Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Comunicat de Presă
Bucureşti, 1 decembrie 2011

Contemporary Literature Press,
sub auspiciile Universităţii din Bucureşti,
în colaborare cu British Council şi Institutul Cultural Român,

Anunță publicarea volumului

Valoarea latină a culturii engleze

de Dragoș Protopopescu.

Ediție îngrijită de C. George Sandulescu și Lidia Vianu


(ISBN 978-606-8366-15-9)

Prelegerea Valoarea latină a culturii engleze a fost rostită de Dragoș Protopopescu (1892-1948) atunci când a fost numit șef al Catedrei de Engleză de la Cernăuți, în perioada când acesta făcea parte din România.

Anglist strălucit, autorul abordează predarea limbii și civilizației engleze în România din perspectiva ideii că întreaga cultură anglo-saxonă este modelată de limba latină și civilizația romană. Perspectiva aceasta nu este una obișnuită. Ideea de geniu a acestei prelegeri este aceea că, după modelul și în continuarea Imperiului Roman, Anglia a clădit al doilea Imperiu mare al lumii. Cel dintâi a dat limba unui continent. Cel de-al doilea a făcut din engleză limba lumii întregi.

Spiritul englez, afirmă autorul, se sprijină pe valori latine asimilate de-a lungul istoriei, de la cuceririle romane la cucerirea normandă și la prelungirea clasicismului greco-latin chiar până în secolul al XVIII-lea. Faptul că limba română nu s-a apropiat de cultura și limba engleză decât în secolul al XIX-lea se datorează istoriei frământate a teritoriului ei.

Teoria lui Dragoș Protopopescu se adresează, în fapt, cititorului român de azi, pentru care limba engleză este indispensabilă. Ea a depășit continentul colonizat de limba latină, ale cărei valori le-a încorporat. Limba engleză este astăzi mai mult decât un instrument de comunicare universală: computerul și internetul au transformat-o într-un imperiu intelectual fără granițe.


Volumul Valoarea latină a culturii engleze, de Dragoș Protopopescu se lansează oficial la data de 1 decembrie 2011, dar el poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/dragos.protopopescu-valoarea-latina-a-culturii-engleze.html


Contemporary Literature Press vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați-vă lidiavianu@yahoo.com.

 

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitaţi-ne pe Facebook

Press Release
Bucharest, 1 December 2011

Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest,
in permanent conjunction with The British Council,
and The Romanian Cultural Institute,

Announces the publication of

The Latin Character of English Culture

by Dragoș Protopopescu

Edited by C. George Sandulescu and Lidia Vianu

(ISBN 978-606-8366-15-9)

This is an extremely important lecture given by the brilliant Romanian specialist in English Studies Dragoș Protopopescu (1892-1948) to a Romanian audience at the University of Cernăuți, where he had just been appointed Head of the English Department. Cernăuți was part of Romania at the time.

The author focuses on the idea that Anglo-Saxon culture was shaped by the country's lasting, profound connections with Latin during the Roman Empire, the Norman Conquest and the continued classicism which reigned in England till as late as the 18th Century. Shaped by the Roman Empire and in continuation of it, actually, England built the other great world empire we have had so far. The former gave its language to a whole continent. The latter has made English the language of the world.

Dragoș Protopopescu's lecture addresses speakers of Romanian mainly. Contact with English culture was only possible for them in the 19th Century, when Romania's complicated history allowed it. The demonstration that Latin shaped English is meant to reveal reasons why Romanians may find it more familiar than they think. The true merit of The Latin Character of English Culture is, however, its present-day connotation. English is not just a universal means of communication nowadays: computers and the internet have turned it into a borderless Empire of the Mind.


The volume The Latin Character of English Culture by Dragoș Protopopescu will be officially launched on 1 December 2011, but it is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/dragos.protopopescu-valoarea-latina-a-culturii-engleze.html


You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the Publisher at lidiavianu@yahoo.com.

 

Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact Us

Visit our Facebook page

Contact us at lidiavianu@yahoo.com | Visit our Facebook page

Copyright ©2011 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.