Return to the Contemporary Literature Press website
Contemporary Literature Press
Press Release
Bucharest, Tuesday 18 September 2012

Online Publication

Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, and The Romanian Cultural Institute,

Announces the publication of

Pragmatics,
by Daniela Sorea.

(ISBN: 978-606-8366-33-3)


In order to become familiar with a foreign language in the more advanced stages of appropriating it, we need to learn a set of complex rules: how to combine words in order to be polite or impolite, distant or more intimate, formal or familiar, and so on. In short, we must know how to make ourselves understood in a very subtle manner to people living in the place where the given language is being spoken. This is what Daniela Sorea's book of Pragmatics focuses on: how to fit words into a particular context, how to translate what we mean to say into sentences that will make sense in a variety of ways to speakers of English. Pragmatics is not a branch of linguistics, for it is first and foremost a branch of semiotics. As a subsidiary of that, language implies so much more than just words...

C.G. Sandulescu's Introduction to this book of Pragmatics published by Contemporary Literature Press tells the readers that Roman Jakobson's Scheme of Communication (Sender-Message-Receiver + CODE + CHANNEL) simplified life more than considerably for the average teacher of English as a second language. But Sandulescu also adds that there is a risk attached to the idea of communication as a scheme: it consists in one's becoming excessively restrictive, and even rigid in one's restrictiveness. With N. Chomsky, for instance, History, Etymology, Literature, Psychology, Sociology and all the rest are not taken into account. Langue gets so free from civilisation that it becomes more than easily FORMALISED as an aim in itself.

Dr. Daniela Sorea is a member of the English Language and Literature Department of the University of Bucharest, as a Reader. She follows in the footsteps of Paul Grice. With his essay 'Logic and Conversation', Grice changed thinking on language in the early 1970's once and for all. Sorea's book ultimately examines the indestructible connection that exists between language studies, on the one hand, and literature studies, on the other hand. She illustrates her theory with varied contemporary texts: from books to popular magazines, from films to Television series. Her approach is linguistic, and also broadly "cultural". She considers both statement and understatement. As she herself puts it, she investigates "how humans adapt to language and how language adapts to humans". And, moreover, she always has in view the teachers of English as a second language. Lidia Vianu


Pragmatics, by Daniela Sorea is formally launched on Tuesday 18 September 2012. But it is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/sorea-pragmatics.html


You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press Website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro.

 

Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact Us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă
București, 18 septembrie 2012

Ediție online

Contemporary Literature Press,
sub auspiciile Universității din București, în colaborare cu British Council și Institutul Cultural Român

Anunță publicarea volumului

Pragmatics,
de Daniela Sorea.

(ISBN: 978-606-8366-33-3)


În studiul avansat al unei limbi străine, ne găsim în fața unor reguli care depășesc simpla cunoaștere a fiecărui cuvânt în parte, reguli pe care trebuie să le respectăm. Trebuie să învățăm cum să ne folosim cuvintele pentru a exprima cât mai bine o atitudine: este important să reiasă clar din ceea ce spunem dacă suntem politicoși ori nu, dacă vorbim pe un ton familiar ori unul oficial, dacă ne implicăm afectiv ori ne păstrăm distanța prin cuvintele noastre. Încercăm, așadar, să ne facem înțeleși de către vorbitorii limbii pe care o folosim — lucru care presupune mai mult decât cunoștințe de vocabular, intrând de fapt în aria subtilă a unui cod cultural.

Volumul de Pragmatică al Danielei Sorea se ocupă tocmai de funcțiile contextului. Fiind o ramură a Semioticii, Pragmatica implică mult mai mult decât cuvinte izolate, tot așa cum limba înseamnă mult mai mult decât ceea ce numim Lingvistică.

În Introducerea la acest volum despre Pragmatică publicat acum de  Contemporary Literature Press, Profesorul C. George Sandulescu amintește de Roman Jakobson și Procesul Comunicării, cu ceea ce implică acesta: Sursa Informației, Mesaj, Receptor, Cod, Canal de Comunicare. Această reprezentare schematică a ușurat mult sarcina predării limbii engleze. Dar tot Sandulescu atrage atenția lingviștilor asupra riscului major de a reduce și simplifica lucrurile până la pierderea ideii de întreg. N. Chomsky, de pildă, dă la o parte istoria, etimologia, literatura, psihologia, sociologia. Pentru adepții lui, langue este un concept separat de civilisation, o formalizare care se depărtează mult de conținut.

Daniela Sorea este Conferențiar la Catedra de Limba și Literatura Engleză a Facultății de Limbi Străine din Universitatea București. Ea se înscrie, mai degrabă printre adepții lui Paul Grice, acela care, cu eseul "Logica Conversației", a schimbat hotărât teoria limbajului la începutul anilor 1970. Prin urmare, autoarea se concentrează tocmai asupra legăturii profunde dintre studiile de limbă și cele de literatură. Ea își exemplifică afirmațiile cu texte contemporane de cele mai diverse facturi, de la cărți la reviste de largă circulație, de la filme la seriale de televiziune. Abordarea ei este în același timp lingvistică, dar și "culturală" în sensul cel mai cuprinzător. Se ocupă de text, dar și de subtext. O interesează "cum se adaptează omul la limbaj, dar și cum se adaptează limbajul la om". Demersul ei unificator se adresează în mod direct profesorilor care predau limba engleză și care vor găsi în acest volum ceea ce cărțile de teorie pură nu le mai pot oferi. Lidia Vianu


Pragmatics, de Daniela Sorea, se lansează oficial la data de marți 18 septembrie 2012, dar cartea poate fi consultată și descărcată din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/sorea-pragmatics.html


Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii, lidia.vianu@g.unibuc.ro.

 

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitaţi-ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2012 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.