Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Press Release
Bucharest, Candlemas 2013

Online Publication

Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute and The Embassy of Ireland,

Announces the publication of

Counterfeiting Noica !

Controversatul Noica răsare din nou! 

Edited by C. George Sandulescu.

(ISBN 978-606-8366-40-1)

Candlemas 2013


This little book entitled Counterfeiting Noica is a very daring attempt to prove two highly controversial points: first and foremost, the ranking of Noica in relation to Martin Heidegger, as both equally thorough discussants of what Language really is in philosophy. Secondly, and even more controversially, there are two separate sets of bits and pieces of texts, arising from profound editorial dissatisfactions.

The Prolegomenon part directly implies that Noica is a philosopher of language clearly superior to Heidegger in his approach to language, which I would call in Romanian "deosebit de sufletist." One should be an accomplished linguist in order to understand that, by leaving aside the fierce battle between Great Languages, like German and French, and Small Languages, like Romanian or Albanian. (English is so vastly and overwhelmingly all over the place that it cannot even come into the discussion...).

Heidegger, unfortunately, takes a little poem, of mediocre literary value, as his inroad into Language, and ultimately restricts himself to  une analyse littéraire. And, to make matters worse, that poem is not even in its definitive shape ... Noica, on the other hand, goes direct to the Language herself, and his key to it is a tiny little word of four letters: R O S T. (In Leon Levițchi's Rumanian-English Dictionary of 1960, rost has as its first major English translation 'meaning, sense'.) From that little word, Noica builds a formidable theory of language, which tends to outshine Heidegger's. That is why, it is important to turn the Romanian language European — just in order to understand what Noica was ultimately after. That will make him a great European.

The second part of this booklet puts together a Preface of the famous Princeps edition of Eminescu Holographs, which, by a slip of the pen, had failed to reveal the real origins — heteroclitic as they are — of the NOICA little bits and pieces! At first sight, it looks as if Noica himself was around when the massive set was published, and had written his own piece himself!

And, lastly, to make matters worse, there is Noica's Literary Testament: it is really fascinating to study the variations between one version and another of this Literary Testament. There are at least SEVEN of them! Șapte păcate sunt și ele pe lumea asta...

The more objective readers prefer the shortest version! The communist reader of 1988 (Viața Românească), and the post-communist reader of subsequent years, would probably give preference to the longest. Which shows strong remnants of totalitarianism... If you want proof of that, do look at the very last sentence of this Testament.

My plea to all readers of this booklet is to read Noica's Testament backwards, starting from that very last sentence, and make decisions: decide on the spelling — rost or rest —, and decide on the editions. If I for one were to make the comments, I would bluntly accuse one or another grandee of the present-day Establishment of Greater Bucharest. But I deliberately refrain from such comments. I leave it to the collective consciousness of the country to decide. I, as the meticulous linguist that I am, have gathered bits and pieces of text, which one day will go into a book called "The Complete Works of the Romanian Philosopher Constantin Noica". Which are sure to survive both Stalin's and Ceaușescu's...

C. George Sandulescu, MonacoCounterfeiting Noica!, edited by C. George Sandulescu, is formally launched on Candlemas 2013. But it is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/sandulescu-counterfeiting-noica.html


You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press Website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro.

 

Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact Us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă
București, “2 Februarie” 2013

Ediție online

Contemporary Literature Press,
sub auspiciile Universității din București, în colaborare cu British Council, Institutul Cultural Român și Ambasada Irlandei,

Anunță publicarea volumului

Counterfeiting Noica !

Controversatul Noica răsare din nou! 

Editat de C. George Sandulescu.

(ISBN 978-606-8366-40-1)

"2 Februarie" 2013


Acest mic volum intitulat Controversatul Noica răsare din nou! încearcă să dovedească două adevăruri neobișnuit de periculoase: în primul rând, făcând o comparație între Noica și Heidegger, subliniază superioritatea lui Noica cu privire la viziunea filozofică a Limbii. În al doilea rând, chiar mai spinos decât primul caz, avem înaintea ochilor o grămăjoară de bucățele de text, care nu satisfac nici măcar cele mai elementare cerințe editoriale.

