence in the text, when the text is being read line by line. In slightly more technical terms, we have linearized all entries, and thus obtained the same complete inventory of names of persons in a different order. In this way, the reader of one passage or another has at his disposal a safe catalogue of all the characters occurring in the passage under scrutiny. The list is reliable, having been made by a recognized Joyce authority, who devoted all her life to the production of this work (she had published A First Census in 1956, and A Second, more developed one, in 1963).
          We do hope that the present four volumes, giving the relevant information in GRID-form, will be considered by both scholars and students of Joyce's work as a most useful additional tool. It substantially contributes to making Finnegans Wake more understandable to the general public everywhere!

Adaline Glasheen's Third Census Linearized: A Grid, edited by C. George Sandulescu,  is formally launched on Monday 15 April 2013. But it is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet addresses:

http://editura.mttlc.ro/sandulescu-third-census.html


You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro.

If you want to have all the information you need about Finnegans Wake, including the full text of Finnegans Wake, line-numbered, go to the personal site Sandulescu Online, at the following internet address:
http://sandulescu.perso.monaco.mc/
Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact Us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă București, luni 15 aprilie 2013
Ediție online

Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și  Ambasada Republicii Irlanda

Anunță publicarea volumului

Adaline Glasheen's Third Census Linearized:
A Grid

("Recensământul" numelor de persoane din Finnegans Wake,
linearizat sub formă de tabel)

Editat de C. George Sandulescu.


Redactat de Lidia Vianu.

În patru volume:
ISBN 978-606-8366-42-5, 978-606-8366-43-2, 978-606-8366-44-9, 978-606-8366-45-6.

          Editura cu caracter academic Contemporary Literature Press publică acum, laolaltă, patru volume care însumează 1.500 de pagini. Ele se ocupă toate în exclusivitate de un unic aspect al 'povestirii', sau al 'naraţiunii' din ultima carte a lui James Joyce, intitulată Finnegans Wake. Acest unic aspect de care ne ocupăm sunt PERSONAJELE (adică, toate numele de persoane care apar în carte) - reale, potenţiale, ipotetice, sau posibile. Ele sunt, absolut TOATE, menţionate de Joyce și discutate, explicate chiar foarte amănunţit de Adaline Glasheen, în cartea ei, A Third Census of Finnegans Wake, publicată acum aproape 40 de ani, în 1977.
          Marele neajuns al cărţii lui Glasheen la vremea apariţiei ei a fost că este organizată alfabetic, ceea ce face ca folosirea ei sistematică să fie anevoioasă, extrem de lentă și chiar imprecisă.
          Am efectuat două modificări importante în acest text: în primul rând, am eliminat TOATE explicaţiile, iar, în al doilea rând, am schimbat structura lui, plasând fiecare nume în ordinea firească a menţionării lui în textul lui Joyce, așa cum îl găsim când citim cartea rând cu rând. Mai tehnic spus, am linearizat numele de persoane, obţinând astfel același inventar complet, dar în altă ordine. În felul acesta, cineva care citește un anume pasaj are la dispoziţie acum o listă clară a personajelor care apar în pasajul în studiu. Cititorul se poate într-adevăr bizui pe această listă, care a fost alcătuită de o autoritate recunoscută în cercetarea operei lui Joyce. Autoarea și-a dedicat toată viaţa acestei cărţi pe care a scris-o ea: a publicat mai întâi un prim "recensământ" (First Census) în anul 1956, și un al doilea, mai extins, în anul 1963.
          Suntem convinși că aceste patru volume, care linearizează toată informaţia sub formă de TABEL, se vor dovedi a fi un instrument de lucru cu adevărat folositor, pe lângă toate celelalte existente până acum. Atât cercetătorii operei lui Joyce, cât și cercetătorii în devenire vor dispune de încă o unealtă indispensabilă.
          Ne exprimăm speranţă că aceste volume vor ajuta publicul cititor din întreaga lume să înţeleagă, în mare măsură, mai bine Finnegans Wake!

Adaline Glasheen's Third Census Linearized: A Grid, editat de C. George Sandulescu, se lansează oficial la data de luni 15 aprilie 2013, dar cartea poate fi consultată și descărcată din acest moment la adresele de internet:

http://editura.mttlc.ro/sandulescu-third-census.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro.

If you want to have all the information you need about Finnegans Wake, including the full text of Finnegans Wake, line-numbered, go to the personal site Sandulescu Online, at the following internet address:
http://sandulescu.perso.monaco.mc/
Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitaţi-ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2013 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.