Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Press Release
Bucharest, Wednesday 7 November 2012

Online Publication

Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, and The Embassy of Ireland

Announces the publication of

Finnegans Wake without Tears,
The Honuphrius
&
A Few Other FW Interludes

properly paraphrased for the general public.

edited by C. George Sandulescu

(ISBN 978-606-8366-36-4, 248 pages)


Volume Fifteen of Joyce Lexicography is meant to be a watershed: it is intended to represent a gentle transition from the "very idiosyncratic" language of FW to the "very idiosyncratic" story in FW. It provides the beginning of an instrument for dealing with the pragmatics of the narrative — Person, Place, Time — concurrently.

I am using "very idiosyncratic" here in the sense of "far more than strange," which is an absolutely accurate description of both these literary phenomena. To use a word created after Joyce, the ideal epithet to be used about it would be "ostrobogulous." That's right: it is indeed an ostrobogulous book! James Joyce would be quite delighted with the epithet, I'm sure.

The story of FW has so far been neglected by me, in exactly the same way in which the 40 or more languages of FW have so far not been given the deserved attention by the rest of the world. Today, at a time when Europe as a whole pockets one Nobel Prize all to herself, the Languages of Europe are sure to have their long-awaited share of the bounty (or is it a 'booty of non-war'?!). And it goes without saying that the Stories of Europe themselves deserve their share too — collectively, rather than piecemeal...

It is time, therefore, that Language and Story are put on an equal footing in this Lexicographic Series, which continues to grow.

In short, the purpose of this book, and of the whole series, past, present, and future, is to repair and mend Joyce scholarship neglects of very long standing. Namely: the exact equilibrium between Language & Story is one such thing.

Last but not least: There is a major Research Project nicely called The Earwormery! It is nicely run jointly by Goldsmith College, The University of London, the British Academy, and BBC 6 (http://earwormery.com/). But none of these venerable institutions ever thought of applying the phenomenon to Language discourse — they only stick to music... On the other hand, James Joyce did take in language as part of this major phenomenon in both Ulysses ("la ci darem la mano" etc) and in Finnegans Wake.

In consequence, the Literary Method is deeply implanted in the very name of the very main character. That does give meaning indeed to the earwig, which all Oxford Dictionaries define as a mere earworm. The 'earworm' is the most sophisticated variety of Joycean Monologue so far pinned down. The technical term has not been 'in circulation' within the Rhetoric of Fiction so far: I am now, and hereby, introducing it!

C. George Sandulescu
Finnegans Wake without Tears. The Honuphrius & A Few Other FW Interludes, properly paraphrased for the general public, edited by C. George Sandulescu is formally launched on Wednesday 7 November 2012. But it is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/sandulescu-the-honuphrius.html


You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press Website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro.

 

Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact Us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă
București, 18 septembrie 2012

Ediție online

Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București,
The British Council, Institutul Cultural Român și Ambasada Irlandei

Anunță publicarea volumului

Finnegans Wake without Tears / Finnegans Wake pe înțelesul tuturor
The Honuphrius
&
A Few Other FW Interludes

rescrise mai simplu pentru toată lumea.

de C. George Sandulescu

(ISBN 978-606-8366-36-4, 248 pagini)


Volumul Cincisprezece din seria James Joyce Lexicography întruchipează, de fapt, o răspântie: face trecerea, treptat, de la limbajul extrem de "particular" al lui Joyce la narațiunea "idiosincratică" din Finnegans Wake. Ambele sunt fără precedent literar. Cu acest volum începem descrierea instrumentelor de care avem nevoie pentru a discuta narațiunea cărții, care, și ea, este bazată, ca orice povestire, pe necesitatea existenței conceptelor de Personaj, Loc și Timp.

Finnegans Wake a devenit de-a lungul vremii un fel de "carte sacră". Dar să nu uităm că această scriere total atipică, impresionantă prin dimensiunile ei, este creația unei singure gândiri, a unei singure persoane.

În ce mă privește, eu nu m-am ocupat până acum de narațiunea cărții în cauză: tot așa cum mai nimeni în afară de mine nu și-a bătut capul de dimineață până seara cu toate cele peste 40 de limbi atotprezente. În acest moment, însă, când Europa unită a primit un premiu Nobel însemnat, limbile naționale ale Europei își capătă, firește, fiecare partea sa. Literatura întregului continent primește și ea un premiu global, deloc individual, cum e cazul premiilor anuale de literatură.

A venit, așadar, vremea ca această serie de liste de cuvinte să o ia pe calea care ne poartă spre unitatea dintre Istorisire și Limbă.

Scopul acestui volum este identic cu intenția centrală a întregii serii lexicografice, și anume, demonstrarea faptului că Story și Language of the Story sunt mai mult decât egale ca importanță în Finnegans Wake. Acest lucru ar fi trebuit să fi fost făcut de multă vreme.

Iată de ce trebuie să examinăm atent numele personajului principal la Joyce: pentru că în el vom descoperi adevărata metodă literară folosită. Numele Earwig din Finnegans Wake, care înseamnă în limba engleză "urechelniță", este un earworm la modul cel mai concret germanic (OhrWurm). Ca metodă vorbind, 'earworm' este forma de manifestare atât de rar identificată a Monologului Joycean. Volumul este deosebit de important întrucât eu ca autor am descoperit această figură de retorică, de importanță capitală pentru înțelegerea lui Joyce în ansamblu.

C. George Sandulescu
Finnegans Wake without Tears / Finnegans Wake pe înțelesul tuturor. The Honuphrius & A Few Other FW Interludes, rescrise mai simplu pentru toată lumea, de C. George Sandulescu, se lansează oficial la data de miercuri 7 noiembrie 2012, dar cartea poate fi consultată și descărcată din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/sandulescu-the-honuphrius.html


Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii, lidia.vianu@g.unibuc.ro.

 

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitaţi-ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2012 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.