Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Press Release
Bucharest, 1 February 2012

Online Publication

Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, and The Romanian Cultural Institute,

Announces the publication of

The AfterMode.
Present Day English Fiction,
by Lidia Vianu.
(ISBN 978-606-8366-13-5)

Literature began with a Story and a sigh.
When it turned into a game, Criticism was born.
When it was ready for the Word to replace the Story, James Joyce was born.

Today is the AfterMode. And what happens today, in the AfterMode, is what writers have managed to hold on to after the Joyce Flood.

Lidia Vianu's book addresses young and old students of present day literature. It examines the survival of the story in English fiction today. The games with the narrative proper and with its traditional tools are many and diverse.

The novelists this book focuses on are the following: Peter Ackroyd, Martin Amis, Julian Barnes, Malcolm Bradbury, A.S. Byatt, Angela Carter, Tracy Chevalier, Jonathan Coe, Helen Fielding, Laura Hird, Kazuo Ishiguro, Hanif Kureishi, Doris Lessing, David Lodge, Ian McEwan, Timothy Mo, Salman Rushdie, Graham Swift, Rose Tremain, and Jeanette Winterson.

They are all indebted to the master-player: his Finnegans Wake has already been scrutinized by Contemporary Literature Press in three Lexicons so far - Romanian, German and Scandinavian.

The AfterMode has one aim alone: to analyse the story with simple tools. It avoids the ready-made coinages of 2012 critical jargon. It is written in "demotic" English. The point it is trying to make is that, while Joyce and Eliot and Ezra Pound could afford games with the Word, the literary critic needs to respect his reader's language and understanding.


The volume The AfterMode. Present Day English Fiction, by Lidia Vianu will be officially launched on 1 February 2012, but it is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/Lidia.Vianu-The-AfterMode.html


You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press Website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the Publisher at lidiavianu@yahoo.com.

 

Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact Us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă
București, 1 februarie 2012

Ediție online

Contemporary Literature Press,
sub auspiciile Universității din București, în colaborare cu British Council și Institutul Cultural Român

Anunță publicarea volumului

The AfterMode.
Present Day English Fiction,
de Lidia Vianu.
(ISBN 978-606-8366-13-5)


Literatura a început cu o Poveste și un oftat.
Atunci când ea a devenit joc, s-a născut critica literară.
Când Vorba a luat locul Poveștii, s-a născut Joyce.

Acest AfterMode al scrisului din ziua de azi este colacul de care au izbutit scriitorii să se agațe după Potopul numit Joyce.

Cartea Lidiei Vianu se adresează tuturor celor ce vor să înțeleagă literatura contemporană. Autoarea urmărește soarta Poveștii în romanul englez de azi. Jocul cu narațiunea, cu uneltele ei tradiționale, are atâtea chipuri câți scriitori există. Volumul de față alege pentru analiză următorii romancieri în ordine alfabetică: Peter Ackroyd, Martin Amis, Julian Barnes, Malcolm Bradbury, A.S. Byatt, Angela Carter, Tracy Chevalier, Jonathan Coe, Helen Fielding, Laura Hird, Kazuo Ishiguro, Hanif Kureishi, Doris Lessing, David Lodge, Ian McEwan, Timothy Mo, Salman Rushdie, Graham Swift, Rose Tremain și Jeanette Winterson.

Aceștia sunt cu toții ucenicii-vrăjitori ai lui James Joyce. Contemporary Literature Press s-a ocupat pe larg de Finnegans Wake în trei Lexicoane - german, român și scandinav (seria continuă).

The AfterMode urmărește un singur lucru, de fapt: să analizeze povestirea cu unelte ușor de mânuit. Autoarea ocolește cu bună știință limbajul critic al anului 2012. Joyce, Eliot și Ezra Pound erau îndreptățiți să cultive jocul cu vorbe, așa cum sunt îndreptățiți să jongleze cu povestirea scriitorii de azi. Materia primă a scriitorului sunt Povestea și Cuvântul. Regula după care merge volumul de față este aceea că un critic literar, pe de altă parte, are o obligație față de limbaj. Obiectul muncii lui este în final să explice celor care îl citesc Jocul Autorului.


Volumul The AfterMode. Present Day English Fiction, de Lidia Vianu se lansează oficial la data de 1 februarie 2012, dar el poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/Lidia.Vianu-The-AfterMode.html


Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii, lidiavianu@yahoo.com.

 

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitaţi-ne pe Facebook

Contact us at lidiavianu@yahoo.com | Visit our Facebook page

Copyright ©2011 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.