Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Comunicat de Presă
Bucureşti, 18 octombrie 2011

Contemporary Literature Press,
sub auspiciile Universităţii din Bucureşti,
în colaborare cu British Council şi Institutul Cultural Român,

Anunță publicarea volumului

Gramatica vie a limbei engleze,
cu privire specială la Fonetică.


ediție facsimil, îngrijită de C. George Sandulescu și Lidia Vianu.
Cronologie și Prefață de Andi Bălu.


(ISBN 978-606-8366-03-6)

Una din funcțiile majore ale editurii Contemporary Literature Press este publicarea cercetărilor importante în domeniul anglisticii românești. După Gramatica Catedrei publicată în 1962 de întregul colectiv al Catedrei, ne deplasăm cu circa douăzeci de ani mai devreme și aducem înaintea publicului de azi ce s-a făcut în anglistica românească până în anul 1947. Figura care se prezintă în primul rând în fața ochilor în aceste condiții este personalitatea lui Dragoș Protopopescu, care și-a scris cartea sa cea mai importantă cu câțiva ani înainte de 1947 și și-a luat viața, din motive cunoscute, la un an după aceea.

Născut în 1892, Dragoș Protopopescu a absolvit Facultatea de Litere și Filozofie a Universității din București în 1915. Firul vieții lui agitate e greu de urmărit: documentele lipsesc aproape cu desăvârșire. Începe prin a fi Profesor la Universitatea din Cernăuți, unde își deschide cursul despre limba și literatura engleză cu prelegerea Valoarea latină a culturii engleze. Pleacă pentru a-și face doctoratul la Sorbona. Între anii 1925 și 1936 scrie Pagini engleze și Fenomenul englez. În 1939 i se propune să fie șeful Catedrei de Limba Engleză a Universității din București. Rămâne șeful ei în tot timpul celui de-al doilea război mondial. În 1947, este „epurat” din învățământul superior.

Gramatica vie a limbei engleze, cu privire specială la Fonetică a fost ultimul curs publicat de Dragoș Protopopescu, în anul 1947. El a fost predat la Facultatea de Litere și Filozofie a Universității din București. Cursul prelungește ceea ce Dragoș Protopopescu a studiat el însuși în vederea doctoratului la University College, Londra, unde a urmat un „curs complet de fonetică engleză”.

Explicând misterul lui homo britannicus studentului român, Dragoș Protopopescu își încheie cariera universitară cu cel mai „capricios și evaziv capitol al limbii engleze, fonetica”. Nu regulile învățării gramaticii îl interesează pe autor, ci sensul „ascuns de viață” al „neamului care o vorbește”, „arhetipul” sufletului lui, gramatica lui vie. Prin urmare, nu avem de-a face cu un tratat clasic de fonetică, ci cu o filozofie a gândirii, a exprimării prin cuvinte. în ciuda celor aproape zece mii de referințe lexicale și lingvistice din acest volum de Gramatică vie a limbei engleze, cu privire specială la Fonetică, personajul principal al scriitorului Dragoș Protopopescu este de fapt „Graiul englez”: o categorie filozofică, o noțiune ce depășește atributele lingvisticii.

Dragoș Protopopescu a avut o viață zbuciumată, în multe feluri zădărnicită, scriindu-și cărțile cam între anul nașterii lui Constantin Noica și anul izgonirii regelui din România. O carieră de scriitor care adună anglistică, traduceri din Shakespeare, primul studiu de amploare despre William Butler Yeats în România, o teză de doctorat scrisă în limba franceză și publicată la Paris, poezie, proză, publicistică și, mai presus de toate, pasiunea pentru arhive, biblioteci, istoria scrisului și a gândirii. Îl republicăm astăzi, fiindcă a reprezentat prin sine însuși un început în anglistica românească. Trecerea vremii nu a fost generoasă cu el. Publicarea în facsimil la Editura noastră este, în esență, un Memento.


Volumul Gramatica vie a limbei engleze, cu privire specială la Fonetică, de Dragoș Protopopescu, poate fi consultat şi descărcat începând de la data de 18 octombrie 2011 la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/dragos.protopopescu.fonetica.html


Contemporary Literature Press vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât şi în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați-vă Editurii lidiavianu@yahoo.com.

 

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitaţi-ne pe Facebook

Press Release
Bucharest, 18 October 2011

Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in permanent conjunction
with The British Council, and The Romanian Cultural Institute,

Announces the publication of

A Living Grammar of the English Language,
Mainly Phonetics.

edited in facsimile by C. George Sandulescu and Lidia Vianu
With a Chronology and a Preface by Andi Bălu


(ISBN ISBN 978-606-8366-03-6)

The publication of important achievements in the field of English Studies in Romania is a major concern of Contemporary Literature Press. After re-issuing the Grammar published by the English Department of Bucharest University in 1962, we now go twenty years back, before the year 1947. The prominent figure of that time was Dragoș Protopopescu. He had finished his important books a few years before 1947. One year after 1947, the onset of communism in Romania, he committed suicide.

Born in 1892, Dragoș Protopopescu studied Letters and Philosophy at the University of Bucharest, graduating in 1915. Almost no physical traces of his fifty-five-year-long life have been left. His first lecture as a University Professor in Chernovtsy was The Latin Values of English Culture. He got his Ph.D. at the Sorbonne. Between 1925 and 1936 he wrote English Pages and The English Phenomenon. In 1939 he became Chief of the English Department of Bucharest University. He stayed in that position all through World War II, until, in 1947, the communist régime dismissed him from higher education altogether.

A Living Grammar of the English Language, Mainly Phonetics was Protopopescu’s last course of lectures. He had taken a course in phonetics while studying for his Ph.D. at University College, London. Unlike traditional approaches, though, his books aimed at a definition of homo britannicus. The final point of a thwarted research that his death cut short was “Phonetics, the most whimsical and elusive side of English”. He had set out to map the “archetype” of the English soul, its living grammar. Obviously, he was more interested in the philosophy of English thought than in simply teaching the language. His favourite term, “the English Tongue”, goes far beyond mere linguistics.

Dragoș Protopopescu wrote his books in the years between the birth of the Romanian philosopher Constantin Noica and the year the Romanian King was driven out of the country. He wrote in the field of English studies, translated a large number of Shakespeare’s plays (most manuscripts were, presumably, lost in the hands of the communist “thought police”), published the first important Romanian study of William Butler Yeats, defended and published his Ph.D. thesis in Paris, wrote poetry, fiction, newspaper editorials. He had a huge respect for archives, libraries and everything that was a repository of thought in its written form. Time and times were against him. This re-issue in facsimile is a Memento: Dragoș Protopopescu was the initiator of English Studies in Romania, and the University of Bucharest has not forgotten him.


The volume A Living Grammar of the English Language, Mainly Phonetics is available for consultation and downloading as from 18 October 2011 on the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/dragos.protopopescu.fonetica.html


You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press Website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the Publisher at lidiavianu@yahoo.com.

 

Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact Us

Visit our Facebook page

Contact us at lidiavianu@yahoo.com | Visit our Facebook page

Copyright ©2011 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.