Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Press Release
Bucharest, 7 December 2011

Online Publication

Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in permanent conjunction with The British Council, and The Romanian Cultural Institute,

Announces the publication of

A Lexicon of the German in Finnegans Wake
by Helmut Bonheim.

Edited by Lidia Vianu, with an Introduction by Jalaja Bonheim

(ISBN 978-606-8366-16-6)

Contemporary Literature Press has opened the series entitled Finnegans Wake Lexicography. The series began with A Lexicon of Romanian in FW, by C. George Sandulescu. It now continues with Helmut Bonheim's Lexicon of the German.

James Joyce was born in Dublin in 1882, and died in Zurich in 1941. Having written Ulysses in Trieste, Zurich, and Paris, he was curious of languages other than his own all the time he was writing Finnegans Wake. The last page of his Finnegans Wake Manuscript is a mysterious fair copy of "the Forty Languages": English, Irish, Norwegian, Latin, Greek, Chinese, Japanese, Esperanto, Volapuk, Novial, Flemish, French, Italian, Burmese, Basque, Welsh, Roumansch, Dutch, German, Russian, Breton, Hebrew, Sanskrit, Kisuaheli, Swedish, Spanish, Persian, Rumanian, Lithuanian, Malay, Finnish, Albanian, Icelandic, Portuguese, Czech, Turkish, Polish, Ruthenian, Hungarian

Helmut Bonheim began his research on Joyce in the early 1960s. He taught for a long time at the University of Cologne, where he became Head of the English Department. His Lexicon was initially published in 1967. The book appears in facsimile now. It is accompanied by a short introduction by the author's daughter, Jalaja Bonheim, a Ph.D. in English literature herself.

The present book also includes C.G. Sandulescu's explanation of the "Formal Structure of Finnegans Wake", and two essays by him: one on the technique of reading meaning into Joyce's use of the forty languages (among which German, of course), which Sandulescu calls "cartouching"; the other, which ends the volume, has a self-explanatory title, "Joyce cet inconnu".

This series of FW Lexicons will go on. It originates in the list of the Forty Languages, whose relevance to Joyce's text has not been fully explored. Not yet.

As the Scandinavia specialist Dounia Bunis Christiani used to say as far back as half a century ago "there is a lot of polyglot poetry in James Joyce's Finnegans Wake".


The volume A Lexicon of the German in Finnegans Wake, by Helmut Bonheim, will be officially launched on 7 December 2011, but it is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/Helmut.Bonheim-Lexicon-of-the-German-in-FW.html


You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press Website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the Publisher at lidiavianu@yahoo.com.

 

Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact Us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă
București, 7 decembrie 2011

Ediție online

Contemporary Literature Press,
sub auspiciile Universității din București, în colaborare cu British Council și Institutul Cultural Român

Anunță publicarea volumului

A Lexicon of the German in Finnegans Wake
de Helmut Bonheim.

Ediție îngrijită de Lidia Vianu, cu o Introducere de Jalaja Bonheim.

(ISBN 978-606-8366-16-6)

Editura Contemporary Literature Press a deschis seria intitulată Finnegans Wake Lexicography. Primul volum al seriei a fost A Lexicon of Romanian in FW, de C. George Sandulescu. Seria continuă acum cu volumul A Lexicon of the German in FW, de Helmut Bonheim.

James Joyce s-a născut în 1882 la Dublin și a murit în 1941 la Zürich. A scris Ulysses pe când se afla la Trieste, Zürich și Paris. Din Finnegans Wake, cartea pe care a scris-o după Ulysses, se vede limpede că avea o curiozitate specială pentru limbile străine. În manuscris, Finnegans Wake se încheie cu o listă misterioasă de patruzeci de limbi: engleză, irlandeză, norvegiană, latină, greacă, chineză, japoneză, esperanto, volapuk, novial, flamandă, franceză, italiană, burmeză, bască, galeză, romanșă, olandeză, germană, rusă, bretonă, ebraică, sanskrită, kisuaheli, suedeză, spaniolă, persană, română, lituaniană, malaeză, finlandeză, albaneză, islandeză, portugheză, cehă, turcă, polonă, ruteană, maghiară.

Helmut Bonheim a început să studieze opera lui James Joyce în jurul anului 1960. A predat vreme îndelungată la Universitatea din Köln, unde a și condus Catedra de Engleză. Lexiconul lui a apărut în anul 1967. Îl republicăm acum în facsimil, însoțit de o scurtă introducere scrisă de fiica lui, Jalaja Bonheim, ea însăși Doctor în literatură engleză.

Volumul de față include de asemenea articolul explicativ lui C.G. Sandulescu privind "Structura formală în Finnegans Wake" și încă două eseuri de același autor: unul, despre "cartouching", propune o metodă de descifrare a modului cum folosește Joyce cele patruzeci de limbi (printre care și germana, bineînțeles); celălalt eseu, cu care se încheie volumul, se intitulează "Joyce cet inconnu".

Seria FW Lexicography va continua. Ea se justifică prin faptul că nu a fost încă cercetată îndeajuns semnificația listei celor patruzeci de limbi pentru opera lui Joyce. Sau, cel puțin, nu până în momentul de față.

În urmă cu jumătate de veac, Dounia Bunis Christiani, specialistă pentru Scandinavia, remarca pe bună dreptate: "mare parte din Finnegans Wake de James Joyce este poezie poliglotă".


Volumul A Lexicon of the German in Finnegans Wake, de Helmut Bonheim, se lansează oficial la data de 7 decembrie 2011, dar el poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/Helmut.Bonheim-Lexicon-of-the-German-in-FW.html


Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați-vă lidiavianu@yahoo.com.

 

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitaţi-ne pe Facebook

Contact us at lidiavianu@yahoo.com | Visit our Facebook page

Copyright ©2011 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.