Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Press Release
Bucharest, 31 March 2012

Online Publication

Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, and The Romanian Cultural Institute,

Announces the publication of

A Total Lexicon of Part Four of
Finnegans Wake 


edited by C. George Sandulescu.

(ISBN 978-606-8366-22-7)

As is known, James Joyce's last book is entitled Finnegans Wake, and it is divided into four parts. The most significant part is the last one, namely Part Four. It so happens that this Part Four is also the shortest of all.

It is for those two reasons that the Editor had decided to focus only on the 36 pages which make up this Part Four from as many points of view as possible. First, it is being looked up from the point of view of the English language. Last, it is looked up from the point of view of Weltliteratur, Song and Leimotif. But the semiotic aspect is not neglected, in that the middle of this book is devoted to looking at the names of persons and at the names of places which crop up in the text.

The Editor's intention is to ask the reader to read Part Four several times: once for the English language in it, a second time for the names of persons in it, perhaps a third time for the names of places. But Literature, Song and Wagnerian Motifs being so important, it is quite certain that they would require a supplementary reading.

The intention behind this Lexicon is never to spoon-feed the lazy reader. The basic intention of this book is to put order in the Joycean labyrinth, where fiction and reality are one.


The volume A Total Lexicon of Part Four of Finnegans Wake edited by C. George Sandulescu will be officially launched on 31 March 2012, but it is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/sandulescu-total-lexicon-fw.html


You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press Website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidiavianu@yahoo.com.

 

Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact Us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă
București, 31 martie 2012

Ediție online

Contemporary Literature Press,
sub auspiciile Universității din București, în colaborare cu British Council și Institutul Cultural Român

Anunță publicarea volumului

A Total Lexicon of Part Four of
Finnegans Wake


de C. George Sandulescu.

(ISBN 978-606-8366-22-7)


Este lucru știut că Finnegans Wake, ultima carte scrisă de James Joyce, are patru părți. Ultima dintre ele, Partea a Patra, este și cea mai importantă. Din întâmplare, ea este și mai scurtă decât celelalte.

Iată de ce Editorul acestui Lexicon a ales să se ocupe exclusiv de cele 36 de pagini ale Părții a Patra din cât mai multe perspective. Punctul de pornire este folosirea limbii engleze. Punctul terminus — Weltileratur, Muzica și Leitmotivul. Partea de mijloc a cărții se ocupă de aspectul semiotic: numele de persoane și de locuri care apar în textul lui Joyce.

Prin această abordare, Editorul invită la o lectură repetată a Părții a Patra: o dată pentru felul cum e tratată limba engleză de autor, încă o dată pentru numele de persoane răspândite în text, și a treia oară pentru numele geografice. Pe de altă parte, dată fiind importanța Literaturii, a Muzicii, precum și a Motivului Wagnerian, este firesc să fie nevoie și de o a patra lectură.

Lexiconul de față nu are câtuși de puțin intenția să ofere explicații pe tavă cititorului comod. El urmărește să găsească ordinea ascunsă în labirintul Joycean, acolo unde ficțiunea și realitatea se contopesc.


Volumul A Total Lexicon of Part Four of Finnegans Wake de C. George Sandulescu se lansează oficial la data de 31 martie 2012, dar el poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/sandulescu-total-lexicon-fw.html


Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii, lidiavianu@yahoo.com.

 

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitaţi-ne pe Facebook

Contact us at lidiavianu@yahoo.com | Visit our Facebook page

Copyright ©2012 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.