Nu numai că Noica este un filozof al Limbii superior lui Heidegger: el rămâne de la început până la sfârșit un "sufletist" în tipul de argumentație. Numai și numai un lingvist de meserie vede că trebuie lăsată cu totul la o parte lupta neîncetată dintre limbile Mari — ca germana și franceza — și limbile Mici, ca româna sau albaneza. (Engleza este atât de colosal de mare încât ocupă un loc aparte...)

Heidgger pornește de la început greșit, alegând un scurt poem cu valoare literară dubioasă, care nici nu ajunsese încă în momentul discuției la forma sa definitivă. În consecință, argumentația nu este în cele din urmă decât o analiză literară. Spre deosebire de el, Noica abordează frontal Limba, iar cheia raționamentului lui este un simplu cuvințel de patru litere și anume R O S T. (Nu degeaba îl folosește autorul chiar și în Testamentul său literar. În dicționarul român-englez al lui Leon Levițchi din 1960, prima traducere de seamă în limba engleză a cuvântului rost este 'meaning, sense'.) Pornind de la acest cuvânt aparent neînsemnat, Noica edifică o teorie impresionantă a Limbii, care, spre deosebire de cea a lui Heidegger, deschide orizonturi mari. Dacă o luăm în această direcție, primul pas este să repunem limba română în locul ei de drept, ca limbă europeană. (Vasile Alecsandri luase un premiu în Franța cu Latina Gintă!) Numai astfel începem să înțelegem ce voia Noica să ne spună, mai ales atunci când ridica în slăvi Caietele lui Eminescu. Numai și numai în acest mod își va căpăta el statutul de mare gânditor european în cele ale limbii.

Partea a doua a volumului reconstituie o Prefaţă la Ediţia Princeps a Manuscriselor lui Eminescu, unde, dintr-o gafă editorială, fragmentele luate din NOICA — extrem de diverse, de altfel — nu apar cu sursele lor, ceea ce dă impresia că Noica însuşi mai era în viaţă la publicarea acestei ediţii impresionante, şi a scris chiar el prefaţa în chestiune.

Volumul se încheie cu piatra de încercare reprezentată de Testamentul literar al lui Noica, republicat de noi în șapte forme diferite, ceea ce ridică o problemă fascinantă în sine, ca direcție de cercetare — și o asociație de idei cu cele șapte păcate capitale. Șapte păcate sunt și ele pe lumea asta. Cititorul obiectiv trebuie să opteze, fără nicio altă alternativă, pentru versiunea cea mai scurtă. Cititorul comunist din anul 1988 (vezi Viața Românească de pe atunci), cât și cititorul post-comunist din anii ce au urmat, este împins să preia forma mai lungă a Testamentului. Aceasta răspândește un iz puternic de totalitarism... Nu rămâne decât să citiți singuri ultima propoziție a Testamentului în cele șapte versiuni în același timp, pentru a vă forma părerea personală.

Ceea ce cer eu cititorilor acestui mic volum este să parcurgă Testamentul lui Noica de la coadă la cap, începând chiar cu ultima propoziție, și să hotărască singuri: să aleagă una dintre ortografii — rost sau rest —, și una dintre versiuni — mai lungă sau mai scurtă. Dacă ar fi să comentez într-un fel sau altul, aș spune că în multiplele variante ale Testamentului un nechemat sau altul și-a spus și el cuvântul. Dar m-am hotărât de la bun început să nu comentez. Prefer să las conștiința tuturor românilor să hotărască. Eu nu am făcut decât munca unui lingvist meticulos: am adunat bucățele de text care vor intra într-o bună zi în "Operele complete ale filozofului român Constantin Noica". Operele complete ale lui Stalin s-au dus pe gârlă! Operele complete ale lui Ceaușescu s-au dus și ele pe gârlă! Operele complete ale lui Noica, însă, nu se vor duce... Până una alta, problema este că nu îndrăznește nimeni din țară să le facă! Incluzând chiar și facsimilele Noiciene. Săracă țară, săracă...

C. George Sandulescu, Monaco
Counterfeiting Noica!, editat de C. George Sandulescu, se lansează oficial la data de "2 Februarie" 2013, dar cartea poate fi consultată și descărcată din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/sandulescu-counterfeiting-noica.html


Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii, lidia.vianu@g.unibuc.ro.

 

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitaţi-ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2013 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.